Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 265 - 269 2020-12-31

Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin KOİ, BOİ5 ve AKM Yönünden İşletme Verimliliğinin Değerlendirilmesi

Şule TATAR [1] , Mehmet SAĞLAM [2]


Son yıllarda kentleşme oranının artmasıyla beraber evsel nitelikli atıksular, çevre kirliliğinin ortaya çıkmasında rol oynayan önemli sebeplerden biri haline gelmiştir. Kentsel atıksu arıtma tesisleri bu kirliliği engellemek için yapılmış olan, evsel nitelikli atıksuların aktarılacağı alıcı ortama varmadan önce zararlı etkilerini engelleyen veya olabilecek en düşük seviyeye indiren tesislerdir. Bu çalışmada Kızıltepe Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 8 ay boyunca günlük tesis giriş ve çıkışından alınan 24 saatlik kompozit numuneler ile KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı), BOİ5 (biyolojik oksijen ihtiyacı) ve AKM (askıda katı madde) parametreleri analiz edilmiş ve tesis verimliliği gözlemlenmiştir. Buna göre tesis; %93 KOİ, %93 BOİ5 ve %94 AKM giderimi ile çalışmaktadır. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kontrolündeki Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği deşarj limitlerine göre değerlendirilmiştir.
Arıtma verimliliği, Atıksu, Biyolojik arıtma, İleri arıtma
 • Ayrak, B. 2010. Evsel atıksuların arıtılması ve maliyet analizi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, Türkiye, 83s.
 • Azman, H.E. 2005. Evsel atıksuların arıtılmasında arıtma verimi-enerji ilişkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye, 95s.
 • Boduroğlu, B.H. 2008. Evsel atıksuların arıtması ve havalandırma parametlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 57s.
 • Doğan, F. 2010. Mevcut atıksu arıtma tesislerinin fosfor giderimi için rehabilitasyon seçeneklerin değerlendirilmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Türkiye, 163s.
 • Duman, H. 2017. Arıtılmış kentsel atıksuların sulamada yeniden kullanımı kayseri atıksu arıtma tesisi örneği. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ankara, Türkiye, 100s.
 • Eskikaya, B.O. 2018. Kahramanamaraş merkez atıksu arıtma tesisi giriş atıksuyu karakterizasyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanamaraş, Türkiye, 59s.
 • Gülsoy, İ. 2017. Kentsel atıksu arıtma tesisinin online izlenmesi ile enerji etüt ve optimizasyonu. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 97s.
 • Öz, A. 2009. Atıksu arıtma tesislerinde verimlilik kontrolü ve işletme sorunları. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 119s.
 • Sinan, R.K. 2010. Evsel atıksu arıtma tesislerinde ön arıtım ve biyolojik arıtım çıkış parametrelerinin YSA ile tahmini. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, Türkiye, 140s.
 • Şama, A. 2017. Taşköprü (Kastamonu) atıksu arıtma tesisi için proje aşamasında öngörülen ve mevcut durumda sağlanan verimin sürekliliğinin karşılaştırılması. İller Bankası Anonim Şirketi, Türkiye, 129s.
 • Tanyol, M., Uslu, G. 2013. Tunceli evsel atıksu arıtma tesisinin arıtma etkinliğinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 24-29.
 • Topal, M., Arslan Topal, E.I. 2011. 2010-2011 kış sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin bazı parametrelerle değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 32(2), 12s.
 • Yıldırımer, A.K. 2006. Evsel atıksu arıtma tesislerinde debi-maliyet ilişkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye, 126s.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8962-0107
Author: Şule TATAR (Primary Author)
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4315-5964
Author: Mehmet SAĞLAM
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Tatar, Ş , Sağlam, M . (2020). Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin KOİ, BOİ5 ve AKM Yönünden İşletme Verimliliğinin Değerlendirilmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 265-269 . DOI: 10.31590/ejosat.770260