Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 293 - 298 2020-12-31

Tarımsal Üretim İçin Entegre Kaynak Verimliliği

Nusret MUTLU [1]


Tarımsal üretimde, yakıt ve elektrik tüketilerek doğrudan ve tarım makineleri, gübreler ve tarım ilaçlarının üretimi süreçlerinde enerji tüketimi nedeniyle dolaylı olarak enerji kullanılır. Farklı ortamlardaki farklı üretim sistemleri, enerji kullanımı ve enerji tasarrufu potansiyellerine göre büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu çalışmada, sürdürülebilir tarımsal üretim için entegre kaynak verimliliği değerlendirilmiştir. Tarımsa üretimde sürdürülebilik için, bazı teknik, ekonomik ve çevresel ölçütler tanımlanmıştır. Tarımsal üretimde enerji verimliliği sağlamak için gerekli olan enerji tasarrufu uygulamaları üretim sürecinde kullanılan sistemlere, işletimsel uygulamalara ve üretime giren sermaye malları / çiftlik altyapısına uygulandığı zaman önemli bir katkı sağlayacaktır.
Tarım, Kaynak Verimliliği, Kaynak Ymönetimi, Sürdürülebilirlik
  • Yıldızhan, H . (2019). Portakal Üretim Sürecinin Termodinamik Değerlendirilmesi; Yeni Bir Yaklaşım . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (15) , 96-102 . DOI: 10.31590/ejosat.521449
  • Pelletier, N, Audsley, E, Brodt, S, Garnett, T, Henrikkson, P, Kendall, A, Kramer, K, Murphy, D, Nemecek, T, Troell, M, (2011). Energy intensity of agriculture and food systems. Annual Review of Environment and Resources 36, 233-246.
  • Woods, J, Williams, A, Hughes, JK, Black, M, Murphy, R. (2010). Energy and the food system. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365 (1554), 2991-3006.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5780-4152
Author: Nusret MUTLU (Primary Author)
Institution: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Mutlu, N . (2020). Tarımsal Üretim İçin Entegre Kaynak Verimliliği . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 293-298 . DOI: 10.31590/ejosat.782364