Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 85 - 92 2020-12-31

Solution Proposal to Check High Level Architectural Standard Compliance of Federate's
Federelerin Yüksek Seviye Mimari Standart Uyumluluğunun Denetlenmesi için Çözüm Önerisi

Arzum Berrak ARIBAL [1] , Tülin ERÇELEBİ AYYILDIZ [2]


This study is the basis for performing the High Level Architecture (HLA) compatibility test of federates included in a federation. Existing methods were analyzed to check the HLA compliance of federates, and after this analysis, a method was proposed for the solution of interoperability problems with HLA compatibility. This method has been tested with a Run-Time Infrastructure (RTI) product that is still being developed by supporting it with the developed toolkit: interoperability problems are minimized and the HLA compatibility required for simulations interoperability has been tested. As a result of the research, a solution has been produced for compatibility problems encountered within the scope of interoperability activities. Only a certain part of the HLA rules are implemented in many developed projects, and this approach is often insufficient to ensure the interoperability of simulation systems. For this reason, it is very important to design the federates in compliance with HLA. There are HLA compatible simulations developed by different organizations using different technologies, especially for military purposes. In parallel with the development of the joint operation concept, the need for different simulations to work integratedly. However, it has become inevitable to observe standard compatibility for the integration and interoperability of HLA compatible simulations.
Bu çalışma bir federasyona dahil olan federelerin Yüksek Seviye Mimari (High Level Architectre, HLA) uyumluluk sınamasının gerçekleştirilmesi için bir temel teşkil etmektedir. Federelerin HLA uyumunun denetlenmesi için mevcut yöntemler analiz edilmiş ve bu analiz sonrası HLA uyumluluğu ile beraber birlikte çalışabilirlik problemlerinin çözümü için bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem geliştirilen araç seti ile desteklenerek geliştirilmesi devam eden bir Koşum Zaman Altyapısı (Run-Time Infrastructure, RTI) ürünü ile birlikte denenmiş: birlikte çalışabilirlik problemleri en aza indirilmiş ve simülasyonların birlikte çalışabilirliği için gerekli olan HLA uyumluluğu test edilmiştir. Araştırma sonucunda birlikte çalışabilirlik faaliyetleri kapsamında karşılaşılan uyumluluk problemlerine bir çözüm üretilmiştir. Gerçekleştirilen birçok projede HLA kurallarının sadece belirli bir kısmı uygulanmakta olup bu yaklaşım simülasyon sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak açısından çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle federelerin HLA uyumlu tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Özellikle askeri amaçlı olmak üzere farklı kuruluşlar tarafından farklı teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş HLA uyumlu simülasyonlar mevcuttur. Müşterek harekât konseptinin gelişmesine paralel olarak farklı simülasyonların entegre bir şekilde çalışması ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte HLA uyumlu simülasyonların entegrasyonu ve birlikte çalışabilirliği için standart uyumluluğu gözetmek kaçınılmaz hale gelmiştir.
  • "IEEE Standard for Modeling and Simulation HighLevel Architecture (HLA)-- Framework andRules," IEEE Std 1516-2010 (Revision of IEEE Std 1516-2000), pp. 1-38,2010.
  • Dahmann J.S., Kuhl F., Weatherly R., Standards for Simulation: As Simple As Possible But Not Simpler The High Level Architecture For Simulation, SIMULATION, 71. cilt, syf. 378-387,1998.
  • Yılmaz F., Durak U., Taylan K., Oguztuzun H., Adapting functional mockupunitsfor HLA-compliant distributed simulation, Proceedings of the 10th International Modelica Conference, Lund, İsveç, syf.247-257, 10-12 Mart 2014.
  • IEEE Std. 1516–2000, IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA): 1516–2000 (Framework and Rules); 1516.1-2000(Federate Interface Specification); 1516.2–2000 (Object Model Template (OMT) Specification) (2000).
  • Özkaymak, S., Zorba, H.O., Aribal, A.B., Sayın, M.B., Birlikte Çalışabilirlik Sorunları ve ARTI ile Çözüm Yaklaşımı, Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS), ODTÜ, Ankara, 19-20 Kasım 2019.
  • IEEE, “IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries”, New York, 1990.
  • Tolk, A., Muguira, J., “The Levels of Conceptual Interoperability Model”, Paper 03F-SIW-007, Fall Simulation Interoperability Workshop, 2003.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9834-5802
Author: Arzum Berrak ARIBAL
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7372-0223
Author: Tülin ERÇELEBİ AYYILDIZ (Primary Author)
Institution: Başkent Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Arıbal, A , Erçelebi̇ Ayyıldız, T . (2020). Federelerin Yüksek Seviye Mimari Standart Uyumluluğunun Denetlenmesi için Çözüm Önerisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 85-92 . DOI: 10.31590/ejosat.749583