Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 437 - 443 2021-01-31

Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kirazların (Prunus avium) Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Aroma Bileşenlerinin Belirlenmesi

Özden İLHAN [1] , Nevzat ARTIK [2]


Meyvelerinin fizikokimyasal özellikleri ve aroma bileşenleri yetiştirildikleri ekolojilere alana göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazlar karakterize edilmiş ve yetiştirildikleri lokasyonlara göre fizikokimyasal özellikleri ve aroma bileşenleri karşılaştırılmıştır. Konya iline bağlı Akşehir ilçesi, İzmir iline bağlı Kemalpaşa ilçesi, Manisa iline bağlı Salihli ilçesi, Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Isparta ili Uluborlu ilçelerinde yetiştirilmiş 0900 Ziraat çeşidi kirazlar araştırmada kullanılmıştır. Meyve eni ve meyve ağırlığı bakımında Salihli lokasyonunda yetiştirilen kirazların diğerlerine göre daha büyük olduğu; renk değerleri için ise Yeşilyurt lokasyonunda yetiştirilen kirazların koyu kırmızı renkleri ile diğerler lokasyonlarda yetiştirilen kirazlardan farklılaştığı tespit edilmiştir. Toplam asitlik Kemalpaşa lokasyonunda en yüksek, suda çözünür kuru madde Salihli lokasyonunda en yüksek değerde bulunmuştur. Özellikle meyvemsi ve çiçeksi aromalara sahip aroma bileşenleri Yeşilyurt lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda yüksek oranda tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda kirazların yetiştirildiği lokasyonun çeşitli kalite özellikleri üzerinde yüksek düzeyde etkisi olduğu ortaya konulmuştur.
Kiraz, Fizikokimyasal özellikler, Aroma profili, Coğrafi köken
 • Ağlar, E., Ozturk, B., Guler, S. K., Karakaya, O., Uzun, S. ve Saracoglu, O. (2017). Effect of modified atmosphere packaging and ‘Parka’ treatments on fruit quality characteristics of sweet cherry fruits ( Prunus avium L. ‘0900 Ziraat’) during cold storage and shelf life. Scientia Horticulturae, 222(February), 162–168. doi:10.1016/j.scienta.2017.05.024
 • Bal, E. (2012). Effects of essential oil treatments combined with hot water treatment on improving postharvest life of sweet cherry. Fruits, 67(4), 285–291. doi:10.1051/fruits/2012022
 • Başkaya, Z. (2009). Türkiye’de Kiraz Tarımının Coğrafi Esasları. Doğu Coğrafya Dergisi, 26(26), 45–72. doi:10.17295/DCD.99899
 • Bieniek, A., Kawecki, Z., Kopytowski, J. ve Zielenkiewicz, J. (2011). Yielding and fruit quality of Lithuanian sweet cherry cultivars grown under the climatic and soil conditions of Warmia. Folia Horticulturae, 23(2), 101–106. doi:10.2478/v10245-011-0015
 • Bitzios, M., Jack, L., Krzyzaniak, S. A. ve Xu, M. (2017). Country-of-origin labelling, food traceability drivers and food fraud: Lessons from consumers’ preferences and perceptions. European Journal of Risk Regulation, 8(3), 541–558. doi:10.1017/err.2017.27
 • Blažková, J., Hlušičková, I. ve Blažek, J. (2002). Fruit weight, firmness and soluble solids content during ripening of Karešova cv. sweet cherry. Hort. Sci.(Prague), 29(3), 92–98.
 • Crisosto, C. H., Crisosto, G. M. ve Metheney, P. (2003). Consumer acceptance of “Brooks” and “Bing” cherries is mainly dependent on fruit SSC and visual skin color. Postharvest Biology and Technology, 28(1), 159–167. doi:10.1016/S0925-5214(02)00173-4
 • Çelik, Y. ve Sarıaltın, H. K. (2019). Türkiye’de Kiraz Üretiminin Yapısal Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 596–604. doi:10.30910/turkjans.633515
 • Çetinbaş, M. ve Butar, S. (2013). Aminoethoxyvinylglycine (AVG) delays maturation and improves fruit size and firmness of cv. “0900 Ziraat” sweet cherry. European Journal of Horticultural Science, 78(3), 126–131.
 • Delice, A., Ekinci, N. A., Özdüven, F. F. ve Gür, E. (2012). Lapseki’de Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Özellikleri Ve Ekolojik Faktörler. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal, 9(3), 27–34. http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=TR2016023132 adresinden erişildi.
 • Erbaş, D., Koyuncu, M. A., Özüsoy, F. Ve Onursal, C. E. (2018). Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri. Akademik Ziraat Dergisi, 151–156. doi:10.29278/azd.476202
 • Eroğul, D. (2016). İzmir İlinde Yetiştirilen Bazı Önemli Kiraz Çeşitlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(4), 579–585. doi:10.29133/yyutbd.282810
 • Esti, M., Cinquanta, L., Sinesio, F., Moneta, E. ve Di Matteo, M. (2002). Physicochemical and sensory fruit characteristics of two sweet cherry cultivars after cool storage. Food Chemistry, 76(4), 399–405. doi:10.1016/S0308-8146(01)00231-X
 • Faniadis, D., Drogoudi, P. D. ve Vasilakakis, M. (2010). Effects of cultivar, orchard elevation, and storage on fruit quality characters of sweet cherry (Prunus avium L.). Scientia Horticulturae, 125(3), 301–304. doi:10.1016/j.scienta.2010.04.013
