Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 600 - 603 2021-01-31

6-Benzilaminopürin ve Thidiazuron’un Bazı Yonca Çeşitlerinde İn Vitro Sürgün Rejenerasyonuna Etkisi

Satı UZUN [1] , Nilgün EKİNCİ [2]


Bu çalışmada Gea, Prosementi, Savaş ve Ömerbey yonca çeşitlerinde kotiledon boğum eksplantında farklı 6-benzilaminopürin (BAP) ve thidiazuron (TDZ) konsantrasyonlarının in vitro sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Gea, Prosementi, Savaş ve Ömerbey yonca çeşitlerine ait kotiledon boğumlar, TDZ (0.3, 0.6 ve 1.2 mg/L) ve BAP (1, 2 ve 4 mg/L)’ın farklı konsantrasyonları ile 0.5 mg/L α-naftalenasetik asit (NAA) ve 30 g/L sukroz içeren 8 g/L agarla katılaştırılmış 6 farklı Murashige ve Skoog (MS) temel besin ortamında kültüre alınmıştır. Denemeler 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 6 eksplant olacak şekilde tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırma sonucunda Prosementi ve Gea çeşitlerinde en yüksek sürgün rejenerasyonu frekansı 0.6 mg/L TDZ+0.5 mg/L NAA (%100 ve 77.78), Savaş çeşidinde 2 mg/L BAP+0.5 mg/L NAA (% 88.89) ve Ömerbey çeşidinde 0.3 mg/L TDZ+0.5 mg/L NAA (%88.89) içeren MS besin ortamlarından elde edilmiştir. Eksplant başına ortalama Prosementi çeşidinde 2.22, Gea çeşidinde 3.21, Savaş çeşidinde 1.67 ve Ömerbey çeşidinde ise 1.96 adet sürgün kaydedilmiştir
Medicago sativa, kotiledon boğum
 • Gökalp, S., Yazıcı, L., Çankata, N. & İspirli, K. (2017). Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin Tokat-Kozova ekolojik koşullarında ot verimi ve kalite performanslarının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3): 114-127.
 • Gökşin Bahar, F., Bayraktar, M. & Gürel, A. (2020). ‘Kalender’ Yonca (Medicago sativa L.) Çeşidinin In vitro Çoğaltımı Üzerine Farklı Besin Ortamları, Sitokininler ve Eksplant Tiplerinin Etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19), 449- 459.
 • Brown, D.C.W & Atanassov, A. (1985). Role of genetic background in somatic embryogenesis in Medicago. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 4:111-122.
 • Chen, T.H.H. & Marowitch, J. (1987). Screening of Medicago falcata germplasm for in vitro rejeneration. Journal Plant Physiology, 128:271-277.
 • Ding, Y.L., Aldao-Humble, G., Ludlow, E., Drayton, M., Lin, Y.H., Nagel, J., Dupal, M., Zhao, G., Pallaghy, C., Kalla, R. & Emmerling, M. (2003). Efficient plant regeneration and Agrobacterium-mediated transformation in Medicago and Trifolium species. Plant Science, 165(6), pp.1419-1427.
 • Kumar, S., Tiwari, R., Chandra, A., Sharma, A. V. & Bhatnagar, R. K. (2012). In vitro direct plant regeneration and Agrobacterium‐mediated transformation of lucerne (Medicago sativa L.). Grass and Forage Science, 68(3), 459-468.
 • Kumar, S. (2011). Biotechnological advancements in alfalfa improvement. Journal of applied genetics, 52(2), pp.111-124.
 • Li, J.J., Wu, Y.M., Wang, T., Liu, J.X., 2009. In vitro direct organogenesis and regeneration of Medicago sativa. Biologia plantarum, 53(2): 325-328.
 • Moltrasio, R., Robredo, C. G., Gómez, M. C., Paleo, A. H. D., Díaz, D. G., Rios, R. D. & Franzone, P. M. (2004). Alfalfa (Medicago sativa) somatic embryogenesis: genetic control and introduction of favourable alleles into elite Argentinean germplasm. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 77(2), 119-124.
 • Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum, 15(3), 473-497.
 • Nofouzi, F., Oğuz, M. Ç., Khabbazi, S. D. & Ergül, A. (2019). Improvement of the in vitro regeneration and Agrobacterium-mediated genetic transformation of Medicago sativa L. Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 43(1): 96-104.
 • Pupilli, F., Damiani, F., Nenz, E. & Arcioni, S. (1992). In Vitro Propagation of Medicago and Lotus Species by Node Culture, In Vitro Cellular Developmental Biology 28: 167-171.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9919-3145
Author: Satı UZUN (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3148-6966
Author: Nilgün EKİNCİ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Uzun, S , Ekinci, N . (2021). 6-Benzilaminopürin ve Thidiazuron’un Bazı Yonca Çeşitlerinde İn Vitro Sürgün Rejenerasyonuna Etkisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 600-603 . DOI: 10.31590/ejosat.756805