Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 512 - 517 2021-04-30

Lojistik Etkinlik: Türkiye ve OECD
Logistics Efficiency: Turkey and OECD

Mehmet Fatih ACAR [1]


Küreselleşme ile birlikte, şirketler için hem iç performansları hem de tedarikçilerini de kapsayan değer zincir performansı oldukça önem kazanmıştır. Firmaların; düzenli, verimli ve etkin çalışması, tedarikçileri ile olan uyumuna bağlıdır. Tedarikçileri ile koordine olamayan bir organizasyon, her ne kadar kurum içi performansı yüksek olsa bile, değişik sıkıntılar yaşayabilir. Lojistik günümüz ticari hayatının en önemli işletme konularından biridir. Şirketler ve devletler, lojistik konusunda kendilerini geliştirmekte ve bu konuda etkin olmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, Dünya Bankası 2007 yılından beri belli aralıklarla ülkelerin lojistik performasını gösteren Lojistik Performans İndeksi (LPİ)’ni yayınlamaktadır. Bu indeksin “gümrük”, “altyapı”, “sevkiyat düzenleme kolaylığı”, “lojistik hizmetlerinin kalitesi”, “izleme ve takip” ve “zamanındalık” gibi altı farklı alt boyutu vardır. Çalışmanın amacı 2007-2018 yılları arasında Türkiye’nin lojistik etkinliğini analiz etmektir. Bu çalışmada, 2007 yılından beri yayınlanan LPİ sonuçları baz alınarak Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmış, bulunan lojistik etkinlik değerleri, Türkiye ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkeleri arasında karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonunda, lojistik etkinlik bakımından Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında son sıralarda olduğu bulunmuştur. Türkiye başta altyapı olmak üzere LPİ’nin tüm alt boyutları konusunda gerekli teknik ve yasal düzenlemeleri yapmalıdır. İlk olarak “Gümrük” alt boyutu için bakıldığında, yürürlükte olan yasalar ve mevzuatlar günümüz şartlarına göre değiştirilmelidir. “Altyapı” için Türkiye ilgili yatırımlarını hızla devam ettirilmeli, “Lojistik hizmetlerin Kalitesi ve Sevkiyat Düzenleme Kolaylığı” konularında da Türkiye kendini geliştirmelidir, “Takip ve İzleme” alanında ise devlet tarafından uydu haberleşme, telekomünikasyon, radyo frekans sistemleri gibi teknolojik altyapının verimli kullanılması sağlanmalı, özel sektör tedarik zinciri operasyonları için takip ve izlemeye yönelik faaliyetlere özendirilmeli, gıda ve ilaç gibi soğuk zincir gerektiren sektörlerde yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Zamanındalık konusunda ise firmalar kendilerini iş etiği konusunda geliştirmelidir.
Tedarik Zinciri,, Lojistik,, Lojistik Performans Endeksi,, Türkiye,, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
 • ACAR, M. F., ERKOÇ, T. E., & YILMAZ, B. Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 1-11.
 • Aktürk, C . (2019). Lojistik Maliyetlere Göre Teslim Tarihi Belirleme ve Bir Karar Modeli Önerisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 1-7 . DOI: 10.31590/ejosat.541481
 • Arvis, Jean-François, Mónica Mustra, John Panzer, Lauri Ojala, and Tapio Naula (2007). Connecting to compete: Trade logistics in the global economy. The World Bank, Washington DC.
 • Baki̇, R . (2019). The Impact of Information Technologies and Top Management Support on Supply Chain Performance: An Empirical Approach for Turkey . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 916-926 . DOI: 10.31590/ejosat.654828
 • Christopher, M.L. (1992), Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London.
 • Danacı, T. ve Nacar, R. (2017). "Comparing The Foreign Trade and Logistic Performance of Turkey and EU Members With Clusteer Analysis". Global Business Reshearch Congress (GBRC). 24-25 Mayıs 2017. İstanbul.
 • De Souza, R., Goh, M., Gupta, S. et al. (2007) An investigation into the measures affecting the integration of ASEAN’s priority sectors: phase 2: the case of logistics. REPSF Project No. 06/001d Regional Economic Policy Support Facility, Association of Southeast Asian Nations, Manila.
 • Gelmez, E . (2020). The Mediation Role of Environmental Performance in the Effects of Green Supply Chain Management Practices on Business Performance . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 606-613 . DOI: 10.31590/ejosat.740202
 • Güner, S. ve Coskun, E. (2012). "Comparison of Impacts of Economic and Social Factors on Countries' Logistics Performans: A Study With 26 OECD Countries". Research in Logistics and Production. 2(4). 329-343.
 • Güngör, Ş., Dursun, E., & Karaoğlan, A. Lojistik Faaliyetlerin Akdeniz Ülke Ekonomileri İle İlişkisi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 6(2), 91-106.
 • İris, Ç. ve Tanyaş, M. (2011). "Analysis of Turkish Logistics Sector and Solutions Selection to Emerging Problems Regarding Criteria Listed in Logistics Performance Index(LPI)". International Journal of Business and Management Studies. 3(1). 93-102
 • Martí L, Juan Carlos Martín & Rosa Puertas (2017) A Dea- Logistics Performance Index, Journal of Applied Economics, 20:1, 169-192, DOI: 10.1016/ S1514-0326(17)30008-9
 • Uca, N. vd., (2015). "The Effect of The Components of Logistics Performance Index on Gross Domestic Product: Conceptual Model Proposal". Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business and Economics Journal. 1(4). 86-93.
 • Ünalan, M. S. ve Yapraklı, T.Ş. (2016). "Küresel Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye'nin Son 10 Yıllık Lojistik Performansının Analizi". http://hdl.handle.net/11508/8945
 • Orhan, M. (2019). Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin lojistik performanslarının Entropi ağırlıklı EDAS yöntemiyle karşılaştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 1222- 1238.
 • Pekmezci M. Ve Mutlu M. (2018), “TÜRKİYE'Yİ KONU ALAN "LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ" ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ” IV. INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGN TRADE AND LOGISTICS CONGRESS , Didim/AYDIN
 • Sevkli, M., Lenny Koh, S. C., Zaim, S., Demirbag, M., & Tatoglu, E. (2007). An application of data envelopment analytic hierarchy process for supplier selection: a case study of BEKO in Turkey. International Journal of Production Research, 45(9), 1973-2003.
 • Talay, I., (2020). Soğuk Zincir Lojistiği Gerektiren Uluslararası Ticarette Nesnelerin İnternetinin Kullanımı, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 1169-1187
 • Yılmaz, D. – Eryılmaz, F. 2020. Dünya Ticaret Korumacılığının Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye için Bir Analiz, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(1), 616-635
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7388-8720
Author: Mehmet Fatih ACAR (Primary Author)
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Acar, M . (2021). Lojistik Etkinlik: Türkiye ve OECD . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 512-517 . DOI: 10.31590/ejosat.826918