Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 957 - 960 2020-12-31

Fatty Acid Composition Of Salvia Sclarea Plant Parts
Salvia Sclareae Bitki Kısımları Yağ Asidi Bileşenleri

Eray TULUKCU [1]


In this study, determination fatty acid composition of Salvia sclareae’s plant parts taking into cultures grown in Cumra ecological conditions. Find of oleik asit (C18:1), linoleik asit (C18:2) ve linolenik asit (C18:3) fatty acids of Salvia sclareae’s plant parts. This fatty acids known the major fatty acids. Observation of Salvia sclareae’s plant parts ω–3, ω–6 and total unsaturated fatty acid. The total saturated fatty acid known useless for human healty less than unsaturated fatty acid in plant parts of Salvia sclareae. Trans fatty acids known hazardous of human healty are a little observation in plant parts of Salvia sclareae.
Yapılan bu çalışmada farklı zamanlarda Çumra ekoljik koşullarında kültüre alınarak yetiştirilen Salvia sclareae bitki kısımlarının yağ asidi içerikleri belirlenmiştir. Salvia sclareae bitki kısımlarında major yağ asitleri olarak bilinen oleik asit (C18:1), linoleik asit (C18:2) ve linolenik asit (C18:3) tespit edilmiştir. Salvia sclareae L çiçek, çiçek sapı, yaprak ve yaprak sapı olarak ω–3, ω–6 ve toplam doymamış yağ asitleri tespit edilmiştir. Salvia sclareae L insan sağlığı için pek faydalı olmayan toplam doymuş yağ asitleri daha az olurken insan sağlığı için zararlı olan trans yağ asitlerine çok az rastlanmıştır.
 • A.O.A.C. (1990). “Official Methods for the Analysis (15th ed.). Arlington, Washington DC: Association of Official Analytical Chemists.”
 • Ayerza, R., (1995). ‘Oil Content and Fatty Acid Composition of Chia (Salvia hispanica L.) from Five Northwestern Locations in Argentina’. J. Am. Oil Chem. Soc. Vol. 72, 1079–1081.
 • Azcan, N., Ertan, A., Demirci, B., Baser, H.C., (2004). ‘Fatty Acid Composition of Seed Oils of Twelve Salvia Species Growing in Turkey’. Chemistry of Natural Compounds. Vol. 40, 186–188.
 • Çelik, S., Demirel, M., 2004. ‘İnsan ve Hayvan Sağlığı Bakımından ω Yağ Asitleri ve Konjuge Linoleik Asidin Önemi’. Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayı: 1. 25–35. Van.
 • Çömlekçioğlu, N., (2005). ‘Ülkemizde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Crambe SPP’nin Kimyasal İçeriğinin ve Endüstriyel Kullanım Alanlarının İncelenmesi’. Y.L T. K.S.İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kahramanmaraş.
 • İncekara, F., (1972). ‘Endüstri Bitkileri ve Islahı’. Cilt 2. Yağ Bitkileri ve Islahı. E.Ü Zir. Fak. No:33. İzmir.
 • Kara (2007). "(Salvia sclareae L.) Misk adaçayının yağ asitleri kompozisyonları üzerine morfogenetik değişimlerin incelenmesi" S.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek lisans Tezi
 • Karaca, E., Aytaç, S., (2006). ‘Yağ Bitkilerinde Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Etki Eden Faktörler’. OMÜ Zir. Fak. Dergisi 22(1):123–131. Samsun.
 • Köroğlu, M., ve Köksal, A.İ., 1998. ‘Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Çeşitlerinde Yağ Miktarı ve Yağ Asitlerinin Değişimi Üzerine Farklı Tozlayıcı Türlerin Etkileri’. Tarım Bilimleri Dergisi. 4(3): 24–29. A.Ü Zir. Fak. Ankara.
 • Keskin, C., (2002). ‘Bazı Hypericum Türlerinin Total Yağ Asidi Miktarı ve Yağ Asidi Bileşenleri’, Y.L T. D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Diyarbakır.
 • Nasirullah., Werner, G., Seher, A., (1984). ‘Fatty Acid Composition of Lipids from Edible Parts and Seeds of Vegetables’. Fette Seifen Anstrichmittel. 86 7 264–268.
 • Padley, F.B., Gunstone, F.D., Harwood, J.L. (1986). Occurence and characteristics of oils and fats. The Lipid Handbook. The University Press, Cambridge.
 • Paquot C., (1979) ‘Standart Methods for the Analysis of Oils, Fats and Derivatives’. 6th Edition Pergamont Pres. Paris.
 • Tulukcu, E., (2006). ‘Misk Adaçayı’. Ekoloji Magazin Dergisi. Sayı: 9. İzmir.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Eray TULUKCU
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Tulukcu, E . (2020). Salvia Sclareae Bitki Kısımları Yağ Asidi Bileşenleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 957-960 . DOI: 10.31590/ejosat.840103