Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 334 - 342 2020-12-31

II. Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik Olarak Belirlenmesi

Murat AKDAĞOĞLU [1] , Yilmaz BAYHAN [2] , Mehmet Fırat BARAN [3]


Bu araştırmanın amacı, Tekirdağ İli’nde fiğ+buğday hasadından sonra ikinci ürün ayçiçeği tarımında uygulanacak toprak işleme yöntemlerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada, toprak işleme sistemleri olarak, ağır diskli tırmık (DT), rotatiller (ROT), ağır diskli tırmık+rotatiller (DT+ROT), pulluk+ağır diskli tırmık (PUL+DT), pulluk+ağır diskli tırmık+kombikürüm (PUL+DT+KOM) ve pulluk+rotatiller (PUL+ROT) sistemi kullanılmıştır. Uygulanan toprak işleme yöntemleriyle bitkilerin vejatatif-generatif özellikleri, araştırılmıştır. Bunlar; ortalama çimlenme günü, bitkilerin çimlenme yüzdesi, bitki boyu, sap çapı, tabla çapı ve verim tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ortalama çimlenme günü ve tabla çapı istatistiki olarak önemsiz bulunurken, tarla filiz çıkış derecesi, bitki boyu, sap çapı ve verim istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek bitki boyu rotatiller (ROT) ile yapılan toprak işleme yönteminde iken en düşük pulluk+ağır diskli tırmık (PUL+DT) yönteminde olmuştur. En yüksek verim ise pulluk+rotatiller (PUL+ROT) ve rotatiller (ROT) ile yapılan toprak işleme yöntemlerinde iken en düşük verim ise ağır diskli tırmık (DT) yönteminde olmuştur.
Ayçiçeği, Fiğ, Toprak işleme, İkinci ürün, Verim
  • Siemens M. C., D.E. Wilkins (2006). Effect of residue management methods on no-till drill performance. Applied Engineering in Agriculture 22 (1): 51-60.
  • Fielke J, and Y. Bayhan, (2011). Effect of set up parameters for a dual tine and presswheel seeding module on seed placement and germination. Tarım Makinaları Dergisi, 7(2): 191-197.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6437-5029
Author: Murat AKDAĞOĞLU
Institution: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1099-3571
Author: Yilmaz BAYHAN (Primary Author)
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7657-1227
Author: Mehmet Fırat BARAN
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Akdağoğlu, M , Bayhan, Y , Baran, M . (2020). II. Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik Olarak Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 334-342 . DOI: 10.31590/ejosat.785550