Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 566 - 571 2020-12-31

Isparta Kent Merkezindeki Müstakil Konut Bahçelerinde Kullanılan Bahçe Peyzaj Elemanlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
An Analysis of Landscape Elements in Urban Detached House Gardens in Isparta City Center

Candan ŞAHİN [1]


Bu çalışmanın amacı, Isparta il merkezinde 33 mahallede bulunan müstakil konut bahçelerindeki kentsel mobilya, yapı ve peyzaj unsurlarını incelemek ve araştırmaktır. Bu yapısal elemanlar yerinde ayrıntılı olarak incelenmiş ve kullanım amacı ile bulunma oranları araştırılmıştır. Müstakil 278 müstakil ev bahçesinden 92'sinin en az bir tip kentsel mobilyaya sahip olduğu bulunmuştur. Bu bahçelerin %24,5'inin oturma elemanı, %7,2'sinin bitki kutusu, %4,3'ünün su nesnesi ve sadece %2,2'sinin oyun alanı bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bazı küçük istisnalar dışında, bu unsurların çoğunun estetik görünüm yaratamayacağı ve peyzaj tasarımı uygulamalarında odak noktası olamayacağı anlaşılmıştır. 177 müstakil konut bahçesinin en az bir yapısal elemanı bulunduğu anlaşılmıştır. Bu yapısal elemenlar içinde, depolama ünitesinin yoğunlukla bulunduğu (%26,6), ardından ise yoğunluk sırasına göre; Oturma alanlarının (%24,1), Hayvan barınaklarının (%14,1), Araba garajının (%14,1), Soba/fırın (%3,2) ve Sera (%0,7) bulunduğu gözlemlenmiştir. Ziyaret edilen alanın gerçek durumunu ve kullanılan yapısal elemanların durumunu yansıtan bazı fotoğraflar alınmıştır. Alanda yapılan incelemeler sonucunda, müstakil konut bahçelerinin çoğunda gerçekçi anlamda tasarımın yapılmadığı ve peyzaj tasarımı uygulamalarının takip edilmediği anlaşılmıştır.
The aim of this study was study and investigate the urban furniture, structural and landscape elements in selected detached family house gardens located 33 neighborhoods in Isparta city center. However, these elements were determined in detail on site, and some evaluations were made in terms of their intended use and intensity. It was found that 92 of 278 detached family house gardens have at least one type urban furniture. In these gardens have 24.5% of had a sitting element, 7.2% of had plant boxes, 4.3% had water object and only 2.2% of had playground. It has also realized that with only limited number of exceptions, most of these elements were unable to create aesthetic appearance and could not serve as a focal point in the landscape design practices. 177 detached family home gardens have at least one structural element. The storage shed were found to be dominantly present (26.6%), followed by Sitting areas (24.1%), Animal shelter (14.1%), Car garage (14.1%), Stove/Owen (3.2%) and Greenhouse (0.7%), respectively. Some photographs were taken to reflect the visited residential gardens and the state of structural elements used. Based on observations and responders responds, most of the detached family house gardens has not design with realistic sense and not follow landscape design practices.
 • 1. Bell, S. 2019. Elements of visual design in the landscape, 3’rd edition, Routledge, 209 p.
 • 2. Kimber, C. T. 2004. Gardens and dwelling: People in vernacular gardens. Geographical Review, 94(3), 263-283.
 • 3. Darke, R., & Tallamy, D. W. 2014. The living landscape: Designing for beauty and biodiversity in the home garden. Timber Press.
 • 4. Kendle, A. D. and Forbes, S. J. 1997. Urban nature conservation: Landscape management in the urban countryside, E & FN Spon, London.
 • 5. Kus Sahin, C. 2015. Attitudes on plant materials used in family houses in Isparta city, Turkey, European International Journal of Science and Technology, 4 (6):11-21.
 • 6. Gedikli, R. 1993. Trabzon kenti geleneksel konutlarında konut-bahçe ilişkisi üzerine bir inceleme, KTÜ FBE Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 182s, Trabzon.
 • 7. Şahin, C.K. and Erol, U. E. 2009. Design characteristics of Turkish gardens, (Turkish Abstract in English), Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2, 107-181.
 • 8. URL-1. Climate data org., https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/isparta/isparta-2032/; Reach date: 19.06.2020.
 • 9. URL-2. Isparta Belediyesi, http://www.isparta.bel.tr/, Reach date: 19.06.2020.
 • 10. Yalçınalp, E., Meral, A., & Doğan, E. 2017. Determining of agricultural escapes on wall surfaces and improving of edible landscape potential. (Turkish, Abstract in English), Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 4(2):169-178.
 • 11. Zanette, L. R. S., Martins, R. P., Ribeiro, S. P. 2005. Effects of urbanization on neotropical was pand bee assemblages in a Brazilian metropolis, Landscape and Urban Planning,71:105–121.
 • 12. Xiaomeng, L. 2014. An analysis to the design of garden furniture. Furniture & Interior Design, 6
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0413-2380
Author: Candan ŞAHİN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Şahi̇n, C . (2020). An Analysis of Landscape Elements in Urban Detached House Gardens in Isparta City Center . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 566-571 . DOI: 10.31590/ejosat.755530