Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 322 - 329 2021-04-30

Tam Sayılı Doğrusal Programlama ile Araba Terminallerinde Kapasite Analizi: Bir ArabaTerminalinde Uygulama

Güldem ELMAS [1]


Otomotiv fabrikaları iç lojistik süreçlerde sağladıkları optimizasyonu, dış lojistik süreçlerde de sağlamak istemektedirler. Otomotiv sektöründe, limanlarda yaşanan sıkışıklık, limanlardaki yetersiz kapasiteler, gemi gecikmeleri, gemilerin limanlar için ayırdıkları düşük kapasiteler, ana taşıma modu denizyolunda yaşanan en büyük sorunlar olarak yer almaktadır. Araba terminallerinin kapasitelerinin ihracat–ithalat rakamlarına uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Uygulama çalışmasının yapıldığı araba terminali, araba ihracat ve ithalatının yoğun olarak yapıldığı ülkemiz limanlarından biridir. Araba Gemilerinin limanlara yaptıkları sefer sayısı çok önemli bir faktördür. Akış ihracat araçları için firmadan araç park sahasına, araç park sahasından gemiye şeklinde olmaktadır. İthal araçlar için ise akış gemiden araç park sahasına oradan da firmalara olacak şekildedir. Bu çift taraflı akış göz önünde bulundurularak kurulan tam sayılı doğrusal programlama modelinde kapasite analizi problemi, limandaki kapasite kısıtları dikkate alınarak ve yüklenen ihracat araçlarının en büyüklenmesi yapılarak ele alınmıştır. Kurulan matematiksel model GAMS yazılımı CPLEX çözücüsü kullanılarak çözülmüştür. Mevcut kapasite ile beraber, aylık gelen gemi sayısı, gemi kapasitesi, araç park sahası kapasiteleri arttırılarak model tekrar tekrar çözülmüştür. Amaç, kısıtların değiştirilmesi ile araç terminalinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Araç Terminali, Tam Sayılı Doğrısal Programlama, Kapasite Analizi
 • Beskovnik, B., & Twrdy, E., (2010), Planing Organization and Productivity Simulation Tool for Maritime Container Terminals, Transport 2010., 25(3):293-299
 • Büyüközer, A.(2006). Konteyner Planlaması ve Kapasite Analizi.Y.Lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Chen, X., Li, F., Jia.B., Wu, J., Gao, Z., Liu, R., (2021), Optimazing storage location assignment in an automotive Ro-Ro Terminal, Transportaion Research Part B 143 (2021), 249-281, https://doi.org/10.1016/j.trb.2020.10.009
 • Cordeau, F., Laporte, G., Moccia, L., Sorreantino, G., (2011), Optimazing yard assignment in an automotive transshipment terminal, European Journal of Transshipment, 215 (1), 149-160, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.06.008
 • Dias, Q., Calado,J., & Mendonça, M., (2010) , The Role of European Ro-Ro 4 Port Terminals in The Automotive Supply Chain Management. Transport Geography, 18, 116-12
 • Elmas,G., (2011), Bursa Bölgesi’nde Otomotiv Lojistiği ve Otomotiv Terminallerinde Kapasite Analizi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitisü
 • Elmas, G., (2014) An AHP Model for Choosing Value Creation Factors in Logistics Service for the Logistics Customer, International Conference on Education and Social Sciences, 165-172
 • Ergin, A. (2011) Tedarik Zinciri Yönetiminde Konteyner Taşıyıcı Firma Seçimi ve Türkiye’deki Uygulaması, Doktora Tezi, Istanbul Universitesi.
 • Ergin, A. & Eker , I. (2019.) Application of Fuzzy Topsis Model for Container Port Selection Considering Environmental Factors. International Journal of Maritime Engineering, vol.161. pp.293-301 https://doi.org/10.3940/rina.ijme.2019.a3.546
 • Gambardella, M., Rizolli, A., & Zaffolan, M., (1998), Simulation and Planning of an Intermodal Container Terminal, Simulation Harbour and Maritime Simulation, 10-98
 • Holweg, M., & Miemczyk, J., (2003), Delivering the “3-day car “ The Strategic Implications for Automotive Logistics Operations, Journal of Purchasing & Supply Management ,9, 63-71
 • Iannone, R., Miranda, S., Prisco, L., Riemma, S., & Samo, D., (2016), Proposal for a flexible discrete event simulation model for assessing the daily operation decision in a Ro-Ro Terminal,(61), 28-46. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2015.11.005
 • Mattfeld, D., & Kopfer, H.,( 2003), Terminal Operations Management ın Vehicle Transsshipment, Transportation Research Part A, 37,435-452
 • Mangan, J., Lalwani, C., & Gardner, B., (2002), Modelling port/ ferry choise in Ro-Ro freight transportation, International Journal of Transportation, 1 (1), 15-28
 • Pau, B., & Sauri, S., (2005) Performance Indicators for Roll-on-Roll-off Terminals: A Planning Assestmnent Tool, Technical University of Catalonia.
 • Özkan, E., Nas, S., & Güler, N., (2016), Capacity Analiysis of Ro Ro Terminals by Using Simulation Modeling Method, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 32(3), 139-147, https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2016.09.002
 • Şahin,Y.B., Ekmekçi, S.& Yürekli,M. (2020).Bir makine Fabrikasında Yarı Mamul Depolama Sistemi için Etkin Raf Yerleşimi Önerisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (18), 664-674
 • Yalçıner, A.Y.& Can,B. (2019).Tam Sayılı Programlama ve Simülasyon ile Raf Alanı Optimizasyonu: Bir Ambalaj Firmasında Uygulama. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (Özel Sayı ), 375-388
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2585-9650
Author: Güldem ELMAS (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Elmas, G . (2021). Tam Sayılı Doğrusal Programlama ile Araba Terminallerinde Kapasite Analizi: Bir ArabaTerminalinde Uygulama . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 322-329 . DOI: 10.31590/ejosat.871295