Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 230 - 240 2021-01-31

%100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Yolunda Dünya ve Türkiye
100% Renewable Energy Transition Towards the World and Turkey

Nazlıcan KARABAĞ [1] , Cemre Belit ÇOBANOĞLU KAYIKCI [2] , Atakan ÖNGEN [3]


Çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüzdeki ve gelecekteki durumu ulusal ve uluslararası yenilenebilir enerji kurumlarının geniş veri tabanları ışığında derlenerek, %100 yenilenebilir enerjiye geçişte dünyanın ve ülkemizin son durumu irdelenmiş, %100 yenilenebilir enerjiye geçiş hedefine ne ölçüde yaklaşıldığı belirlenerek tüm bu bilgilerden hareketle geleceği hakkında öngörülerde bulunulmuştur. Enerji ve çevre problemlerinin gündemde olduğu günümüzde, yaşanan problemlere yönelik öncelikli çözüm ülkelerin yenilenebilir enerjiye geçişi ile mümkündür. %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş olarak adlandırılan bu hedef hem ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanması hem de temiz enerji üretilmesi gibi avantajları beraberinde getirmektedir. Günümüzde, yenilenebilir enerji kaynakları küresel enerji kapasitesinin üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır ve Dünya %100 yenilenebilir enerjiye geçiş yolunda hızla ilerlemektedir. 2018 yılında 2017’ye kıyasla, toplam 181 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji artışı olmuş ve yenilenebilir enerji paylarını büyüten ülke sayısı artmıştır. Türkiye’nin enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının geçmişten günümüze durumu incelendiğinde 2008 yılında %20 olan pay 2018’de %32seviyelerine yükselmiştir. Fosil yakıt kaynaklı elektrik enerjisi üretimi ise 2008’de %82’lık bir paya sahipken 2018’de %68 seviyelerine gerilemiştir. Fosil yakıt kullanımında dışarı bağımlılık ve çevresel problemler de düşünülecek olursa bu gelişme gelecek için umut verici seviyelerdedir.
In the study, the current and future status of renewable energy sources are reviewed in the light of large databases of national and international renewable energy institutions. The latest situation of the world and our country was examined for the 100% renewable energy transition, and what extent approaches to the goal of 100% renewable energy transition has been determined. There have been predictions about its future based on all this information. Today, energy and environmental problems are on the agenda, the solution of priority to encountered problems is possible with the 100% renewable energy transition of countries. This goal, which is called 100% Renewable Energy Transition, brings the advantages such as providing the energy requirements, and producing clean energy. Nowadays, renewable energy sources account for over a third of global energy capacity, and the Earth is rapidly moving towards 100% renewable energy transition. Compared to 2017, there was a total increase of 181 gigawatts (GW) renewable energy, and the number of countries that increased their share of renewable energy has increased in 2018. When the situation of Turkey's energy production by renewable energy sources is analyzed from the past to the present, its share increased from 20% to 32% from 2008 to 2018. On the other hand, electricity energy production from fossil fuels had a sharp decrease from 82% to 68% in 2018. Considering external dependence in fossil fuels, and environmental problems, this development is at a promising level for the future.
 • Referans1 Avcıoğlu, A. O., Dayıoğlu, M. A., Türker, U. (2019) Assessment of the energy potential of agricultural biomass residues in Turkey, Renewable Energy, 138, 610-619.
 • Referans2 Child, M., Kemfert, C., Bogdanov, D., Breyer, C. (2019) Flexible electricity generation, grid exchange and storage for the transition to a 100% renewable energy system in Europe. Renewable Energy, 139, 80-101.
 • Referans3 Hansen, K., Mathiesen, B. V., Skov, I. R. (2019) Full energy system transition towards 100% renewable energy in Germany in 2050. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 102, 1-13.
 • Referans4 Hosseini, S. E., Wahid, M. A. (2016) Hydrogen production from renewable and sustainable energy resources: promising green energy carrier for clean development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57, 850-866.
