Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 53 - 66 2021-01-31

Atmosferik Plazma Teknolojisi Kullanılarak Cep Telefonu Koruma Malzemelerine Antimikrobiyal Özellik Kazandırılması

Ece ÇOBAN [1] , Gülşah ARSLAN [2] , Fikret KEVEN [3] , Fatma AYHAN [4] , Hakan AYHAN [5]


Sağlık çalışanları arasında zayıf el hijyeni uyumluluğu ve dezenfekte edilmiş yüzeylerin elle temas yoluyla yeniden kontaminasyonu, antimikrobiyal yüzey kaplamalarına olan gereksinimi ortaya koymuştur. Sağlık çalışanlarının telefonlarının yüzeylerinde ise nozokomiyal enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların bulunduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının telefonlarının yüzeylerindeki mikroorganizmaların belirlenmesi ve cep telefonu kaplama malzemelerine atmosferik plazma yöntemiyle antimikrobiyal özellik kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında; tam teşekküllü bir hastanede çalışan 40 sağlık personelinin telefonlarının yüzeyinden eküvyon ile örnek alınmıştır. Mikrobiyolojik analizler sonucunda; sağlık çalışanlarının %90’ının telefonlarında çeşitli mikroorganizmaların ürediği belirlenmiştir. Bu mikroorganizmalardan metisiline dirençli Staphylococcus aureus (S.aureus), Escherichia coli (Ecoli) ve Streptococcus pyogenes (S.pyogenes) antimikrobiyal telefon kaplama malzemesi deneylerinde kullanılmak üzere izole edilmiştir. İkinci aşamada; Bu çalışmada 7 telefon koruma ve 2 ekran koruyucu olmak üzere toplam 9 materyal deneylerde kullanılmak üzere belirlenmiştir. Bu materyallerden 4 telefon koruma 3D yazıcı ile Termoplastik Poliüretan (TPU) ve Polilaktik Asit (PLA) filamentden 0.5mm ve 1.0 mm kalınlığında yaptırılmıştır. Ticari olarak ise Polikarbonat (PC®), TPU® ve TPU/silikon® 3 telefon koruma temin edilmiştir. Ekran koruyucu olarak temperli cam (flexi®) ve nanocam (nano®) 2 örnek değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında kullanılmak üzere 9’ar örnek 1 cm çapında kesilmiş deney örneklerine plazma polimerizasyon işlemi 3 amper 1 dakika uygulanmıştır. Kontrol grubu örneklere hiçbir işlem uygulanmamıştır. Deney ve kontrol grubu örnekleri metisiline dirençli S.aureus, E.coli ve S.pyogenes içeren besi yerlerine yerleştirilerek inkübasyona bırakılmıştır. Örneklerin antimikrobiyal aktiviteleri disk difüzyon yöntemi ile değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Deney grubunda yer alan tüm örneklerin besi yerlerine yerleştirildiği bölgenin altında herhangi bir üreme olmadığı gözlemlenmiştir. Kontrol grubunda yer alan örneklerin alt bölgelerinde ise üreme olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada 3 amp. 1 dakika uygulanan plazma modifikasyonu sonucunda deney örneklerinde antimikrobiyal özellik olduğu saptanmıştır. Özellikle ticari olarak temini sağlanan TPU/silikon® ve PC® telefon korumaları kontrol grubuna göre S.pyogenes üzerinde en güçlü antimikrobiyal özelliği göstermiştir. Sağlık çalışanları için plazma polimerizasyonu uygulanmış antimikrobiyal telefon kaplama malzemesi üretilmesi, kullanılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi önerilebilir.
Cep telefon koruma malzemeleri, Atmosferik plazma yöntemi, Antimikrobiyal etki
 • Banawas, S., Abdel-Hadi A.,. Alaidarous, M et al. (2018). Multidrug-resistant bacteria associated with cell phones of healthcare professionals in selected hospitals in Saudi Arabia. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, 6598918,1-6. doi: 10.1155/2018/6598918
 • Cercenado, E.(2000). Glycopeptide-intermediate Staphylococcus aureus: rediscovery of an old problem? Clinical Microbiology and Infection, 6(10):517-518.
