Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 154 - 159 2021-01-31

Erzincan’da Kuru Fasulye Üretiminde Tespit Edilen Zararlı Türler

Engin KILIÇ [1] , Serbay ÇELEBİ [2]


Erzincan ili yemeklik tane baklagiller üretimi için uygun toprak ve ekolojik şartlara sahiptir. Keza Erzincan ve yöresinde Sahte Dermason olarak bilinen yerli popülasyon kuru fasulye çeşidi yoğun olarak ekilmektedir. En fazla fasulye üretim yapılan ilçe Çayırlı ilçesidir. Erzincanda kuru fasulye ekim alanlarında 2017-2018 yılları arasında yapılan sürvey çalışması sonucunda, toplam 16 türün zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bu türlerden tüm üretim alanlarında ve depolarda sırasıyla Apis fabae., Bemicia tabaci, Delia radicum, Tetranichus urticae ve depoda ise Acanthocelides obtectus yoğun olarak bulunduğu tespit edilmiştir.
kuru fasulye,, böcekler,, akarlar,, Erzincan,
  • Akdağ C. 2002. Yemeklik tane baklagiller. Gaziosman paşa üniveristesi, Ziraat fakültesi yayınları No:10, ders Notları seri No:4
  • Anonim. 2019. Tarım ve orman bakanlığı, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve bitki sağlığı şubesi.
  • Anonnim. 2018. Yemeklik tane baklagiller hasatlık ve zararlıları, Gıda kontrol genel müdürlüğü, Tarım ve orman bakanlığı. https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Bitki%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Hizmetleri/hastalik_zararlilari_ile_m%C3%BCcadele_dokumanlari/yemeklik_baklagil.pdf. Erişim 20 Mart, 2020.
  • Aydemir, M., (2008). Zirai Mücadele Teknik Talimatları. Cit.1-2-3-4-5. Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. Ankara-Turkiye
  • Kahraman,A., Önder, M., (2017). Ekim Zamanlarının Kuru Fasulyede Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. arla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26 (Özel Sayı): 149−154
  • Kaplan E., Bal S.S., Ayçiçek, M., (2018). Bingöl İlinde Yetiştirilen Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris) Çeşitlerinde Tespit Edilen Böcek Populasyonları ve Acanthoscelides obtectus’a Tepkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27 (1): 47−54
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6838-5977
Author: Engin KILIÇ (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8811-4763
Author: Serbay ÇELEBİ
Institution: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Country: Turkey


Supporting Institution Erzincan binali yıldıırm üniveristesi
Thanks tarım ve orman bakanlığı erzincan il müdürlüğüne teşkkür ederim
Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Kılıç, E , Çelebi, S . (2021). Erzincan’da Kuru Fasulye Üretiminde Tespit Edilen Zararlı Türler . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 154-159 . DOI: 10.31590/ejosat.786977