Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 1 - 8 2021-04-30

Toprak İşleme ve Gübreleme Yapılmayan Meyve Ağaçlarında Bitki Besin Elementi Düzeylerinin Belirlenmesi

Ceren Ayşe BAYRAM [1] , Gökhan BÜYÜK [2]


Meyve bahçelerinde verimli ve kaliteli üretim yapabilmek doğru gübreleme programına bağlıdır. Çalışma, toprak işleme ve gübreleme yapılmayan meyve bahçelerinin beslenme durumu ve toprak bitki ilişkilerini ortaya koymak amacı ile 2019 Nisan-Eylül ayları arasında Adıyaman Üniversitesi uygulama bahçelerinde yürütülmüştür. Gübreleme programının hazırlanması da toprak ve yaprak analizlerine bağlı olduğu için yaprak ve toprak örnekleri alınarak gübre uygulanmayan meyve ağaçlarının beslenme durumları ortaya çıkarılmıştır. Yaprak örnekleri 2019 Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ve toprak örnekleri de Şubat 2019’da alınmıştır. Toprak analizlerinde organik madde içeriği üst toprakta %2.87 bulunurken alt toprakta %2.55 olarak tespit edilmiştir. Makro besin elementlerinden total azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) içerikleri üst toprakta sırasıyla %0.22, 5.3 kgda-1 ve 193.0 kgda-1 olarak ölçülmüş ve yeterli düzeyde bulunmuştur; alt topraklar da sırasıyla %0.24, 9.13 kgda-1 ve 203.05 kgda-1 olarak ölçülmüştür. Yaprak besin elementi (N, P, K, demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu), mangan (Mn)) ve düzeyleri örnek alma zamanına göre değişen oranlarda bulunurken, bazı bitki besleme noksanlıkları da tespit edilmiştir. Optimum değerler ile karşılaştırıldığında, N için Trabzon hurması, vişne, ayva ve erik türlerinde; P sonuçlarında kayısı, vişne, kiraz, elma ve badem türlerinde; K sonuçlarında da armut, ayva, elma ve erik türlerinde yeterli ve sınırlar içerisinde olduğu bulunmuştur. Mikro besin elementlerinden Fe için; Trabzon hurması, armut, ayva ve elma; Cu değerleri için; Trabzon hurması, kayısı, vişne, ayva ve elma türlerinde; Zn için; Trabzon hurması, armut ve erik türleri; Mn sonuçlarında yine Trabzon hurması, kayısı, kiraz, badem ve erik sonuçlarında yeterli olduğu tespit edilmiştir.
Besin elementi içerikleri, Toprak işlemesiz, Gübresiz
 • Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü İstatistikleri. (2019).
 • Adıyaman’ın Geleceğinde Tarım ve Gıda Çalışma Grubu. (2019).
 • Altieri, M.A. ( 1994) Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, p. 185.
 • Buyuk, G., Bayram, C. A., Kırpık, M., Celik, A., K a y a, A., Akca, E., and Oguz, H. I. 2017.The nutrition status of punica granatum l. gardens on soilswith limited conditions ın semi-arid southeastern anatolia, Turkey. EurasianJournal of AgriculturalResearch, 1(2), 32-41.
 • Candan, N., Çakmak, İ., Öztürk, L. 2013. High seed zinc concentration assures high seedling vigor and biomass production in durum wheat under zinc deficiency and drought stress. XVII. International PlantNutrition Colloquium&BoronSatellite Meeting, Sabancı University, August 2013.
 • Carranca, C., Brunetto, G., Tagliavini, M. (2018). Nitrogennutriton of fruittrees to reconcile productivity and environmental concerns. Plants, 7(1),4.
 • Çelik. A. Ve Akça. E. 2017. Adıyaman’da eğimli akarsu seki topraklarının sürdürülebilir kullanımı için öneriler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 27(1). 130-141. JonesJr, J. B. and Wallace, A. 1991. Sample preparation and determination of iron in plant tissue samples. Journal of PlantNutrition, 15(10), 2085-2108.
 • Çimrin, K.M., Akça, E, Şenol, M., Büyük, G., Kapur, S. 2004. PotassiumPotential of theSoils of the Gevaş Region in Eastern Anatolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 28(4): 259-266.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., ve Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve deneme metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
