Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 307 - 312 2021-01-31

Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanım Sıklığının ve Diyet Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Hakan GÜVELİ [1] , Ataberk UZSOY [2] , Tuğçe ÖZLÜ [3] , Emre KENGER [4] , Can ERGÜN [5]


Geleneksel uygulanan kanser tedavi yöntemleriyle sağ kalım oranının artmasına rağmen, çok sayıda kanser hastası bu tedavilerin dışında başka arayışlara yönelmektedir. Hastaları geleneksel tedavi yöntemleri dışında arayışlara iten en önemli faktörlerin başında çaresizlik, umutsuzluk, farklı beklentiler, sosyal baskılar gelmektedir. Bu nedenle, kanser hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanım oranları giderek artmıştır. Bu çalışma kanser hastalarının güncel tedavileri sonrasında gerçekleşen şikayetlerinden dolayı tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanım sıklıklarını, bilgi düzeylerini ve beslenme durumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma özel bir hastanenin onkoloji servisinde, etik kurul izni alındıktan sonra başlamıştır. Çalışmaya hekim tarafından kanser tanısı almış, kemoterapi tedavisi alan 111 yetişkin birey dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik anket formu ve besin tüketim sıklığı formları kullanılmıştır. Katılımcılarda en sık görülen kanser türleri sırasıyla meme (%29,7) ve gastrointestinal kanserler (%25,2) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanım durumlarına bakıldığında hastaların %52,3’ü tamamlayıcı ve bütünleyici tıp ile alakalı yeteri kadar bilgiye sahip olduğu belirlenmiştir. Hastaların %46,8’i ise tamamlayıcı ve bütünleyici tıbbın yöntemlerine inanmaktadır. Çalışmamızda katılımcıların kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine bakıldığında en sık kullanılan yöntemlerin sırasıyla bitkiler (%41,4), bitkisel ilaçlar (%29,7) ile dinsel ve spirituel yöntemler (dua: %32,5, şifalı su: %27,9, türbe ziyareti: %21,6) olduğu saptanmıştır. Katılımcıların kullandıkları bitkisel yöntem, gıdalar ve diyet yaklaşımları sorgulandığında hastaların en sık kullandıkları gıdalar ve bitkisel yöntemlerin sırasıyla sarımsak (%89,2), zerdeçal (%64,9), brokoli (%59,5), çörekotu (%45,0) ve yeşil çay (%43,2) olduğu belirlenmiştir. Uyguladıkları diyet yaklaşımlarına bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun yüksek proteinli diyet (%53,2) ve Akdeniz diyeti (%36) uyguladığı saptanmıştır. Sonuç olarak kanserli hastalarda tamamlayıcı tıp kullanım sıklığı ve özel beslenme durumunun saptanması ile ilişkili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Farklı örneklem gruplarını içine alan geniş kapsamlı çalışmalarla konunun aydınlatılması gerekmektedir.
Kanser, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, Beslenme
 • Berretta, M., Della Pepa, C., Tralongo, P., Fulvi, A., Martellotta, F., Lleshi, A., et al. (2017). Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in cancer patients: An Italian multicenter survey. Oncotarget, 8(15), 24401.
 • Bravi, F., Spei, M. E., Polesel, J., Di Maso, M., Montella, M., Ferraroni, M., et al. (2018). Mediterranean diet and bladder cancer risk in Italy. Nutrients, 10(8), 1061.
 • Chui, P. L., Abdullah, K. L., Wong, L. P., & Taib, N. A. (2018). Complementary and alternative medicine use and symptom burden in women undergoing chemotherapy for breast cancer in Malaysia. Cancer nursing, 41(3), 189-199.
 • Elolemy, A. T., & AlBedah, A. M. (2012). Public knowledge, attitude and practice of complementary and alternative medicine in Riyadh region, Saudi Arabia. Oman medical journal, 27(1), 20.
