Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 323 - 332 2021-01-31

TF-IDF ve Doc2Vec Tabanlı Türkçe Metin Sınıflandırma Sisteminin Başarım Değerinin Ardışık Kelime Grubu Tespiti ile Arttırılması

Aysun GÜRAN [1] , Doğancan KINIK [2]


TF-IDF terim ağırlıklandırma ölçümü kelimelerin metinler içinde geçme sıklığı bilgisine dayalıdır. Bu ölçüm kelimeler arasındaki anlamsal ilişkiyi barındırmamaktadır. Yapay sinir ağlarına dayalı olan Doc2Vec metodu kelimeler ve kelimeleri içeren dokümanlar arasındaki anlamsal ilişkiyi barındırmakta ve yönetilebilir boyutlu doküman vektörlerinin elde edilmesini sağlamaktadır. Ardışık kelime gurubu tespitinin metin madenciliği üzerindeki olumlu etkileri literatürde sunulan pek çok çalışma tarafından belirtilmiştir. Ardışık kelime gurubu tespiti doküman içindeki anlamsal bütünlüğün sağlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada, hem geleneksel TF-IDF terim ağırlıklandırma ölçümünün, hem de YSA’lara dayalı bir yöntem olan Doc2Vec yönteminin kullanımı ile vektörleştirilen dokümanlar üzerinde temel makine öğrenmesi sınıflandırıcılarının ve topluluk öğrenmesi algoritmalarının başarım değerleri kıyaslanmıştır. Çalışmamızda temel sınıflandırıclar olarak Naive Bayes, K-En yakın komşuluk, Lojistik Regresyon, Karar Destek Makineleri, Karar Ağaçları, Çok Katmanlı Algılayıcılar ve topluluk öğrenmesi metotlarından Rassal Orman, Torbalama ve Adaboost algoritmaları kullanılmıştır. Ayrıca son olarak en başarılı üç sınıflandırma algoritması Çoğunluk oylaması ile birleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır. Sınıflandırıcılar farklı uzunluklarda haber dokümanlarını içeren 4 farklı Türkçe veri kümesi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmamızın literatüre olan katkısı sınıflandırma aşamasına geçilmeden önce dokümanların içindeki ardışık kelime grubu tespitinin gerçekleştirilmesi ve dokümanların bu kelime öbeklerinin tek bir kelime gibi ele alınmasıyla vektörleştirildikten sonra, uygulanan sınıflandırıcıların başarım değerlerinin arttığının gösterilmesi olmuştur. Ardışık kelime grubu tespiti için kelimelerin birlikte geçme sıklığı prensibine dayalı olan bir prensip dışında, Türkçe Vikipedi’nin kelime bağlantıları da kullanılmış ve dokümanlar içinde az sayıda geçmesine rağmen anlamlı olan ardışık kelime öbeklerinin tespiti gerçekleştirilebilmiştir. Ardışık kelime grubu tespiti ile sınıflandırma deneylerinin hemen hemen tümünde daha yüksek başarım değerleri elde edilmiştir.
TF-IDF, Doc2Vec, Ardışık kelime grubu tespiti, Topluluk öğrenmesi, Metin sınıflama
 • Mikolov T, Chen K, Corrado G, Dean J. (2013), “Efficient estimation of word representations in vector space”. Proceedings of Workshop at ICLR. Scottsdale, Arizona 2-4 Mayıs 2013.
 • Quoc Le and Tomas Mikolov. 2014. Distributed representations of sentences and documents. In Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning (ICML 2014), pages 1188–1196, Beijing, China.
 • Ay Karakuş, B., Talo, M., Hallaç, İ. R., & Aydin, G. (2018). Evaluating deep learning models for sentiment classification. Concurrency and Computation: Practice and Experience, e4783.
 • Karasoy, O., & Ballı, S. (2017, October). Classification Turkish SMS with deep learning tool Word2Vec. In Computer Science and Engineering (UBMK), 2017 International Conference on (pp. 294-297). IEEE.
 • Şahin, G. (2017, May). Turkish document classification based on Word2Vec and SVM classifier. In 2017 25th signal processing and communications applications conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.
 • Çelenli, H. İ., Öztürk, S. T., Şahin, G., Gerek, A., & Ganiz, M. C. (2018, September). Document Embedding Based Supervised Methods for Turkish Text Classification. In 2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 477-482). IEEE. Sarı, M., & Özbayoğlu, A. M. (2018, September). Classification of Turkish Documents Using Paragraph Vector. In 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) (pp. 1-5). IEEE.
 • Karcioğlu, A. A., & Aydin, T. (2019, April). Sentiment Analysis of Turkish and English Twitter Feeds Using Word2Vec Model. In 2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.
 • Deniz, E., Erbay, H., & Coşar, M. (2019, November). Classification of Turkish E-Mails with Doc2Vec. In 2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK) (pp. 1-4). IEEE.
 • ERŞAHİN, B., AKTAŞ, Ö., Kilinc, D., & ERŞAHİN, M. (2019). A hybrid sentiment analysis method for Turkish. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 27(3), 1780-1793.
 • Sel, İ., Karci, A., & Hanbay, D. (2019, September). Feature Selection for Text Classification Using Mutual Information. In 2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) (pp. 1-4). IEEE.
 • Erdinҫ, H. Y., & Güran, A. (2019, April). Semi-supervised Turkish Text Categorization with Word2Vec, Doc2Vec and FastText Algorithms. In 2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.
 • Güler, G., & Tantuğ, A. C. (2020). Comparison of Turkish Word Representations Trained on Different Morphological Forms. arXiv preprint arXiv:2002.05417.
 • M. F. Amasyalı and A. Beken, “Türkçe kelimelerin anlamsal benzerliklerinin ölçülmesi ve metin sınıflandırmada kullanılması,” in IEEE signal processing and communications applications conference, Antalya, Turkey, 2009.
 • Torunoğlu, D., Çakirman, E., Ganiz, M. C., Akyokuş, S., & Gürbüz, M. Z. (2011, June). Analysis of preprocessing methods on classification of Turkish texts. In 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (pp. 112-117). IEEE.
 • A. C. Tantug, “Document categorization with modified statistical language models for agglutinative languages,” International Journal of Computational Intelligence Systems, vol. 3, no. 5, pp. 632–645, 2010.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7066-0635
Author: Aysun GÜRAN (Primary Author)
Institution: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0207-7194
Author: Doğancan KINIK
Institution: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Güran, A , Kınık, D . (2021). TF-IDF ve Doc2Vec Tabanlı Türkçe Metin Sınıflandırma Sisteminin Başarım Değerinin Ardışık Kelime Grubu Tespiti ile Arttırılması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 323-332 . DOI: 10.31590/ejosat.774144