Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 131 - 135 2021-01-31

İnegöl (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) yöresi doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ormanları için önemli bir tehdit: Kızılkuyruklu Kayın Tırtılı - Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758)

Oğuzhan SARIKAYA [1] , Ali İhsan KADIOĞULLARI [2] , Özden AÇICI [3]


Ülkemiz ormanlarında ciddi ekonomik kayıplara neden olan zararlı böcek türleri arasında Lepidoptera takımına bağlı türler önemli bir yeri tutmaktadır. Özellikle larvalarının beslenmesi sonucunda artım kayıplarına neden olmakta, ağaçları zayıf düşürerek sekonder karakterli zararlılara zemin oluşturabilmektedir. Ülkemiz kayın ormanlarında ekonomik zarara yada epidemiye yol açan zararlı türlerle sıklıkla rastlanılmamakla birlikte son yıllarda Bursa-İnegöl ve Kütahya-Domaniç sınırında yer alan kayın ormanlarında bir lepidoptera türü olan Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758) (Lep.: Erebidae, Lymantriinae) önemli zararlarıyla dikkati çekmektedir. Çalışmada, böceğin morfolojisi ve zarar şekli ile gözlemler gerçekleştirilmiş, insansız hava araçlarından dronlara entegre edilen RGM mono kameralar ile zararlının larvalarının etkili olduğu alanlar ve böceğin ilerleme yönü tespit edilmiştir. Zarara uğrayan alanın ortofoto haritaları üzerinden sahada genel durum değerlendirildiğinde sahada, böceğin 2019 yılında zarara neden olduğu alan 453,80 hektar olarak ölçülmüştür.
Calliteara pudibunda, kayın, morfoloji, zarar, yayılış
 • Göktürk T, Aksu Y. (2005). Artvin İli Ormanlık Alanlarında Tespit Edilen Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758)’nın (Lepidoptera; Lymantriidae) Morfolojisi, Biyolojisi ve Beslenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Orman Mühendisliği, Yıl:43, Sayı:Temmuz-Ağustos-Eylül, 34-35.
 • Heqvist K.J. (1949). Om bokspinnarens (Dasychira pudibunda L.) uppträdande i Halland år 1946.- Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 4: 219-227.
 • IPCC (2014). Impacts, Adaptation and Vulnerability: Summary for Policymakers. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York.
 • Janben, J.H. (1998). Freilandstudienm über den Buchenrotschwanz (Dasychira pudibunda L.) im Forstamt Podanin bei Budzyn unter Berücksichtigung einer dortigen Gradation in den Jahren 1992-1994
 • Klimitzek, D. (1972). Das Vorkommen des Buchenrotschwanzes (Dasychira pudibunda L.) in der Pfalz.- Allgemeine Forst-und Jagd-Zeitung, 143 (9): 192-195.
 • Konukçu, M. (2001). Ormanlar Ve Ormancılığımız: Faydaları, İstatistiki Gerçekler, Anayasa, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda Ormancılık. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara.
 • Mazzoglio, P.J., Paoletta. M., Patetta. A., Currado, I. (2005). Calliteara pudibunda (Lepidoptera Lymentriidae) in Northwest Italy. Bulletin of Insectology, 58(1): 25-34.
 • Nilsson, I. (1978). The influence of Dasychira pudibunda (Lepidoptera) on plant nutrient transports and tree growth in a beech Fagus sylvatica forest in southern Sweden.- Oikos, 30: 133-148.
 • Pearce, W.D., Pearce, G.T.C. (2001). The Value of Foret Ecosystems. A Report to The Secretariat Convention on Biological Diversity
 • Peter, M. (1986). An outbreak of Dasychira pudibunda L. (Lep., Lymantriidae). Entomologische Nachrichten und Berichte, 30(3): 125-16.
 • Urban, J. (1994). Biology of the red tail moth (Calliteara pudibunda L.): Part I. Moths, their occurrence and egg laying. Lesnictvi Prague 40 (7-8): 284-297.
 • Wellenstein, G. (1978). Lymantriidae, Traegspinner, pp. 316-334. In: Die Forstschaedlinge Europas. 3. Schmetterlinge SCHWENKE W., Ed.).- Verlag P. Parey, Berlin und Hamburg.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5124-6279
Author: Oğuzhan SARIKAYA (Primary Author)
Institution: BURSA TECHNICAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3102-6321
Author: Ali İhsan KADIOĞULLARI
Institution: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3159-4828
Author: Özden AÇICI
Institution: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Sarıkaya, O , Kadıoğulları, A , Açıcı, Ö . (2021). İnegöl (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) yöresi doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ormanları için önemli bir tehdit: Kızılkuyruklu Kayın Tırtılı - Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758) . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 131-135 . DOI: 10.31590/ejosat.798622