Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 890 - 897 2020-12-31

Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

Bora BİNGÖL [1]


2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi günümüzde de hâlen tüm ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit ile birlikte gerek günlük yaşam, gerekse ülke sistemleri de olumsuz etkilenmiş ve değişim geçirmiştir. Bu sistemlerin en önemlilerinden bir tanesi olan eğitim sistemi de bu süreçte büyük sıkıntılar yaşamakta ve bunları aşmakta zorlanmaktadır. Bu dönemde, Türkiye'de de eğitimin aksamaması için tüm eğitim ve öğretim süreçlerinin uzaktan öğretim sistemi ile yürütülmesine karar verilmiştir. Bu çalışma, COVİD-19 pandemi döneminde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde okuyan lisans öğrencilerinin, acil uzaktan öğretim sistemine ilişkin memnuniyetlerinin ölçülmesi ve sistemin değerlendirilerek, peyzaj mimarlığı bölümlerinde uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada COVİD-19 pandemi süreci değerlendirilerek, eğitim ve öğretim sistemi üzerine etkileri incelenmiş, acil uzaktan öğretim sistemine dair öğrenci görüşlerini elde edebilmek içinde anket çalışması yapılmıştır. Sisteminin daha iyi uygulanabilmesi ve eğitimde yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla çalışmada elde edilen veriler değerlendirilerek öneriler getirilmiştir.
COVİD-19, Acil uzaktan öğretim, Öğretim süreci, Peyzaj mimarlığı, Burdur
 • Anonim, 2020a. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 Haftalık Durum Raporu 06.07.2020–12.07.2020 Türkiye, 13.07.2020.
 • Anonim, 2020b. T.C. Sağlık Bakanlığı, Haberler, https://www.saglik.gov.tr-/Genel/MansetHaberListesi.aspx, (Erişim tarihi: 10.09. 2020).
 • Anonim, 2020c. YÖK, Basın açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Basın%20 Açıklaması.aspx, (Erişim tarihi: 05.09.2020).
 • Anonim, 2020d. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2019/'20.
 • Anonim, 2020e. YÖK, Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/, (Erişim tarihi: 15.09.2020).
 • Anonim, 2020f. YÖK, Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktaneğitimeilişkin-acikla ma.aspx, (Erişim tarihi: 08.09.2020).
 • Anonim, 2020g. T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Haberler, https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan -tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, (Erişim tarihi: 13.09.2020).
 • Anonymous, 2020a. WHO (World Health Organization), WHO Coronavirus Disease (COVİD-19) Dashboard, https:// covid19.who.int/, (Date of access: 17 September 2020).
 • Anonymous, 2020b. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), COVİD-19 Impact on Education, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, (Date of access: 18 September 2020).
 • Akkoyunlu B, Bardakçı S, 2020. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim, https://portal.yokak.gov.tr/ makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/, (Erişim tarihi: 11.09.2020).
 • Can E, 2020. Coronavirüs (COVİD-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53.
 • Di̇kmen S, Bahçeci̇ F, 2020. COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği, Turkish Journal of Educational Studies, 7 (2), 78-98. DOI: 10.33907/turkjes.721685.
 • Düşünceli F, Arı Ö, Evren M, Kavak O, 2020. COVİD-19 Sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Sistemi, Eğitim-Öğretim ile Araştırma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Haziran 2020.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9644-0921
Author: Bora BİNGÖL (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Bi̇ngöl, B . (2020). Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 890-897 . DOI: 10.31590/ejosat.805398