 • Referans5 Kanat, G. & Ergüven, G. Ö. (2020) Importance of Solid Waste Management on Composting, Problems and Proposed Solutions: The Case of Turkey. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19), 66-71.
 • Referans6 Karabağ, N. (2018) Atık Gazlaştırma Prosesi İle Hidrojen Gazı Üretiminin Bilgisayar Destekli Modellemesi ve Simülasyonu. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Ensititüsü.
 • Referans7 Kılıçkaplan, A., Bogdanov, D., Peker, O., Caldera, U., Aghahosseini, A., Breyer, C. (2017) An energy transition pathway for Turkey to achieve 100% renewable energy powered electricity, desalination and non-energetic industrial gas demand sectors by 2050. Solar Energy, 158, 218-235.
 • Referans8 Murdock, H. E., Gibb, D., André, T., Appavou, F., Brown, A., Epp, B., ..., Sawin, J. L. (2019) Renewables 2019 Global Status Report., International Energy Agency, Renewables.
 • Referans9 Mutlubaş, H., Özdemir, Z. Ö. (2019) Hydrogen as an energy carrier and hydrogen production methods. Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 16-34.
 • Referans10 Pandey, B., Karki, A. (2016) Hydroelectric energy: renewable energy and the environment. CRC Press.
 • Referans11 Ploetz, R., Rusdianasari, R., Eviliana, E. (2016). Renewable Energy: Advantages and Disadvantages. In Proceeding Forum in Research, Science, and Technology (FIRST) 2016. Politeknik Negeri Sriwijaya.
 • Referans12 Renewables 2019, Global Status Report, REN21, https://www.ren21.net/, Erişim Tarihi: 23.01.2020
 • Referans13 Sadiqa, A., Gulagi, A., Breyer, C. (2018) Energy transition roadmap towards 100% renewable energy and role of storage technologies for Pakistan by 2050. Energy, 147, 518-533.
 • Referans14 Shamshirband, S., Rabczuk, T., Chau, K. W. (2019) A survey of deep learning techniques: Application in wind and solar energy resources. IEEE Access, 7, 164650-164666.
 • Referans15 TEİAŞ, 2019, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., https://www.teias.gov.tr/ , Erişim Tarihi: 23.01.2020.
 • Referans16 TEİAŞ, 2020, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., https://www.teias.gov.tr/ , Erişim Tarihi: 04.06.2020.
 • Referans17 Uluslararası Enerji Ajansı, 2019, https://www.iea.org/, Erişim Tarihi: 23.01.2020.
 • Referans18 URL1: http://www.yegm.gov.tr/, Erişim Tarihi: 25.12.2019, Konu: Jeotermal Enerji.
 • Referans19 URL2: https://gofossilfree.org/get-organising-100-re/. 23.01.2020, 11.50, Konu: Get organising: A Fast & Just Transition to 100% Renewable Energy.
 • Referans20 URL3: https://www.iea.org/topics/renewables/, Erişim Tarihi: 25.12.2019, Konu: Renewables.
 • Referans21 URL4: https://www.teias.gov.tr/, Erişim Tarihi: 25.12.2019, Konu: Türkiye Elektrik Enerjisi.
 • Referans22 URL5: http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita, Erişim Tarihi: 29.01.2020, Konu: Jeotermal Enerji.
 • Referans23 URL6: https://www.statista.com/statistics/302274/china-power-generation/, Erişim Tarihi: 23.01.2020, Konu: Çin Yenilenebilir Elektrik Enerji Üretimi.
 • Referans24 URL7: https://www.statista.com/statistics/302203/china-electricity-consumption/, Erişim Tarihi:23.01.2020, Konu: Çin Elektrik Enerjisi Tüketimi.
 • Referans25 Uyar, T. S., Beşikci, D. (2017) Integration of hydrogen energy systems into renewable energy systems for better design of 100% renewable energy communities. International Journal of Hydrogen Energy, 42(4), 2453-2456.
 • Referans26 Veziroglu, T. N., Sahin, S. (2019) 21st Century’s energy: Hydrogen energy system. Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, (4-6), 14-27.
 • Referans27 Wilberforce, T., El Hassan, Z., Durrant, A., Thompson, J., Soudan, B., Olabi, A. G. (2019) Overview of ocean power technology, Energy, 175, 165-181.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6276-3597
Author: Nazlıcan KARABAĞ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2068-4791
Author: Cemre Belit ÇOBANOĞLU KAYIKCI
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9043-7382
Author: Atakan ÖNGEN (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Karabağ, N , Çobanoğlu Kayıkcı, C , Öngen, A . (2021). %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Yolunda Dünya ve Türkiye . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 230-240 . DOI: 10.31590/ejosat.780856