Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 561 - 567 2021-01-31

Evaluating Eco-Cities With A Sustainable Perspective In Human-Nature Interaction
Eko Kentleri İnsan Doğa Etkileşimi İçerisinde Sürdürülebilir Bir Bakış Açısıyla Değerlendirmek

Özlem Candan HERGÜL [1] , Parisa GÖKER [2]


The development of technology and industry, along with the human pressure on ecosystems, is growing and, as a result of rapid population growth, the natural environment is increasingly disappearing and losing renewable power. With the rapid structural developments in urban areas, the green areas are largely left to heavy development in the urban system. Increased use of water in urban areas, despite the reduction of soil to drain rainwater, often leads to an improvement in the composition of the city's waste water infrastructure networks as a result of extensive restructuring. In addition to these issues, air pollution is one of the city's fundamental problems. Multi-storey buildings, which grow exponentially in number every day, are known to prevent air circulation in urban areas and cause air to warm up due to pollution. This leads to global warming, another major environmental concern. To avoid this, the most important thing is to protect green areas in urban areas and to establish alternative applications for green areas. The main research materials are ecological planning, the design of ecological structures, green structures and studies related to the design of sustainable and environmentally friendly structures. This, on the other hand, leads to global warming, which is another major environmental concern. To avoid this, the most important thing to do is to protect green areas in urban areas, along with establishing alternative applications for green areas. The main research materials are ecological planning, the design of ecological structures, green structures and studies related to the design of sustainable and environmentally friendly structures. Within the framework of the study, applications for vegetation of structural surfaces carried out at national and international level and findings such as visual content, projects, etc. have been reviewed. The aim of this approach is to provide a sustainable human settlement where living organisms and natural ecosystems can continue their functions.
Teknoloji ve endüstrinin gelişmesiyle birlikte, hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak ekosistemdeki insan baskısı artmış ve doğal çevreler yok olmaya ve yenilenebilir gücünü kaybetmeye yüz tutmuştur. Kentsel alanlardaki hızlı yapısal değişimler, yeşil alanların azalmasına ve geri planda kalmasına sebep olmuştur. Yoğun yapılaşma sonucu yağmur suyunu drene edecek toprak miktarının azalmasına karşın, kentsel alanda su kullanımının artması, kentin atık su altyapı ağlarının gelişiminde olumlu bir dönüşüm sağlar. Bu sorunlara ek olarak, hava kirliliği kentlerin temel problemleri arasındadır. Sayı olarak her geçen gün artan çok katlı yapılar kentsel alanlarda hava akımını engelleyerek hava kirliliğine bağlı bir ısınmaya nedne olmaktadırlar. Bu da bir başka önemli çevresel sorun olan küresel ısınmaya yol açar. Böyle durumlardan kaçınmak için yapılacak en önemli uygulama, kentsel yeşil alanları korumak ve yeşil alanlara yönelik farklı uygulamaların yapılmasına olanak tanımaktır. Çalışmaya ilişkin temel araştırma materyali; ekolojik planlama, ekolojik yapıların tasarımı, yeşil yapılar ile sürdürülebilir ve çevre dostu yapıların tasarımına ilişkin çalışmalardır. Çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde yapısal yüzeylerin bitki örtüsü uygulamaları ile görsel içerik, proje vb. bulgular incelenmiştir. Bu yaklaşımın amacı, canlı organizmaların ve doğal ekosistemlerin işlevlerini sürdürebilecekleri sürdürülebilir bir insan yerleşimi sağlamaktır.
 • Azadeh Rezafar. “Farklı İklim Koşullarında Yer alan Eko Kentlerin Tasarım İlkelerinin değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Ekolojik Kentsel Tasarım Ön Çalışma Önerisi”, Master Thesis, City Regional Planning Department, Gazi University, 2011.
 • Aydın, Suavi. “Kültür Kavramı”. Antropoloji, Editör: Handan Üstündağ, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 912 (2013): 23-46.
 • Elmas Erdoğan, Parisa Aliasghari Khabbazi. “Environment, Ecological Building Culture and Green Buildings”. Green Infrastructure and Sustainable Societies /Cities. Ege University, 8-10 Mayıs 2014. İzmir.
 • Paria Göker, Aysun Tuna. “The Eco-Mimicry Approach Towards Cityscape Design and Examples in the World”. 2th International Conference on Civil and Environment Engineering. May 8-10. Nevşehir. 2017
 • Rolf Cantzen. “Daha Az Devlet Daha Çok Toplum, Özgürlük, Ekoloji, Anarşi”, Ayrıntı Publication, İstanbul, 1994.
 • Seçil Gül Meydan Yıldız. “Çevre Bilinci ve Eko Kent planlaması: Gölbaşı özel evre Koruma Bölgesi Örneği” PhD Thesis, Department Of Social Sciences, Ankara University, Ankara
 • Kenworthy, J.R. 2006. The eco-city: ten key transport and planning dimensions for sustainable city development. Environment & Urbanization, Sage Publications, 18(1): 67–85.
 • Caprotti, F. 2014. Eco-urbanism and the Eco-city, or, Denying the Right to the City?. Antipode, 46(5): 1285-1303.
 • Çetinkaya, 2013. Eko-Kentler: Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6 (1): 12-16.
 • Karakurt Tosun, E. 2017. Sürdürülebilirlik Bağlamında Ekolojik Kent Söylemi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4):169-189.
 • Işıldar, G.Y. 2012. 2011 Avrupa Yeşil Başkenti Hamburg: Eko-Kent Kriterleri ve Performans Göstergeleri Açısından İncelenmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12:(23), 241-262.
 • Soydan, O., Benliay, A. 2020. Evaluation of The Smart City Applications in Terms of Users: The Case of Turkey. European Journal of Science and Technology, 20: 381-391, December 2020
 • URL-1 https://ecocitybuilders.org/what-is-an-ecocity/ , (Access date: 20.09.2020)
 • URL-2 www.tianjinecocity.gov.sg (Access date: 20.02.2017)
 • URL-3 https://blooloop.com (Access date: 20.02.2017)
 • URL-4 http://www.designbuild-network.com (Access date: 10.03.2017)
 • URL-5 http://www.masdar.ae/ (Access date: 10.03.2017)
 • URL-6 http://www.hansgrohe-int.com (Access date: 10.03.2017)
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7140-0149
Author: Özlem Candan HERGÜL (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8876-2621
Author: Parisa GÖKER
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Hergül, Ö , Göker, P . (2021). Evaluating Eco-Cities With A Sustainable Perspective In Human-Nature Interaction . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 561-567 . DOI: 10.31590/ejosat.822062