 • FAO (1990). Micronutrient, assesment at thecountrylevel, an intemationalstudy. FAO Soils Bul. 63.
 • FitzPatrick EA (1993). Soil microscopy and micromorphology. Chichester No. 631.43 F5. John Wiley.
 • Kacar, B. (2005). Potasyumun bitkilerde işlevleri ve kalite üzerine etkileri. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi, 3-4.
 • Kacar, B. ve İnal, A. (2008). Bitki Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kant, S., Kant, P., Kafkafi, U. (2005). Potassium uptake by higher plants: from field application to membrane transport. Acta Agronomica Hungarica. 53(4), 443-459.
 • Kant, S. and Kafkafi, U. 2002. Potassium and abiotic stresses in plants. ın potassium for sustainable cropproduction; Pasricha, N.S., Bansal, S.K., Eds.; PotashInstitute of India: Gurgaon, India,;pp. 233–251.
 • Kaşka, N., Güleryüz, M., Kaplankıran, M., Kafkas, S., Ercişli, S., Eşitken, A., Akçay, E. 2005. Türkiye meyveciliğinde üretim hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7.
 • Kirkby, E. A. and Pilbeam, D. J. (1984). Calcium as a plantnutrient. Plant Cell and Environment, 7(6), 397-405.
 • Kızılgöz, İ., Sakin, E., Gürsöz, S. 2011. Ovacık köyü'nde (şanlıurfa) yetiştirilen asma (vitis vinifera l.) çeşitlerinin mineral beslenme durumunun değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 25(1):1-10
 • Lindsay, WL.and Norvell, W.A. (1978). Development of a DTPA soil test forzinc, iron, manganese and copper. SoilSci., Soc. Am. J. 42: 421-428.
 • Lynch, J. (1995). Root architecture and plant productivity. PlantPhysiol 109:7–13.
 • Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. (AcademicPress, San Diego, CA).
 • Mengel, K. (1994). Iron availability in planttissues-ironchlorosis on calcareoussoils. PlantandSoil, 165(2): 275-283.
 • Pan, J.L, Dai, W.A., Shang, Z.H, Guo, R.Y. 2013. Review of research progress on the influence and mechanism of field strawresidueincorporation on soilorganicmatterandnitrogenavailability. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 21(5): 526-535.
 • Römheld, V., &Kirkby, E. A. (2010). Research on potassium in agriculture: needsandprospects. Plant and soil, 335(1-2), 155-180.
 • Saraçoğlu, M., Sürücü, A., Koşar, İ., Anlağan, T. M., Aydoğdu, M.,, Kara, H. 2014. Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitki Besin Elementi Kapsamlarının Belirlenmesi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 2(2): 38-45.
 • Srivastava, A.K. (2017). New paradigms in soilhealthmanagement in fruitcropsforimprovingfarmers’ income. Shodh Chintan. 9, 191–224.
 • Uçgun, K.. Sezgin, S., Akgül. H., Harmankaya, M.. Atasay, A.. Altındal, M., Seymen. T. 2013. Elma ağaçlarında yaprak analizlerinin değerlendirilmesinde kullanılan referans değerlerinin Isparta Bölgesi için kalibrasyonu. Derim. 30(2). 54-61.
 • Ülgen, N., Yurtsever, N. (1995). Türkiye gübre ve gübreleme rehberi (4. Baskı), T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, 230s, Ankara.
 • Wang, Y., Li, C., Tu, C., Hoyt, G. D., DeForest, J. L., Hu, S. 2017. Long-termno-tillage and organic input management enhanced the diversity and stability of soilmicrobialcommunity. Science of The Total Environment, 609, 341-347.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1570-273X
Author: Ceren Ayşe BAYRAM (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0522-3188
Author: Gökhan BÜYÜK
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Bayram, C , Büyük, G . (2021). Toprak İşleme ve Gübreleme Yapılmayan Meyve Ağaçlarında Bitki Besin Elementi Düzeylerinin Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 1-8 . DOI: 10.31590/ejosat.809953