Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 416 - 423 2021-01-31

İngiltere’de Yeşil Altyapı Planlama Ve Uygulama Sürecinin Uygulama Örnekleri Üzerinden İrdelenmesi

Aysun TUNA [1]


Yeşil altyapı uygulamalarının mekânsal planlama kararları ile bütünleştirildiği ve gerçekleştirilen başarılı uygulama örnekleri ile somutlaştırıldığı İngiltere’de yayımlanan Natural England Ecotowns Bildirgesi kapsamında yeşil altyapı kavramı; yüksek kaliteli doğal ve yapılı yeşil alan sistemlerinin, mevcut habitat ve peyzaj tipleri ile etkileşimlerine ve ayırt edilebilirliğine saygı duyan ve mevcut veya yapılandırılmış ekosistem servislerinin toplumun ihtiyaç duyduğu ekolojik hizmetler ile sürdürülebilir yaşam kalitesini sağlamaya destek veren planlama ve tasarım yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. İngiltere’de 1970’li yıllarda ilk temelleri atılan ve bugün yapılaşma politikalarında kritik öneme sahip yeşil altyapı kavramı “Natural England” mottosu ile kent ve kırsal arasındaki bütüncül yaklaşımın ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Makale kapsamında; İngiltere’de yeşil altyapı kavramının kuramsal boyutu, planlama ve uygulama sürecindeki gelişim, benimsenen ilkeler, belirlenen hedefler ve elde edilen sonuçlarla kent ekosistemi için katkılarının ekolojik göstergeler ile tariflenebildiği ve yazarın da yerinde gözlemleme olanağına sahip olduğu İngiltere’de yer alan başarılı uygulama örnekleri üzerinden irdelenmiştir. İncelenen örnekler kapsamında yeşil altyapı stratejilerinin aktif kent yaşamı içinde bütünleşmesinde uygulanan peyzaj temelli yaklaşımlar ortaya konulmuş ve Türkiye için öneriler geliştirilmiştir.
yeşil altyapı, iyi uygulama örnekleri, peyzaj temelli yaklaşım, İngiltere
 • Benedict M A, McMahon E.T. (2002). Green infrastructure: smart conservation for the 21st century, Renewable Resources Journal, 20(3): 12-17 pp.
 • Demiroğlu, D., Karadağ, A.A.& Cengiz, A.E. (2019). Türkiye’de Yeşil Alt Yapı Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi 2 (2019) 12-21.
 • Dikmen, A.Ç., (2019). Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği’nin Türkiye’nin Çevre Politikasına Katkısı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 535-541
 • European Commission, (2013a): Green Infrastructure (GI) Enhancing Europe’s Natural Capital. COM(2013) 249 final, Brussels, 6.5.2013. Çeviri: DKM, 2019. https://www.dogavesehirler.org/uploads/yesilaltyapi_web_04.pdf
 • European Commission, (2013b): Commission Staff Working Document. Technical information on Green Infrastructure (GI) Brussels, 6.5.2013. SWD(2013) 155 final. Çeviri: DKM, 2019 (çevrimiçi) URL https://www.dogavesehirler.org/yayinlar
 • Hepcan, C.Ç. (2019). Knetlerde İklim Değişkliği ile Mücadele İçinYeşil Altyapı Çözümleri, İklim Değişikliği Eğtim Modülleri Serisi 12, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklinIN), Ankara
 • Landuse Consultants, (2011a). GreenArc Strategic Green Infrastructure Plan (with Hertfordshire), Final Repot, Greenarc Partnership, UK.
 • Landuse Consultants, (2011b). East Herts Green Infrastructure Plan, Final Report, East Herts Council, UK
 • Natural Environment White Paper, (NEWP; HM Government 2011) https://www.gov.uk/government/publications/natural-environment-white-paper-implementation-updates Erişim Tarihi 17.05.2020.
 • National Planning Policy Framework (NPPF; DCLG 2012) https://www.gov.uk/government/publications/national-planning-policy-framework--2 Erişim Tarihi 17.05.2020.
 • National Planning Practice Guidance NPPG; DCLG 2017) https://www.gov.uk/government/collections/planning-practice-guidance, Erişim Tarihi 17.05.2020.
 • Newcastle City Council, 2018. Green Infrastructure Delivery Framework, UK. https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/planning/green_infrastructure_delivery_framework_final_2019.pdf
 • Peterborough City Council, 2018. Peterborough Green Infrastructure and Biodiversity Draft SPD Consultation Sustainable Growth Strategy, Peterborough, UK.
 • Scott, A., Hölzinger, O., Sadler, J., 2017. Making Plans for Green Infrastructure in England: Review of National Planning and Environmental Policies and Project Partners’ Plans. Northumbria University & University of Birmingham.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5365-3273
Author: Aysun TUNA (Primary Author)
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Tuna, A . (2021). İngiltere’de Yeşil Altyapı Planlama Ve Uygulama Sürecinin Uygulama Örnekleri Üzerinden İrdelenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 416-423 . DOI: 10.31590/ejosat.814954