 • Chang C-H., Chen S-Y., Lu J-J., Chang C-J.,Chang Y., Hsieh P-H. (2017). Nasal colonization andbacterial contamination of mobile phones carried by medical staff in the operating room. PLoS ONE 12(5), e0175811. doi:10.1371/journal. pone.0175811.
 • Colum P. Dunne, Minna M. Keinänen-Toivola, Anne Kahru, Birgit Teunissen, Hulya Olmez, et al. (2017). Anti-microbial coating innovations to prevent infectious diseases (AMiCI): Cost action ca15114, Bioengineered, 8(6): 679–685. doi: 10.1080/21655979.2017.1323593
 • Fridman, G., Brooks, AD., Balasubramanian, M., Fridman, A., Gutsol, A., Vasilets, VN., Ayan, H., Friedman, G. (2007). Comparison of direct and ındirect effects of non- thermal atmospheric-pressure plasma on bacteria. Plasma Processes and Polymers 4: 370-375.
 • Gürler, N.(2015). Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? https://www.das.org.tr/kitaplar/kitap2005/63-05.pdf
 • Kocum, C., Erdamar, A. Ayhan, H., (2010) Design Of Temperature Controlled Quartz Crystal Microbalance System Instrumentation Science & Technology, 38:39-51.
 • Koçum C., Ayhan H., (2007) Design and construction of uniform glow discharge plasma system operating under atmospheric condition, Rewiev of Scientific Instruments, 78, 063501,
 • Nargiz-Koşucu S., S. Baltacı-Göktaş, T. Yıldız. (2015). Sağlık personelinin el hijyeni uyum oranı. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2),105-108.
 • Rod, SK., Hansen, F., Leipold, F., Knochel, S. (2012). Cold Atmospheric pressure plasma treatment of ready-to- eat-meat: ınactivation of listeria innocua and changes in product quality. Food Microbiology, 30: 233-238.
 • T.C. Sayıştay Başkanlığı, Hastane Enfeksiyonları İle Mücadele Performans Denetimi Raporu, ARALIK – 2007. İnternet erişim: http://www.hider.org.tr/Yeniden/2007-2hastaneenfeksiyon.Pdf
 • Ulger, F., Dilek, A., Esen, S., Sunbul, M., Leblebicioglu, H. (2015). Are healthcare workers’ mobile phones a potential source of nosocomial infections, Review of the literature. J Infect Dev Ctries, 9(10):1046-1053. doi:10.3855/jidc.6104
 • Ulger, F., Esen, S., Dilek A., Yanik K., Gunaydin M., Leblebicioglu H..(2009) Are we aware how contaminated our mobile phones with nosocomial pathogens? Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 8:7 doi:10.1186/1476-0711-8-7
 • Yangılar, F., Oğuzhan, P. (2013). Plazma Teknolojilerinin Gıda Endüstrisinde Kullanımı. Gıda, 38(3): 183-189.
 • Yasuda, H. (1984). Plasma polymerization for protective coatings and composite membranes. Journal of Membrane Science, 18: 273-284.
 • Zakai, S., Mashat, A., Abumohssin, A., Samarkandi A., Almaghrabi B., Barradah H., Jiman-Fatani A. (2015). Bacterial contamination of cell phones of medical students at King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. J Microsc Ultrastruct, 4 (3), 143-146. doi: 10.1016/j.jmau..12.004.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8745-5184
Author: Ece ÇOBAN
Institution: Muğla Sıtkı Koçman
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4362-2112
Author: Gülşah ARSLAN
Institution: Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Chemistry Department
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0523-8221
Author: Fikret KEVEN
Institution: Muğla Sıtkı Koçman University, Vocational School of Health Services Muğla, Turkey.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2220-4496
Author: Fatma AYHAN
Institution: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2911-1655
Author: Hakan AYHAN (Primary Author)
Institution: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Çoban, E , Arslan, G , Keven, F , Ayhan, F , Ayhan, H . (2021). Atmosferik Plazma Teknolojisi Kullanılarak Cep Telefonu Koruma Malzemelerine Antimikrobiyal Özellik Kazandırılması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 53-66 . DOI: 10.31590/ejosat.798436