Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 360 - 366 2020-12-31

Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Park Sistemleri İncelemesi

Erdem UYSAL [1] , Abdullah ELEWİ [2] , Erdinç AVAROĞLU [3]


Artan motorlu araç sayıları, şehir içi trafik ve park sorunlarına neden olmaktadır. Bu yüzden sürücülere, park yeri konusunda yardımcı olacak otomatik park sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Böylece sürücüler zamandan ve yakıttan tasarruf ederler ve ayrıca trafik sıkışıklığı engellenir. Ayrıca, otoparkların dinamik şekilde ücretlendirilmesi ile park alanlarının verimli kullanılması sağlanır. Bu da yoğunluk yaşanan alanların trafiğini azaltır. Nesnelerin interneti kullanılarak geliştirilen yeni uygulamalar, hayatımızın birçok alanında önemli rol oynamaktadır. Örneğin basit akıllı aletlerden akıllı şehirlere, tarıma, endüstriden sağlığa kadar birçok alanda nesnelerin interneti kavramı uygulanabilmektedir. Akıllı şehircilik kapsamında trafik ve park durumu, sensörler tarafından alınıp, trafik yoğunluk haritası çıkarılarak araç sürücüleri bilgilendirilebilmektedir. Bu makalede, akıllı park sistemleri incelenmiş, farklı modeller ve teknolojiler araştırılmış ve ilgili örnekler verilmiştir.
IoT, Park sistemleri, Gömülü sistemler, Akıllı şehirler
 • [1] Erşen E. (2020). Motorlu Kara Taşıtları, http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=33655&class=onceki. [Erişim Tarihi: 15.08.2020]
 • [2] Ślęzok, M., & Łuczak, K. (2015). Intelligent building, automated car parking system. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
 • [3] Oral, O., & Çakır, M. (2017). Nesnelerin interneti kavramı ve örnek bir prototipin oluşturulması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 172-177.
 • [4] Botta A., Donato W. D., Persico V. and Pescape A., (2014). On the Integration of Cloud Computing and Internet of Things: A Survey. In 2014 International Conference on Future Internet of Things and Cloud, pp. 23-30.
 • [5] Khanna, A., & Anand, R. (2016). IoT based smart parking system. In 2016 International Conference on Internet of Things and Applications (IOTA), pp. 266-270.
 • [6] International Parking Institute (2018). “2018 Emerging Trends in Parking”. Report on a survey conducted by the International Parking Institute. www.parking.org [Erişim Tarihi: 15.08.2020]
 • [7] Kanat V. (2015), Sensörler ve Arduino. Dikeyeksen Yayınevi, 2015.
 • [8] Song, B., Choi, H., & Lee, H. S. (2008). Surveillance tracking system using passive infrared motion sensors in wireless sensor network. In 2008 International Conference on Information Networking, pp. 1-5.
 • [9] Pereira, F., Correia, R., & Carvalho, N. B. (2018). Comparison of active and passive sensors for IoT applications. In 2018 Wireless Power Transfer Conference (WPTC), pp. 1-3.
 • [10] Paidi, V., Fleyeh, H., Håkansson, J., & Nyberg, R. G. (2018). Smart parking sensors, technologies and applications for open parking lots: a review. IET Intelligent Transport Systems, 12(8), 735-741.
 • [11] Barriga, J. J., Sulca, J., León, J. L., Ulloa, A., Portero, D., Andrade, R., & Yoo, S. G. (2019). Smart Parking: A Literature Review from the Technological Perspective. Applied Sciences, 9(21), 4569.
 • [12] Wei, L., Wu, Q., Yang, M., Ding, W., Li, B., & Gao, R. (2012). Design and implementation of smart parking management system based on rfid and internet. In 2012 International Conference on Control Engineering and Communication Technology, pp. 17-20.
 • [13] Al-Turjman, F., & Malekloo, A. (2019). Smart parking in IoT-enabled cities: A survey. Sustainable Cities and Society, 49, 101608.
 • [14] Mosques, K. C., Boil, M., & Parker, N. (2007). Technical solutions to overcrowd park and ride facilities. University Transportation Research Center-Region 2.
 • [15] Revathi, G., & Dhulipala, V. S. (2012). Smart parking systems and sensors: A survey. In 2012 International Conference on Computing, Communication and Applications, pp. 1-5.
 • [16] Çetin E. (2019). Akıllı Park Destek Sistemi ve Çözümleri. Yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi.
 • [17] Rafaels, R. J. (2015). Cloud Computing: From Beginning to End. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • [18] Atif, Y., Ding, J., & Jeusfeld, M. A. (2016). Internet of Things Approach to Cloud-based Smart Car Parking. In Procedia Computer Science Vol. 58, pp. 193–198.
 • [19] Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE communications surveys & tutorials, 17(4), 2347-2376.
 • [20] Awaisi, K. S., Abbas, A., Zareei, M., Khattak, H. A., Khan, M. U. S., Ali, M., & Shah, S. (2019). Towards a Fog Enabled Efficient Car Parking Architecture. IEEE Access, 7, pp. 159100-159111.
 • [21] Lin, T., Rivano, H., & Le Mouël, F. (2017). A survey of smart parking solutions. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 18(12), 3229-3253.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1782-5159
Author: Erdem UYSAL (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9774-5292
Author: Abdullah ELEWİ
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1976-2526
Author: Erdinç AVAROĞLU
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number 2020-1-TP2-4013
Thanks Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Uysal, E , Elewi̇, A , Avaroğlu, E . (2020). Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Park Sistemleri İncelemesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 360-366 . DOI: 10.31590/ejosat.792594