Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 656 - 662 2020-12-31

Şanlıurfa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Ömer DEMİRCİ [1] , Numan BİLDİRİCİ [2]


Bu araştırma Türkiye’de tescili yapılmış ondört nohut çeşidi (Azkan, Gökçe, İnci, Tavas, Arda, Aksu, Çağatay, Canıtez, Diyar-95, Işık- 05, Yaşa-05, Çakır, Akça ve Hisar) ile Şanlıurfa ekolojik şartlarında verim ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla 2017 yılında yapıldı. Deneme, Tesadüf Blokları Deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütüldü. Çalışmada çeşitlerin çiçeklenme süresi, fizyolojik olum, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, dal sayısı, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, yüz tane ağırlığı ve tane verimi parametrelerine bakıldı. Araştırma bulgularına göre çeşitlerin çiçeklenme süresi 47.33-53.67 gün (Arda-Azkan), fizyolojik olum 72-79.33 gün (Akça-Azkan), bitki boyu 39.08-48.39 cm (Çağatay-Hisar), ilk bakla yüksekliği 28.82-38.87 cm (Çakır-Hisar), dal sayısı 2-3.3 adet/bitki (Tavas-Arda), bakla sayısı 6.93-13.03 adet/bitki (Aksu-Çakır), baklada tane sayısı 0.96-1.26 adet/bakla (Arda-Çağatay), yüz tane ağırlığı 39.82-29.52 g (Işık 05-Diyar 95), tane verimi 140.66-398.70 kg/da (Diyar 95-Akça), aralıklarında belirlendi. Araştırma sonunda elde edilen veriler göre tane verimi yönünden en yüksek değere sahip olan Akça ve Yaşa 05 çeşitleri bölge için kültürü yapılması tavsiye edilebilir. Ancak daha sağlıklı karar verebilmek için ekim zamanı, bitki sıklığı ve gübreleme dayalı ayrıntılı bilimsel çalışmalarla desteklenmelidir.
Nohut, Verim
 • Açıkgöz, N., 1987. Nohut Tarımı, T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları , No: 76:.21.
 • Anonim, 2016a. www.tuik.gov.tr. 04.11.2016 Anonim, 2018. http://www.tuik.gov.tr. 22.08.2019
 • Azkan, N., 1999. Yemeklik Tane Baklagiller, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları; 40:107.
 • Babaoğlu, M., 2003. Nohut ve Tarımı (Cicer arietinum L.), Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü., Edirne Blum, A. 1986.
 • Bakoğlu, A. ve Ayçiçek, M., 2005. Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim
 • Beysarı, V., 2012. Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Bingöl Koşullarındaki verim ve Adaptasyon Koşullarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Biçer, B.T., Anlarsal, A. E., 2004. Bazı nohut (Cicer Arietinum L.) köy çeşitlerinde bitkisel ve tarımsal özelliklerin belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 10(4).389-396
 • Bildirici, N., Çiftçi, V., Doğan, Y., 2007a. Van-Gevaş sulu koşullarında farklı sıra aralıklarının nohut (Cicer arietinum L.)’ da verim ve bazı verim öğelerine etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, Erzurum.
 • Bildirici, N., Çiftçi, V., Doğan, Y., 2007b. Van-Gevaş sulu koşullarında DAP (Diamonyumfosfat) gübre dozlarının Canıtez-87 nohut (Cicer arietinum L.) çeşidinde verim ve bazı verim öğelerine etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, Erzurum, Türkiye.
 • Ceran, F., 2015. Farklı Zamanlarda Ekilen Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çiftçi, V., Doğan, Y., Togay, N., Karakuş. M., 2004. Türkiye’de Tescil Edilmiş Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi, Ç.Ü.Zirrat Fakültesi Dergisi, 19(2):105-110
 • Dinç, A., 2014. Türkiye’de Tescil Edilmiş Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Van Koşullarında Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları-II). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021:295
 • Ercan, M., Uzun, S., Özaktan, H., 2019. Kayseri Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi,(16):434-440.
 • Erdemci, İ., 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşularında Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Yazlık Ve Kışlık Ekimlerinde Bazı Tarımsal ve Teknolojik Özeliklerinin Belirlenmesi,Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Gan, Y. T., Siddique, K.H.M, MacLeod, W.J., Jayakumar, P., 2005. Managementoptions for minimizing the damage by ascochyta blight (Ascochyta rabiei) in chickpea (Cicer arietinum L.). Field Crops Res., 97; 121-134.
 • Karaköy, T., 2008. Çukurova ve Orta Anadolu Bölgelerinde Toplanan Bazı Yerel Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerin Verim Ve Verimle İlgili Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Kaya Karakan, F., 2014. Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Elazığ Koşullarındaki Verim ve Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Kaur, M., Singh, N., Sodhi, N. S., 2005. Physicochemical, cooking, textural and roasting characteristics of chickpea (Cicer arietinum L) cultivars. Journal of Food Engineering 69, 511-517.
 • Patan, F., 2014. Tescilli Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Erzurum Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Saxena, M.C., 1990. Status of Chickpea in the Mediterranean Basin. CIHEAM Options Méditerranéennes-Série Séminairesn., 9; 17-24
 • Sepetoglu, H., 1994. Yemeklik Dane Baklagiller. Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 24
 • Şehirali, S., 1988. Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara
 • Türk, Z., Koç, M., 2003. Diyarbakır koşullarında kuru ve sulu olarak yetiştirilen nohut (Cicer arietinum L.)’un verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, Diyarbakır
 • Ulukan,H., 2012. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yaz Okulu Ders Notları: 6, Ankara
 • Uzun, A., Özçelik, H., Yılmaz, S., 2012. Seçilmiş bazı nohut (Cicer Arietinum L.) hatlarının agronomik vekalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi, Akademik Ziraat Dergisi 1(1):29-36.
 • Üstün, A., 1994. Kuzey-Geçit bölgesinde nohut verimliliğini arttırma yolları. Tarım ve Köy Dergisi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
 • Yağmur, M., Engin, M., 2005. Farklı fosfor ve azot dozları ile bakteri aşılamanın nohut (Cicer arietinum L.)’un tane verimi ve bazı verim öğeleri ile ham protein oranı üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 15(2): 93-102.
 • Yeşilgün, S., 2006. Çukurova Bölgesinde Bazı Kışlık Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Bitkisel Ve Tarımsal Özelliklerinin Saptanması,Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0368-567X
Author: Ömer DEMİRCİ (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3587-8561
Author: Numan BİLDİRİCİ
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Demi̇rci̇, Ö , Bi̇ldi̇ri̇ci̇, N . (2020). Şanlıurfa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 656-662 . DOI: 10.31590/ejosat.754332