Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 261 - 267 2021-01-31

Tedarik Zincirlerinde Tutumlu İnovasyonun Etkileri

Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR [1]


Sürdürülebilirlik problemlerimizin artması ile birlikte sürdürülebilirlik konularına ilişkin kavramlar da büyük ilgi çekmeye başlamıştır. Bu problemlerin çözümü günlük rutinlerimiz, iş modellerimiz, tüketim davranışımız gibi birçok alanda radikal değişiklikler yapmayı gerektirir ve bir dizi araştırma alanının açar. Bu çalışmada, tutumlu inovasyon yaklaşımlarının tedarik zincirlerine eklenmesi ile birlikte tedarik zincirlerinin ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının nasıl etkilendiğinin anlaşılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Web of Science ve Scopus vertabanlarında taranan yayınlara dayalı bibliometrik bir çalışma yapılmıştır. Temel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Sonuçlar tutumlu inovasyonun genellikle sürdürülebilirlik, kapalı çevrim tedarik zincirleri, yeşil ürünler ve döngüsel ekonomi ile ilişkilendirildiğini göstermektedir. Tasarım kavramı yazında ihmal edilmiş olarak görünmektedir. Tutumlu inovasyonlar çok kısıtlı ve kolayca erişilebilir kaynaklarla gerçekleştirildiğinden tasarımcıları da gerekli kaynaklara daha fazla erişimi olan meslektaşlarından daha yaratıcı olmak durumundadırlar. Bu nedenle, ileride tedarik zinciri ile ilişkilendirilmiş tasarım süreçlerine dair daha fazla çalışmanın görülmesi beklenebilir.
Tutumlu İnovasyon, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilirlik
 • Altamirano, M. A., & Beers, C. P. V. Van. (2017). Frugal Innovations in Technological and Institutional Infrastructure : Impact of Mobile Phone Technology on Productivity , Public Service Provision and Inclusiveness. The European Journal of Development Research, 30(1), 84–107. https://doi.org/10.1057/s41287-017-0115-2
 • Basu, R., Banerjee, P., & Sweeny, E. (2013). Frugal Innovation: Core Competencies to Address Global Sustainability. Journal of Management for Global Sustainability, 1(2), 63–82. https://doi.org/10.13185/jm2013.01204
 • Beske, P. (2012). Dynamic capabilities and sustainable supply chain management. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 42(4), 372–387. https://doi.org/10.1108/09600031211231344
 • Center for Frugal Innovation. (2020). Partners. Tarihinde 02 Haziran 2020, adresinden erişildi https://cfi.global-innovation.net/?page_id=37
 • Colledani, M., Silipo, L., Yemane, A., Lanza, G., Bürgin, J., Hochdörffer, J., … Belkadi, F. (2016). Technology-based Product-services for Supporting Frugal Innovation. Procedia CIRP, 47, 126–131. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.03.093
 • Farooque, M., Zhang, A., Thürer, M., Qu, T., & Huisingh, D. (2019). Circular supply chain management: A definition and structured literature review. Journal of Cleaner Production, 228(July), 882–900. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.303
 • Fulconis, F., Pache, G., & Reynaud, E. (2019). Frugal supply chains: a managerial and societal perspective. Society and Business Review, 14(3), 228–241. https://doi.org/10.1108/sbr-06-2018-0059
 • Gaur, L., & Sahdev, S. L. (2015). Frugal innovation in India: The case of Tata Nano. International Journal of Applied Engineering Research, 10(7), 17411–17420.
 • Gupta, A. K. (2006). From sink to source: The Honey Bee Network documents indigenous knowledge and innovations in India. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(3), 49–66.
 • Handfield, R. (2020). What is supply chain management (SCM)? https://doi.org/10.1016/b978-012370517-4/50004-6
 • Hood, B. (2016). Make Recycled Goods Covetable. Nature, 531(7595), 438–440.
 • Ivanov, D. (2020). Viable supply chain model: integrating agility, resilience and sustainability perspec- tives. Lessons from and thinking beyond the COVID-19 pandemic. Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03640-6
 • Jabbour, C. J. C., de Sousa Jabbour, A. B. L., & Sarkis, J. (2019). Unlocking effective multi-tier supply chain management for sustainability through quantitative modeling: Lessons learned and discoveries to be made. International Journal of Production Economics, 217(August 2018), 11–30. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.08.029
