Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 160 - 171 2021-01-31

Nesnelerin İnternetinde Kullanılan Kablosuz Algılayıcı Cihazlar için Bilgi Merkezli Ağ Mimarisinin Uygulanabilirliği Araştırması

Çiğdem ERİŞ [1] , Pinar BOLUK [2]


Bilgi merkezli ağlar, (ICN – Information Centric Networks), istemci-sunucu arasında uçtan uca iletişimin kurulmadığı, kullanıcıların içerik talebini farklı sunuculardan karşılayabildiği bir ağ mimarisidir. Bu mimari, talep edilen verinin kaynak haricinde ağdaki ara düğümlerin önbelleğine kaydedilmesi ile, veriye hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Ayrıca bu şekilde ağda yayılan veri, içeriğini sertifikalandırması sayesinde güvenli olarak temin edilebilmektedir. Bu nedenle ICN mimarisi, sadece geleneksel Internet uygulamaları için değil, bunun ötesinde Nesnelerin Internet’i (IoT) uygulamalarında da cazip hale gelmektedir. Nesnelerin İnternet’i kullanıcı ve çevresinin web uygulamaları ve servisleri ile bütünleşmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kablosuz algılayıcılar, internete bağlı cihazlara duyusal bir uzantı sağlayarak “nesne” olarak tanımlanabilmekte, çok sayıda uygulama ve servis bu nesnelerin çevreleri ile ilgili ürettiği içeriklerden faydalanabilmektedir. Dolayısıyla IoT uygulamalarının çoğunluğunda içerik, üretildiği konum veya cihaza kıyasla daha ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda IoT kavramının en önemli bileşeni olan, farklı donanım ve haberleşme teknolojilerine sahip düşük maliyetli kablosuz algılayıcı ağların, mevcut internet altyapısına dahil edilmeleri ve birbirleriyle ürettikleri içerikleri paylaşması gerekmektedir. Ancak kablosuz algılayıcı cihazların işlemci gücü, bellek kapasitesi ve enerji kaynakları sınırlıdır. Bu cihazların, mevcut haberleşme standartlarını kullanarak internete entegre olmaları maliyetli olabilmektedir. Kaynakları kısıtlı olan kablosuz algılayıcı cihazların, küresel bir iletişim ağının parçası haline gelmesi uygulama ve ağ katmanında çözülmesi gereken pek çok yeni problemi ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda kablosuz algılayıcı cihazlar yer aldıkları uygulamanın gereksinimleri ve kullanım alanlarına bağlı olarak, bağlantı merkezli (uçtan uca) veya bilgi merkezli ağ mimarilerinden faydalanabileceklerdir. Bu çalışmada, bilgi merkezli ağ mimarisinin kablosuz algılayıcı cihazlar için uygulanabilirliği, sunacağı avantajlar ve mevcut eksikleri literatürde yapılan çalışmalar göz önüne alınarak irdelenmiştir.
Bilgi merkezli Ağlar, Nesnelerin İnterneti
 • Ahlgren, B., Dannewitz, C., Imbrenda, C., Kutscher, D., & Ohlman, B. (2012). A survey of information-centric networking. IEEE Communications Magazine, 50(7), 26-36.
 • Akyildiz, I., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., & Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: a survey. Computer Networks, 38(4), 393–422. doi: 10.1016/s1389-1286(01)00302-4
 • Al-Sarawi, S., Anbar, M., Alieyan, K., & Alzubaidi, M. (2017). Internet of Things (IoT) communication protocols: Review. 2017 8th International Conference on Information Technology (ICIT), 685–690. doi: 10.1109/icitech.2017.8079928
 • Amadeo, M., Campolo, C., & Molinaro, A. (2014, December). Internet of things via named data networking: The support of push traffic. In 2014 International Conference and Workshop on the Network of the Future (NOF) (pp. 1-5). IEEE.
 • Amadeo, M., Campolo, C., Iera, A., & Molinaro, A. (2015). Information Centric Networking in IoT scenarios: The case of a smart home. 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 648–653. doi: 10.1109/icc.2015.7248395
 • Amadeo, M., Campolo, C., Quevedo, J., Corujo, D., Molinaro, A., Iera, A., ... & Vasilakos, A. V. (2016). Information-centric networking for the internet of things: challenges and opportunities. IEEE Network, 30(2), 92-100.
 • Arshad, S., Azam, M. A., Rehmani, M. H., & Loo, J. (2018b). Recent advances in information-centric networking-based Internet of Things (ICN-IoT). IEEE Internet of Things Journal, 6(2), 2128-2158.
 • Arshad, S., Shahzaad, B., Azam, M. A., Loo, J., Ahmed, S. H., & Aslam, S. (2018a). Hierarchical and flat-based hybrid naming scheme in content-centric networks of things. IEEE Internet of Things Journal, 5(2), 1070-1080.
