Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 543 - 548 2021-01-31

The Effect of Weeds on Yield and Yield Components in Different Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars
Yabancı Otların Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Muhammed İSMAİLOĞLU [1] , Reyyan YERGİN ÖZKAN [2]


Bu çalışma, 2018-2019 yıllarında Van ilinde yürütülmüştür. Çalışmada yabancı otların kişniş (Coriandrum sativum L.) bitkisinin üç farklı çeşidinin (Arslan, Gürbüz, Kudret) verim ve verim öğeleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede yabancı otsuz parsellerde hasata kadar her hafta yabancı otlar ile elle çapa yöntemi ile mücadele yapılmış, yabancı otlu parsellerde ise herhangi bir kontrol işlemi yapılmamıştır. Çalışmada kişniş bitkisinin bitki boyu, ana dal sayısı, şemsiye sayısı, şemsiyede meyve sayısı, bin tane ağırlığı, meyve verimi ve biyolojik verim gibi özellikler incelenmiştir. Sonuç olarak; yabancı otlu parseller ile yabancı otsuz parseller arasında farklılıklar önemli bulunmuştur. Yıllar arasında önemli farklılıklar olup 2018 yılında en yüksek meyve verimi Kudret çeşidinin yabancı otsuz uygulamasından 2019’da ise Gürbüz çeşidinin yabancı otsuz uygulamasından elde edilmiştir. Önemli bir verim unsuru olan biyolojik verim ise ilk yıl Arslan çeşidinin yabancı otsuz uygulamasından, ikinci yıl ise Gürbüz çeşidinin yabancı otsuz uygulamasından elde edilmiştir. Bölgenin kişniş yetiştiriciliği için uygun olduğu, yabancı otların birden fazla verim ve verim unsuru üzerine olumsuz etki yaptığı tespit edilmiştir.
Coriandrum sativum, yabancı ot, verim, mücadele
 • Ayanoğlu, F., Mert A., Aslan, N., & Gürbüz, B., (2002). Seed yields, yields components and essential oil of selected coriander (Coriandrium sativum L.) lines, Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants. 9 (2), pp. 71-76.
 • Baydar, H., (2013). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Isparta.
 • Diederichse, A., (1996). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 3. coriander. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research. Gatersleben/İnternational Plant Genetic Resources Institute.
 • Doğan, A., Bayrak, A., & Akgül, A., (1984). Türk kişnişlerinin uçucu yağ verimi ve uçucu yağların bileşenleri, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı: 34, 213-220.
 • EPPO, (1986) Guidelines for the biological evaluation of herbicides. European and Mediterranean Plant Protection Organization Bulletin 16, 123–167.
 • Kan, Y., & İpek, A., (2002). Seçilmiş bazı kişniş (Coriandrum sativum L.) hatlarının verim ve bazı özellikleri. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantısı, (s. 2-8). Eskişehir.
 • Kırıcı, S., (1999). Değişik yörelerden toplanan kişniş (Coriandrum sativum L.)’in bölgeye adaptasyonu ve uygun tohumluk miktarının belirlenmesi: Morfolojik özelikleri üzerine tohumluk miktarlarının etkisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 14 (l):33-40
 • Kushwaha, H. S., Tripathi, M. L., & Singh, V. B., (2002). Weed management in coriander (Coriandrum sativum) In : Proc. Second Int. Agronomy Congr. on Balancing Food and Environ. Security : A Continuing Challenge, Singh, Panjab, I. P. S. Ahlawat and R. C. Gautam, (eds.). Indian Society of Agronomy, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. pp. 985-987.
 • Meena, S. S., Mehta, R. S., Meena, R. D., Meena, R. L., & Sharma, D. K., (2014). Economic feasibility of weed management practices in nigella (Nigella sativa L.). National research centre on seed spices, 224–228.
 • MGM, 2020. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
 • Nagar, R. K., Meena, B. S., & Dadheech, R. S., (2009). Effect of Integrated Weed and Nutrient Management on Weed Density, Productivity and Economics of Coriander (Coriandrum sativum). Indian J. Weed Sci, 71-75.
 • Nagar, R. K., Meena, B. S., & Dadheech, R. S., (2009). Effect of integrated weed and nutrient management on weed density, productivity and economics of coriander (Coriandrum sativum). Indian J. Weed Sci, 71-75.
 • Panara, D. M., Mathukia, R. K., & Sagarka, B. K. (2015). Efficient Weed Management in Coriander (Coriandrum sativum L.). Agriculture: Towards a New Paradigm of Sustainability, 48-51.
 • Panchal, P.S., Snah, S.N., & Rahevar, H.D., (2014). Growth and Seed Yield of Coriander (Coriandrum sativum L.) as Influenced by Weed Management Practices. Trends in Biosciences 7 (23): 3995-3999,
 • Sagarka, B. K., Ramani, B. B., Mathukia, R. K., & Khanpara, V. D., (2005). Integrated Weed Management in Coriander Department of Agronomy Junagadh Agricultural University, India 37, 23-233.
 • SAS, 2014. SAS/STAT Software: Hangen and Enhanced, Version 9.4, SAS, Inst. Inc., Cary, N.C. USA.
 • Solanki, K.K., (2008). Effect of weed control practices on growth and yield of coriander (Coriandrum sativum L.) in gird region of Madhya Pradesh (yüksek lisans tezi, basılmış). Department of Agronomy Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur College of Agriculture.
 • Tunçtürk, M., (2006). Kişniş (Coriandrum sativum L.) bitkisinde farklı tohumluk miktarlarının verim ve verim özellikleri ile uçucu yağ oranı üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi. ziraat fakültesi dergisi. 20 (39): 58-62.
 • Tunçtürk, R., (2011). Kişniş (Coriandrum sativum L.) çeşitlerinde değişik ekim mesafelerinin verim ve kalite üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarım bilimleri dergisi. 21 (2): 89-97
 • Wanger, H., Bladt, S., & Zgainsk, E.M., (1992). Plant Drug Analysis ‘A thin Layer Chromatograpy Atlas’ (Translated Scott, T.A.,). Dep. Of Biochemistry Univ. Of Leeds Gb.
 • Kaya, N., Yılmaz, G., & Telci, İ., (2000). Farklı zamanlarda ekilen kişniş (Coriandrum sativum L.) populasyonlarının agronomik ve teknolojik özellikleri. Turk J Agric For (24) 355-364
 • Yadav, S. S., Sharma, O. P., Kumawat, P. D., & Yadav, R. D., (2004). Effect of weed control and nitrogen on yield, nutrient removal and quality parameters of cumin (Cuminum cyminum L.). J. Spices and Aromatic Crops 13 : 22-27.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7798-8393
Author: Muhammed İSMAİLOĞLU
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2319-404X
Author: Reyyan YERGİN ÖZKAN (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA İsmailoğlu, M , Yergin Özkan, R . (2021). Yabancı Otların Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 543-548 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/59648/866360