 • Knizkov, S., & Arlinghaus, J. C. (2019). Is co-creation always sustainable? Empirical exploration of co-creation patterns, practices, and outcomes in bottom of the pyramid markets. Sustainability (Switzerland), 11(21). https://doi.org/10.3390/su11216017
 • Lambert, D. M., & Cooper, M. C. (2000). Issues in supply chain management in Indian agriculture. Industrial Marketing Management, 29, 65–83. https://doi.org/10.1017/UPO9788175968462.008
 • Malodia, S., Gupta, S., & Jaiswal, A. K. (2019). Reverse innovation: a conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 1–21. https://doi.org/10.1007/s11747-019-00703-4
 • Muduli, K., Govindan, K., Barve, A., Kannan, D., & Geng, Y. (2013). Role of behavioural factors in green supply chain management implementation in Indian mining industries. Resources, Conservation and Recycling, 76, 50–60. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.03.006
 • No Tata Nano production since Jan; only 1 unit sold in last 9 months | Business Standard News. (2019). Business Standard, (December 2018). Tarihinde adresinden erişildi https://www.business-standard.com/article/pti-stories/no-nano-production-since-jan-only-1-unit-sold-in-last-6-months-119070201018_1.html
 • Rao, B. C. (2013). How disruptive is frugal? Technology in Society, 35(1), 65–73. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2013.03.003
 • Rocca, F. C. (2016). Supply Chain Management for Frugal Innovation Products. Tecnico Lisboa.
 • Rodríguez, L. A., & Cunha, C. (2017). Effects of dynamic capabilities on frugal innovation: A conceptual framework for sustainable supply chain application. 24th International Conference on Production Research, ICPR 2017, (Icpr), 388–393.
 • Ryder, B. (2010). First break all the rules. The Economist, 395(8678), 1–11.
 • Santos, L. L., Borini, F. M., & Oliveira Júnior, M. de M. (2020). In search of the frugal innovation strategy. Review of International Business and Strategy. https://doi.org/10.1108/RIBS-10-2019-0142
 • Savaskan, R. C., Bhattacharya, S., & Van Wassenhove, L. N. (2004). Closed-Loop Supply Chain Models with Product Remanufacturing. Management Science, 50(2), 239–252. https://doi.org/10.1287/mnsc.1030.0186
 • Sharma, A., & Iyer, G. R. (2012). Resource-constrained product development: Implications for green marketing and green supply chains. Industrial Marketing Management, 41(4), 599–608. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.04.007
 • Shibin, K. T., Dubey, R., Gunasekaran, A., Luo, Z., Papadopoulos, T., & Roubaud, D. (2018). Frugal innovation for supply chain sustainability in SMEs: multi-method research design. Production Planning and Control, 29(11), 908–927. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1493139
 • Stahel, W. R. (2016). The circular economy. Nature, 531(7595), 435–438. https://doi.org/10.1038/531435a Tan, K. C. (2001). A framework of supply chain management literature. European Journal of Purchasing and Supply Management, 7(1), 39–48. https://doi.org/10.1016/S0969-7012(00)00020-4
 • Tshidimba, D., Lateur, F., & Sneyers, N. (2015). FRUGAL PRODUCTS: Western companies need to act “FRUGAL” to successfully sell FRUGAL products in emerging markets.
 • Zeschky, M. B., Winterhalter, S., & Gassmann, O. (2014). From Cost to Frugal And Reverse Innovation: Mapping the Field and Implications for Global Competitiveness. Research- Technology Management, 57(4), 20–27. https://doi.org/10.5437/08956308X5704235
 • Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O. (2011). Frugal Innovation in Emerging Markets. Research-Technology Management, 54(4), 38–45. https://doi.org/10.5437/08956308x5404007
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1661-3226
Author: Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR (Primary Author)
Institution: IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Özdemir Güngör, D . (2021). Tedarik Zincirlerinde Tutumlu İnovasyonun Etkileri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 261-267 . DOI: 10.31590/ejosat.819652