 • Aschenbruck, N., & Fuchs, C. (2011). STMP; Sensor data transmission and management protocol. 2011 IEEE 36th Conference on Local Computer Networks, 475–483. doi: 10.1109/lcn.2011.6115509
 • Ascigil, O., Reñé, S., Xylomenos, G., Psaras, I., & Pavlou, G. (2017, September). A keyword-based ICN-IoT platform. In Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking (pp. 22-28).
 • Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805. doi: 10.1016/j.comnet.2010.05.010
 • Aydemir, F. (2019). Internet of Things Based Parking Lot LED Lighting System. European Journal of Science and Technology, (17), 71-76.
 • Babayiğit, B., & Doğan, F. (2019) Bilgi Merkezli Ağların Mevcut Ağ Mimarisine Adapte Edilmesi. ISAS2019, Ankara, Turkey
 • Baccelli, E., Mehlis, C., Hahm, O., Schmidt, T. C., & Wählisch, M. (2014). Information centric networking in the IoT. Proceedings of the 1st International Conference on Information-Centric Networking - INC 14, 77–86. doi: 10.1145/2660129.2660144
 • Baugher, M., Davie, B., Narayanan, A., & Oran, D. (2012). Self-verifying names for read-only named data. 2012 Proceedings IEEE INFOCOM Workshops, 44(5), 12–19. doi: 10.1109/infcomw.2012.6193505
 • Bianchi, G., Detti, A., Caponi, A., & Blefari Melazzi, N. (2013). Check before storing: What is the performance price of content integrity verification in LRU caching?. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 43(3), 59-67.
 • Bormann, C., Castellani, A. P., & Shelby, Z. (2012). CoAP: An Application Protocol for Billions of Tiny Internet Nodes. IEEE Internet Computing, 16(2), 62–67. doi: 10.1109/mic.2012.29
 • Bromberg, Y.-D., & Issarny, V. (2005). INDISS: Interoperable Discovery System for Networked Services. Middleware 2005 Lecture Notes in Computer Science, 164–183. doi: 10.1007/11587552_9
 • Bromberg, Y.D., Grace, P., & Réveillère, L. (2011). Starlink: Runtime Interoperability between Heterogeneous Middleware Protocols. 2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems, 446–455. doi: 10.1109/icdcs.2011.65
 • Burhanuddin, M. A., Mohammed, A. A. J., Ismail, R., Hameed, M. E., Kareem, A. N., & Basiron, H. (2018). A review on security challenges and features in wireless sensor networks: IoT perspective. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 10(1-7), 17-21.
 • Castellani, A. P., Bui, N., Casari, P., Rossi, M., Shelby, Z., & Zorzi, M. (2010). Architecture and protocols for the Internet of Things: A case study. 2010 8th IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 678–683. doi: 10.1109/percomw.2010.5470520
 • CCNLite (2014). Lightweight implementation of the content centric networking protocol.
 • Chen, E. T. (2017). The Internet of Things. The Internet of Things in the Modern Business Environment Advances in E-Business Research, 167–187. doi: 10.4018/978-1-5225-2104-4.ch009
 • Cho, J., Shim, Y., Kwon, T., Choi, Y., & Kim, S. (2007). SARIF: A novel framework for integrating wireless sensor and RFID networks. IEEE Wireless Communications, 14(6), 50–56. doi: 10.1109/mwc.2007.4407227
 • Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. (2020, March 10). Retrieved from https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html
 • Dannewitz, C., Kutscher, D., Ohlman, B., Farrell, S., Ahlgren, B., & Karl, H. (2013). Network of Information (NetInf) – An information-centric networking architecture. Computer Communications, 36(7), 721–735. doi: 10.1016/j.comcom.2013.01.009
 • Derhamy, H., Eliasson, J., & Delsing, J. (2017). IoT Interoperability—On-Demand and Low Latency Transparent Multiprotocol Translator. IEEE Internet of Things Journal, 4(5), 1754–1763. doi: 10.1109/jiot.2017.2697718
 • Detti, A., Melazzi, N. B., Salsano, S., & Pomposini, M. (2011). Conet. Proceedings of the ACM SIGCOMM Workshop on Information-Centric Networking - ICN 11, 50–55. doi: 10.1145/2018584.2018598
 • Dunkels, A., Alonso, J., & Voigt, T. (2003). Making TCP/IP viable for wireless sensor networks.
 • Ersin, Ç. & Öz, Ali. (2020). IoT Based Embedded System Desing and Implementation for Occupational Health and Safety. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 494-504.