 • Ferretti, G., Bacchetti, T., Belleggia, A. ve Neri, D. (2010). Cherry antioxidants: from farm to table. Molecules, 15(10), 6993–7005.
 • Girard, B. ve Kopp, T. G. (1998). Physicochemical Characteristics of Selected Sweet Cherry Cultivars. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(2), 471–476. doi:10.1021/jf970646j
 • Goksel, Z. ve Aksoy, U. (2017). Bazı Kiraz Çeşitlerinde Uygulanan Ön İşlemlerin Depolama Süresince Epikateşin ve Klorojenik Asit Miktarına Etkileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 207–214. doi:10.17100/nevbiltek.333577
 • Goliáš, J., Němcová, A., Čaněk, A. ve Kolenčíková, D. (2007). Storage of sweet cherries in low oxygen and high carbon dioxide atmospheres. Horticultural Science, 34(1), 26–34.
 • Gonçalves, B., Landbo, A.-K., Knudsen, D., Silva, A. P., Moutinho-Pereira, J., Rosa, E. ve Meyer, A. S. (2004). Effect of Ripeness and Postharvest Storage on the Phenolic Profiles of Cherries ( Prunus avium L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(3), 523–530. doi:10.1021/jf030595s
 • Hayaloglu, A. A. ve Demir, N. (2015). Phenolic Compounds, Volatiles, and Sensory Characteristics of Twelve Sweet Cherry (Prunus aviumL.) Cultivars Grown in Turkey. Journal of Food Science, 81(1), C7–C18. doi:10.1111/1750-3841.13175
 • Karoui, R., Martin, B. ve Dufour, É. (2005). Potentiality of front-face fluorescence spectroscopy to determine the geographic origin of milks from the Haute-Loire department (France). Le Lait, 85(3), 223–236. doi:10.1051/lait:2005008
 • Küden, A. (2000). Sweet cherry (Prunus avium L.) selection studies in the middle taurus mountains. Acta Horticulturae içinde (C. 522, ss. 117–121). doi:10.17660/ActaHortic.2000.522.11
 • Küden, A. B. ve Küden, A. (2004). Cherry (Prunus avium L.) growing under subtropical conditions. Acta Horticulturae içinde . doi:10.17660/actahortic.2004.662.22
 • Lee, S. E., Hwang, H. J., Ha, J. S., Jeong, H. S. ve Kim, J. H. (2003). Screening of medicinal plant extracts for antioxidant activity. Life Sciences. doi:10.1016/S0024-3205(03)00259-5
 • Looney, N. E., Webster, A. D. ve Kupferman, E. M. (1996). Harvest and handling sweet cherries for the fresh market. Cherries, Crop Physiology, Production and Uses. CAB International, Wallingford, UK, 424–441.
 • Muskovics, G., Felföldi, J., Kovács, E., Perlaki, R. ve Kállay, T. (2006). Changes in physical properties during fruit ripening of Hungarian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars. Postharvest biology and technology, 40(1), 56–63. doi:10.1016/j.postharvbio.2005.12.007
 • Öztürk, B., Küçüker, E., Saraçoğlu, O. ve Yakup Özkan, K. Y. (2013). “0900 Ziraat” Kiraz Çeşidinin Meyve Kalitesi Ve Biyokimyasal İçeriği Üzerine Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Etkisi. Effect of Plant Growth Regulators on Fruit Quality and Biochemical Content of “0900 Ziraat” Sweet Cherry Cultivar., 10(3), 82–89.
 • Serradilla, Manuel Joaquín, Martín, A., Ruiz-Moyano, S., Hernández, A., López-Corrales, M. ve Córdoba, M. D. G. (2012). Physicochemical and sensorial characterisation of four sweet cherry cultivars grown in Jerte Valley (Spain). Food Chemistry, 133(4), 1551–1559. doi:10.1016/j.foodchem.2012.02.048
 • Singleton, V. L. ve Rossi, J. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic. American Journal of Enology and Viticulture.
 • Sütyemez, M. (2000). Bazı kiraz çeşitlerinde GA3 uygulamalarının meyve tutum ve meyve kalitesi üzerine etkileri. Fen ve Mühendislik, 3(1).
 • Wen, Y. Q., He, F., Zhu, B. Q., Lan, Y. Bin, Pan, Q. H., Li, C. Y., Wang, J. (2014). Free and glycosidically bound aroma compounds in cherry (Prunus avium L.). Food Chemistry, 152, 29–36. doi:10.1016/j.foodchem.2013.11.092
 • Wünsch, A. ve Hormaza, J. I. (2002). Molecular characterisation of sweet cherry (Prunus avium l.) genotypes using peach [Prunus persica (L.) Batsch] SSR sequences. Heredity, 89(1), 56–63. doi:10.1038/sj.hdy.6800101
 • Zhang, X., Jıang, Y. Mao, Peng, F. Tian, He, N. Bo, Li, Y. Ju Ve Zhao, D. Chao. (2007). Changes of Aroma Components in Hongdeng Sweet Cherry During Fruit Development. Agricultural Sciences in China. doi:10.1016/S1671-2927
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9056-4576
Author: Özden İLHAN (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5583-6719
Author: Nevzat ARTIK
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA İlhan, Ö , Artık, N . (2021). Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kirazların (Prunus avium) Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Aroma Bileşenlerinin Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 437-443 . DOI: 10.31590/ejosat.818911