Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 312 - 321 2021-04-30

Approaches of Clients, Consultants and Contractors to Causes of Delays in Construction Projects
Müşteri, Danışman ve Yüklenicilerin İnşaat Projelerindeki Gecikme Sebeplerine Yaklaşımları

Mehmedali EGEMEN [1]


In construction projects, delays are common problems often encountered with possible vital financial effects on the overall construction industry. In an effort to uncover the main attributes characterizing construction delays, this integrated study proposed a comprehensive framework dealing with both causes and the effects of delays. In addition to providing a detailed analysis of the delay causes according to frequency of occurrence and degree of severity, this comprehensive study also differentiated among approaches of clients, contractors and consultants as well. The findings revealed that clients, contractors and consultants have remarkably different approaches regarding delay causes considering both the frequency of occurrence and degree of severity. Although numerous delay causes that are apparently under the responsibility of different parties exist, this study revealed that each party is holding the others responsible for the causes of delays. Hence, it may not be possible for any of the three specified major parties to solve this problem separately and the findings suggest that an effective coordination and communication network should exist among all three of these parties throughout the whole project. The clients, consultants and the contractors in the relevant sectors will be able to use the framework provided within this research to recognize the approaches of other parties in a more detailed and accurate manner, to identify the areas to focus for effective coordination, to improve performance and to minimize both the causes and the effects of delays.
İnşaat projelerinde gecikmeler, genel inşaat sektörü üzerinde olası hayati finansal etkiler gösterebilen ve sıklıkla karşılaşılan yaygın sorunlardır. İnşaat projelerinin gecikmelerini karakterize eden ana özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla, bu entegre çalışma, gecikmelerin hem nedenlerini hem de etkilerini ele alan kapsamlı bir çerçeve önermiştir. Ortaya çıkma sıklığına ve ciddiyet derecesine göre gecikme nedenlerinin ayrıntılı bir analizini sağlamanın yanı sıra, bu kapsamlı çalışma müşteriler, yükleniciler ve danışmanların yaklaşımları arasındaki farklılaşmayı da analiz etmiştir. Bulgular, müşterilerin, yüklenicilerin ve danışmanların hem meydana gelme sıklığı hem de ciddiyet derecesi göz önüne alındığında gecikme nedenleri konusunda oldukça farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ortaya koymuştur. Farklı tarafların sorumluluğunda olan çok sayıda gecikme sebebi bulunsa da, bu çalışma her bir tarafın gecikmelerin nedenlerinden diğerlerini sorumlu tuttuğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, belirtilen üç taraftan herhangi birinin bu sorunu ayrı ayrı çözmesi mümkün olmayabilir. Araştırma bulguları tüm proje boyunca bu üç taraf arasında etkili bir koordinasyon ve iletişim ağının olması gerektiğini göstermektedir. İlgili sektörlerdeki müşteriler, danışmanlar ve yükleniciler, diğer tarafların yaklaşımlarını daha detaylı ve doğru bir şekilde tanımak, etkili koordinasyon için odaklanılacak alanları belirlemek, performansı artırmak ve gecikmelerin hem nedenleri hem de etkilerini en aza indirmek için bu araştırmada sağlanan çerçeveyi kullanabileceklerdir.
 • Alaghbari, W., Kadir, M. R. A., & Ernavati, A.S. (2007). The significant factors Causing Delay of Building Construction Projects in Malaysia. Engineering, Construction and Architectural Management, 14(2), 192-206. https://doi.org/10.1108/09699980710731308
 • Alsuliman, J. A. (2019). Causes of delay in Saudi public construction projects. Alexandria Engineering Journal, 58, 801-808. https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.07.002
 • Arditi, D., Nayak, S., & Damci, A. (2017). Effect of organizational culture on delay in construction. International Journal of Project Management, 35, 136-147. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.10.01
 • Assaf, S. A., & Al-Hejji, S. (2006). Causes of Delay in Large Construction Projects. International Journal of Project Management,24(4),349-357. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.11.010
 • Aziz, R. F., & Abdel-Hakam A. A. (2016). Exploring delay causes of road construction projects in Egypt. Alexandria EngineeringJournal, 55(2), 1515-1539. https://doi.org/10.1016/j.aej.2016.03.006
 • Doloi, H., Sawhney, A., Iyer, K. C., & Rentala, S. (2012). Analysing factors affecting delays in Indıan construction projects. International Journal of Project Management, 30,479-489. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.10.004
 • Enshassi, A., Arain, F., & Al-Raee, S. (2010). Causes of variation orders is construction projects in the Gaza Strip. Journal of Civil Engineering and Management, 16(4), 540-551. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.60
 • Gluszak, M., & Lesniak, A. (2015). Construction delays in clients opinion – multivariate statistical analysis. Procedia Engineering, 123, 182-189. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.075
 • Kazaz A., Ulubeyli, S., and Tuncbilekli, N. A. (2012). Causes of delays in construction projects in Turkey. Journal of Civil Engineering and Management, 18(3), 426-435. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.698913
 • Mahamid, I., Bruland, A., & Dmaidi, N. (2012). Causes of delay in road construction projects. Journal of Management in Engineering, 28(3), 300-310. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000096
 • Marzouk, M. M., & El-Rasas T. I. (2014). Analyzing delay causes in Egyptian construction projects. Journal of Advanced Research, 5, 49-55. https://doi.org/10.1016/j.jare.2012.11.005
 • Odeh, A. M., & Battaineh, H. T. (2002). Causes of Construction Delay: Traditional Contracts. International Journal of Project Management, 20(1), 67-73. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(00)00037-5
 • Sambasivan, M. & Soon, Y. W. (2007). Causes and effects of delays in Malaysian construction industry. International Journal of Project Management, 25, 517-526. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.11.007
 • Sweis, G., Sweis, R., Hammad, A. A., & Shboul, A. (2008). Delays in construction projects: The case of Jordan. International Journal of Project Management, 26, 665-674. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.09.009
 • Yap, J. B. H., Goay, P. L., Woon, Y. B., & Skitmore, M. (2021). Revisiting critical delay factors for construction: Analysing projects in Malaysia. Alexandria Engineering Journal,60,1717-1729. https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.11.021
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1186-1968
Author: Mehmedali EGEMEN (Primary Author)
Institution: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Country: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Egemen, M . (2021). Approaches of Clients, Consultants and Contractors to Causes of Delays in Construction Projects . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 312-321 . DOI: 10.31590/ejosat.870763