 • Fotiou, N., Nikander, P., Trossen, D., & Polyzos, G. C. (2012). Developing Information Networking Further: From PSIRP to PURSUIT. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering Broadband Communications, Networks, and Systems, 1–13. doi: 10.1007/978-3-642-30376-0_1
 • G. García, A. Beben, F. J. Ramón, A. Maeso, I. Psaras, G. Pavlou, N. Wang, J. Śliwiński, S. Spirou, S. Soursos, & E. Hadjioannou (2011). COMET: Content mediator architecture for content-aware networks. In 2011 Future Network Mobile Summit (pp. 1-8).
 • Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645–1660. doi: 10.1016/j.future.2013.01.010
 • Hahm, O., Baccelli, E., Schmidt, T. C., Wählisch, M., Adjih, C., & Massoulié, L. (2017, September). Low-power internet of things with NDN & cooperative caching. In Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking (pp. 98-108).
 • Hassija, V., Chamola, V., Saxena, V., Jain, D., Goyal, P., & Sikdar, B. (2019). A survey on IoT security: application areas, security threats, and solution architectures. IEEE Access, 7, 82721-82743.
 • hua Ran, J., Lv, N., Zhang, D., yuan Ma, Y., & yong Xie, Z. (2013, August). On performance of cache policies in named data networking. In 2013 International Conference on Advanced Computer Science an
 • d Electronics Information (ICACSEI 2013). Atlantis Press.
 • Hunkeler, U., Truong, H. L., & Stanford-Clark, A. (2008). MQTT-S; A publish/subscribe protocol for Wireless Sensor Networks. 2008 3rd International Conference on Communication Systems Software and Middleware and Workshops (COMSWARE 08), 791–798. doi: 10.1109/comswa.2008.4554519
 • Jacobson, V., Smetters, D. K., Thornton, J. D., Plass, M. F., Briggs, N. H., & Braynard, R. L. (2009). Networking named content. Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies - CoNEXT 09, 117–124. doi: 10.1145/1658939.1658941
 • Katsaros, K., Xylomenos, G. and Polyzos, G. (2010). A Hybrid Overlay Multicast and Caching Scheme for Information-Centric Networking. 2010 INFOCOM IEEE Conference on Computer Communications Workshops.
 • Katsaros, K., Xylomenos, G., & Polyzos, G. C. (2011). MultiCache: An overlay architecture for information-centric networking. Computer Networks, 55(4), 936-947.
 • Koponen, T., Chawla, M., Chun, B.G., Ermolinskiy, A., Kim, K. H., Shenker, S., & Stoica, I. (2007). A data-oriented (and beyond) network architecture. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 37(4), 181. doi: 10.1145/1282427.1282402
 • Li, S., Zhang, Y., Raychaudhuri, D., & Ravindran, R. (2014). A comparative study of MobilityFirst and NDN based ICN-IoT architectures. 10th International Conference on Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness, 158–163. doi: 10.1109/qshine.2014.6928680
 • Lin, J., Yu, W., Zhang, N., Yang, X., Zhang, H., & Zhao, W. (2017). A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications. IEEE Internet of Things Journal, 4(5), 1125–1142. doi: 10.1109/jiot.2017.2683200
 • Lin, J., Yu, W., Zhang, N., Yang, X., Zhang, H., & Zhao, W. (2017). A survey on internet of things: Architecture, enabling technologies, security and privacy, and applications. IEEE Internet of Things Journal, 4(5), 1125-1142.
 • Lindgren, A., Abdesslem, F. B., Ahlgren, B., Schelén, O., & Malik, A. M. (2016, January). Design choices for the IoT in information-centric networks. In 2016 13th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC) (pp. 882-888). IEEE.
 • Montenegro, G., Kushalnagar, N., Hui, J., & Culler, D. (2007). Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks. doi: 10.17487/rfc4944
 • Moritz, G., & Golatowski, F. (2017). IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN) and Constrained Application Protocol (CoAP). Industrial Communication Technology Handbook. doi: 10.1201/b17365-40
 • Nour, B., Sharif, K., Li, F., Biswas, S., Moungla, H., Guizani, M., & Wang, Y. (2019). A survey of Internet of Things communication using ICN: A use case perspective. Computer Communications, 142-143, 95–123. doi: 10.1016/j.comcom.2019.05.010
 • Panda, M. (2016, October). Performance analysis of encryption algorithms for security. In 2016 International Conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES) (pp. 278-284). IEEE.
 • Podlipnig, S., & Böszörmenyi, L. (2003). A survey of web cache replacement strategies. ACM Computing Surveys (CSUR), 35(4), 374-398.
