Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 663 - 671 2020-12-31

Kavramsal Saha Modelleme Çalışması Bağlamında Düzce 1.Organize Sanayi Bölgesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Nuri BİNGÖL [1]


Kavramsal saha modellemesi, şüphe bulunan sahada yetkililerle birlikte bütün yönlerinin kolay algılanabilmesi veya kavranabilmesini sağlayabilmek için, birinci aşama olan değerlendirme aşamasında toplanan bilgiler ile başlayan, ikinci aşamada saha içinde elde edilebilecek kirliliklerin kaynakları, kirleticinin kaynak dışına yayılma mekanizmasını, kirleticilerin çeşitlerini, kirleticilerin dağılma yerleri veya taşınma güzergâhı, kirlilik kaynaklı tehlike altında muhtemel alıcıların ve alıcı noktalarının veya ortamlar ve mevcut olan belirsizliklerin ve zaman içinde elde edilecek fiziksel, kimyasal ve hidrojeolojik bilgilerinde kapsanacağı şekilde, saha ve etrafındaki çevresel koşulları dinamik bir sürecin içinde tanımlanmasını sağlayan bir çalışmadır. İş sağlığı ve güvenliği; işin gerçekleşmesi esnasında çalışma alanındaki fiziksel çevre şartları nedeniyle çalışanların maruz kaldığı sağlık sorunları, meslek tehlikelerinin ortamdan kalkması ve azalmasıyla aynı anda iş kazalarının önlenmesiyle ilgilenir. Kavramsal saha modellemesinde belirlenen riskler çevremizi ve çalışanları birlikte ilgilendirdiği için, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle çalışmalar birbirini tamamlamalıdır. Bu kapsamda yapılan kavramsal saha modellemesi çalışması ile Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, kirleticilerden kaynaklı riskler analiz edilerek proaktif önlemeler belirtilmeye çalışılmıştır. Sanayi sitelerinde geliştirilecek bilgi sistemlerinin risk analizlerine uzaktan erişim ve çevrimiçi entegre edilmesi ile çevresel endüstriyel kirleticileri bu riskler kapsamına alarak daha sağlıklı çalışanlar ve sağlıklı çevrelere ulaşılabilir.
Kavramsal Saha Modelllemesi, İş Güvenliği, Kirleticiler, Mesleki Hastalıklar
 • Ahalya, N., Ramachandra, T. V., & Kanamadi, R. D. (2003). Biosorption of heavy metals. Res. J. Chem. Environ, 7(4), 71-79. Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri), Kariyer Matbaacılık, Ankara.
 • Alloway, B. J. (Ed.). (2012). Heavy metals in soils: trace metals and metalloids in soils and their bioavailability (Vol. 22). Springer Science & Business Media.
 • Anonim RG, (2010), Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik. 08.06.2010 Tarih ve 27605 Sayı. http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/b2e0431f51f996d_ek.pdf (Erişim tarihi: 18.09.2019)
 • Anonim, (2019) https://www.google.com/maps/place/duzce (Erişim tarihi: 18.09.2019)
 • Copaciu, F., Opriş, O., Niinemets, Ü., & Copolovici, L. (2016). Toxic influence of key organic soil pollutants on the total flavonoid content in wheat leaves. Water, Air, & Soil Pollution, 227(6), 196.
 • DOSB, (2019), Düzce Organize Sanayi Sitesi Web Sayfası http://www.duzceosb.org.tr (Erişim tarihi: 13.06.2019) Düzce İl Çevre Durum Raporları (2018), Düzce Valiliği, Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/duzce_2018_-cdr_rev-ze-20190806102512.pdf ( Erişim tarihi : 15.08.2019 )
 • Düzce İli Tabiat Turizmi Master Planı (20016-2019), T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, http://ankara.ormansu.gov.tr/9bolge/planlar/duzce_il_tabiat_turizm_master_plani.pdf ( Erişim tarihi : 15.08.2019 )
 • Girgin, S., Güvener, M., Polat, Ş., Büyüker, B., Yetiş, Ü., Dilek, F. & Ünlü, K. (2008), Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu https://kalicikirleticiler.com/sunumlar/20-03-2017/14.00_15.30_2.asama-ve-rehberler-sunumu.pdf). (2017). Presentation (Erişim tarihi 11.09.2019).
 • Hutjens M.F., (1999), “ Importance of trace Minerals in Dairy Heifer, Dry Cow, and Lactating Cow Rations”, Dairy Cattle Illinois Livestock Trail, http://livestocktrail.illinois.edu/dairynet/paperDisplay.cfm?ContentID=551 (Erişim tarihi: 15.07.2019)
 • Isleyen M, Akpinar A, Eren B, Ok G. Heavy Metal Profiles of Agricultural Soils in Sakarya, Turkey; Environmental Engineering Research 2019; 24(3): 427-433. DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2018.274
 • Kaplan, A., & Serbes, A. B. (2014). Düzce İli Atmosferinin Polen Ve Spor Dağılımının İncelenmesi. Karaelmas Science and Engineering Journal, 4(2), 46-58.
 • UZUN, O., & YILMAZ, O. (2003). Düzce Asarsuyu havzası peyzaj değerlendirmesi ve yönetim modelinin geliştirilmesi. Şener, Ş., & Kırlangıç, E. (2014). Efteni Gölü (Düzce) Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi. Afyon Kocatepe University Journal of Science & Engineering, 14(2).
 • Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, (2010) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100608-3.htm ( Erişim tarihi: 12.08.2019)
 • ÜNLÜ K., (2009) , Kirlenmiş Saha Etüt Teknik Rehberi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/ks_r-sk_degerlend-rme_tek-rehber--20180201150131.pdf (Erişim tarihi:12.08.2019)
 • Ünsal N. and Çelik, M., 2010. Hydrogeochemistry and Water Quality Evaluation along the Flow Path in the Unconfined Aquifer of the Düzce Plain, Northwestern Turkey. Acta Geologica Sinica - English Edition, 84, 213–222.
 • Varol, Z., ve Boyraz E, D. (2020). Çorlu deresi ve yakın çevresi (Çerkezköy-Çorlu hattı) topraklarının ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesi. Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi, 8(1), 26-35. https://doi.org/10.33409/tbbbd.756996
 • Watts, R. J. (1998). Hazardous wastes: sources, pathways, receptors.
 • Watts, R. J., Haller, D. R., Jones, A. P., & Teel, A. L. (2000). A foundation for the risk-based treatment of gasoline-contaminated soils using modified Fenton's reactions. Journal of hazardous materials, 76(1), 73-89.
 • Yılmaz, M., Bolu, F., Mayda, A. S., & Poyraz, B. (2017). Düzce'de Satılan Şişe Suları İle Musluk Sularının Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi. Konuralp Medical Journal/Konuralp Tip Dergisi, 9(1).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6208-7277
Author: Nuri BİNGÖL (Primary Author)
Institution: INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Bi̇ngöl, N . (2020). Kavramsal Saha Modelleme Çalışması Bağlamında Düzce 1.Organize Sanayi Bölgesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 663-671 . DOI: 10.31590/ejosat.774404