 • Jian, L., Xie, L. P., Lee, A. H., & Binns, C. W. (2004). Protective effect of green tea against prostate cancer: a case‐control study in southeast China. International journal of cancer, 108(1), 130-135.
 • Jones, P., Cade, J. E., Evans, C. E., Hancock, N., & Greenwood, D. C. (2017). The Mediterranean diet and risk of colorectal cancer in the UK Women’s Cohort Study. International journal of epidemiology, 46(6), 1786-1796.
 • Kav, S., Hanoğlu, Z., & Algier, L. (2008). Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması. International Journal of Hematology & Oncology/UHOD: Uluslararasi Hematoloji Onkoloji Dergisi, 18(1).
 • Luo, Q., & Asher, G. N. (2017). Complementary and alternative medicine use at a comprehensive cancer center. Integrative cancer therapies, 16(1), 104-109.
 • Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process, Mea Edition E-Book. Elsevier.
 • Mao, J. J., Palmer, C. S., Healy, K. E., Desai, K., & Amsterdam, J. (2011). Complementary and alternative medicine use among cancer survivors: a population-based study. Journal of Cancer Survivorship, 5(1), 8-17.
 • Miraghajani, M., Rafie, N., Hajianfar, H., Larijani, B., & Azadbakht, L. (2018). Aged garlic and cancer: A systematic review. International journal of preventive medicine, 9.
 • Nicastro, H. L., Ross, S. A., & Milner, J. A. (2015). Garlic and onions: their cancer prevention properties. Cancer prevention research, 8(3), 181-189.
 • Nilsson, J., Källman, M., Östlund, U., Holgersson, G., Bergqvist, M., & Bergström, S. (2016). The use of complementary and alternative medicine in Scandinavia. Anticancer research, 36(7), 3243-3251.
 • Öztürk, R., Şatır, D. G., & Sevil, Ü. (2016). Jinekolojik kanserli hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım durumları ve tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Medical Journal, 22 (3), 141-147.
 • Roy, P. S., Saikia, B. J. (2016). Cancer and cure: A critical analysis. Indian journal of cancer, 53 (3), 441.
 • Schwingshackl, L., & Hoffmann, G. (2016). Does a Mediterranean-type diet reduce cancer risk?. Current nutrition reports, 5(1), 9-17.
 • Torre, L. A., Siegel, R. L., Ward, E. M., & Jemal, A. (2016). Global cancer incidence and mortality rates and trends—an update. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers, 25(1), 16-27.
 • Viscuse, P. V., Price, K., Millstine, D., Bhagra, A., Bauer, B., & Ruddy, K. J. (2017). Integrative medicine in cancer survivors. Current opinion in oncology, 29(4), 235.
 • World Health Organisation, International Agency for Research on Cancer. (2018). Populatıon Fact Sheets, Turkey. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf Date of Access: 19.10.2020
 • Yang, G., Zhang, H., Gan, Z., Fan, Y., Gu, W., & Ling, C. (2018). Discrepant views of oncologists and cancer patients on complementary and alternative medicine in a Chinese general hospital. Integrative Cancer Therapies, 17(2), 451-457.
 • Yates, J. S., Mustian, K. M., Morrow, G. R., Gillies, L. J., Padmanaban, D., Atkins, J. N.,et al. (2005). Prevalence of complementary and alternative medicine use in cancer patients during treatment. Supportive care in cancer, 13(10), 806-811.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0278-9087
Author: Hakan GÜVELİ
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1839-6368
Author: Ataberk UZSOY
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0139-676X
Author: Tuğçe ÖZLÜ (Primary Author)
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4761-6836
Author: Emre KENGER
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5139-4407
Author: Can ERGÜN
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Güveli, H , Uzsoy, A , Özlü, T , Kenger, E , Ergün, C . (2021). Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanım Sıklığının ve Diyet Yaklaşımlarının Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 307-312 . DOI: 10.31590/ejosat.814348