 • Psaras, I., Clegg, R. G., Landa, R., Chai, W. K., & Pavlou, G. (2011, May). Modelling and evaluation of CCN-caching trees. In International Conference on Research in Networking (pp. 78-91). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Quevedo, J., Corujo, D., & Aguiar, R. (2014, April). Consumer driven information freshness approach for content centric networking. In 2014 IEEE conference on computer communications workshops (INFOCOM WKSHPS) (pp. 482-487). IEEE.
 • Rao, A., Schelén, O., & Lindgren, A. (2016, October). Performance implications for IoT over information centric networks. In Proceedings of the Eleventh ACM Workshop on Challenged Networks (pp. 57-62).
 • Roy, A. K., & Khan, A. K. (2019). Architectural and Security Prospective of Wireless Mesh Network. International Journal of Computational Intelligence & IoT, 2(1).
 • Saadallah, B., Lahmadi, A., & Festor, O. (2012). CCNx for Contiki: implementation details.
 • Saha, S., Lukyanenko, A., & Ylä-Jääski, A. (2013, April). Cooperative caching through routing control in information-centric networks. In 2013 Proceedings IEEE INFOCOM (pp. 100-104). IEEE.
 • Sen, J. (2010). A survey on wireless sensor network security. arXiv preprint arXiv:1011.1529.
 • Severance, C. (2013). Van Jacobson: Content-Centric Networking. Computer, 46(1), 11–13. doi: 10.1109/mc.2013.34
 • Shang, W., Yu, Y., Droms, R., & Zhang, L. (2016). Challenges in IoT networking via TCP/IP architecture. Technical Report NDN-0038. NDN Project.
 • Shelby, Z., & Bormann, C. (2009). 6LoWPAN: the wireless embedded internet. Chichester, West Sussex, U.K.: John Wiley & Sons.
 • Sheng, Z., Yang, S., Yu, Y., Vasilakos, A., Mccann, J., & Leung, K. (2013). A survey on the ietf protocol suite for the internet of things: standards, challenges, and opportunities. IEEE Wireless Communications, 20(6), 91–98. doi: 10.1109/mwc.2013.6704479
 • Shi, E., & Perrig, A. (2004). Designing secure sensor networks. IEEE Wireless Communications, 11(6), 38-43.
 • Stann, F., & Heidemann, J. (2003, May). RMST: Reliable data transport in sensor networks. In Proceedings of the First IEEE International Workshop on Sensor Network Protocols and Applications, 2003. (pp. 102-112). IEEE.
 • Tagami, A., & Arumaithurai, M. (2016). GreenICN Project: Architecture and Applications of Green Information Centric Networking. IEICE Transactions on Communications, E99.B(12), 2470–2476. doi: 10.1587/transcom.2016cni0001
 • Taştan, M. (2019). Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Sulama ve Uzaktan İzleme Sistemi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 229-236.
 • Tourani, R., Misra, S., Mick, T., & Panwar, G. (2017). Security, privacy, and access control in information-centric networking: A survey. IEEE communications surveys & tutorials, 20(1), 566-600.
 • Tourani, R., Misra, S., Mick, T., & Panwar, G. (2018). Security, Privacy, and Access Control in Information-Centric Networking: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 20(1), 566–600. doi: 10.1109/comst.2017.2749508
 • Waltari, O., & Kangasharju, J. (2016). Content-Centric Networking in the Internet of Things. 2016 13th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), 73–78. doi: 10.1109/ccnc.2016.7444734
 • Wang, L., Tyson, G., Kangasharju, J., & Crowcroft, J. (2016, November). FairCache: Introducing fairness to ICN caching. In 2016 IEEE 24th International Conference on Network Protocols (ICNP) (pp. 1-10). IEEE.
 • Wang, S., Bi, J., & Wu, J. (2013). Collaborative caching based on hash-routing for information-centric networking. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 43(4), 535-536.
 • Wang, Y., Attebury, G., & Ramamurthy, B. (2006). A survey of security issues in wireless sensor networks.
 • Zhang, G., Li, Y., & Lin, T. (2013). Caching in information centric networking: A survey. Computer Networks, 57(16), 3128-3141.
 • Zhang, G., Li, Y., & Lin, T. (2013). Caching in information centric networking: A survey. Computer Networks, 57(16), 3128-3141.
 • Zhang, M., Luo, H., & Zhang, H. (2015). A survey of caching mechanisms in information-centric networking. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(3), 1473-1499.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2799-9251
Author: Çiğdem ERİŞ (Primary Author)
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8274-8423
Author: Pinar BOLUK
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Eriş, Ç , Boluk, P . (2021). Nesnelerin İnternetinde Kullanılan Kablosuz Algılayıcı Cihazlar için Bilgi Merkezli Ağ Mimarisinin Uygulanabilirliği Araştırması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 160-171 . DOI: 10.31590/ejosat.739400