Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 376 - 385 2021-04-30

Personel Seçiminde Bulanık DEMATEL ve Bulanık VIKOR Yöntemlerinin Uygulanması

Tülay KORKUSUZPOLAT [1] , Nurcan KARA [2]


Özellikle bilginin ve doğru bilgiye sahip olmanın öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, kalifiye insan kaynağı ile çalışabilmek önemlidir. Doğru insan kaynağına sahip olmak işletmelerin rekabet edebilirliğini arttırmada önemli bir araçtır. Doğru adayın seçim aşaması sürecin zorlu adımlarından biridir. Alternatif adaylar arasından doğru adayı seçmek için pek çok kriteri en iyi şekilde sağlayan adayı bulmak gerekebilir. Çok alternatifin ve çok kriterin değerlendirilmesi gereken bu tarz problemlerde Çok Kriterli Karar Verme tekniklerini kullanmak, değerlendirme aşamasına tüm kriterlerin katılabilmesini sağlaması açısından oldukça kullanışlıdır. Bu çalışmada, Sakarya’da faaliyet gösteren bir imalat işletmesinin insan kaynakları müdürü seçim problemi ele alınmıştır. Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinden DEMATEL ve VIKOR yöntemleri, sezgisel değerlendirmelerin de hesaba katılabilmesi için bulanık olarak çalışılmıştır. Problem için altı kriter ve yedi alternatif belirlenmiştir. Kriterlerin belirlenmesinde işletmede fabrika müdürü, satış müdürü ve üretim müdüründen oluşan üç kişilik uzman bir ekip ile birlikte çalışılmıştır.
Personel Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık DEMATEL, Bulanık VIKOR
 • [1] E. Aksakal, M. Dağdeviren, E. Eraslan, İ. Yüksel, Personnel selection based on talent management, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 68-72, 2013.
 • [2] M.D. Kenger ve A. Organ, Banka personel seçiminin çok kriterleri karar verme yöntemlerinden entropi temelli Aras yöntemi ile değerlendirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4; Sayı: 4, 152-170, 2017.
 • [3] H. Uygurtürk ve T. Korkmaz, Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, 7 (2), 95-115, 2012.
 • [4] M. Soba, Promethee yöntemi kullanarak en uygun panelvan otomobil seçimi ve bir uygulama, Journal of Yasar University, 28(7), 4708-4721, 2012.
 • [5] P.J.G. Pineda, J.J.H. Liou, C.C. Hsu, Y.C. Chuang, An integrated MCKV model for improving airline operational and financial performance, Journal of Air Transport Management, 68, 103-107, 2018.
 • [6] M. Nassereddine and H. Eskandari, An integrated MCKV approach to evaluate public transportation systems in Tehran, Transportation Research Part A, 106, 427-439, 2017.
 • [7] M. Kabak, M. Erbaş, C. Çetinkaya, E. Özceylan, A GIS-based MCKV approach for the evaluation of bike-share stations, Journal of Cleaner Production, 201, 49-60, 2018.
 • [8] M.T. Lu, C.C. Hsu, J.J.H. Liou, H.W. Lo, A hybrid MCKV and sustainability-balanced scorecard model to establish sustainable performance evaluation for international airports, Journal of Air Transport Management, 71, 9-19, 2018.
 • [9] M.F. Bongo, K.M.S. Alimpangog, J.F. Loar, J.A. Montefalcon, L.A. Ocampo, An application of DEMATEL-ANP and PROMETHEE II approach for air traffic controllers’ workload stress problem: A case of Mactan Civil Aviation Authority of the Philippines, Journal of Air Transport Management, 68, 198-21, 2018.
 • [10] Ö.F. Ünal, Analitik hiyerarşi prosesi ve personel seçim alanından uygulamaları, Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Business, Vol. 3, No.2, 18-38, 2011.
 • [11] N. Bedir, T. Eren, AHP-PROMETHEE yöntemleri entegrasyonu ile personel seçim problem: perakende sektöründe bir uygulama, Social Sciences Research Journal, Vol.4, Issue 4, 46-58, 2015.
 • [12] T. Ustasüleyman, Bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin değerlendirilmesi: AHP-TOPSIS yöntemi, Bankacılar, Sayı 69, 33-43, 2009.
 • [13] A. Doğan ve E. Önder, İnsan kaynaklari temin ve seçiminde çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanılması ve bir uygulama, Journal of Yasar University, 9 (34), 5796-5819, 2014.
 • [14] S. Tepe ve A. Görener, Analitik hiyerarşi süreci ve MOORA yöntemlerinin personel seçiminde uygulanması, Istanbul Commerce University Journal of Science, Yıl: 13, Sayı: 25, Bahar, 1-14, 2014.
 • [15] Ş. Gür, M. Hamurcu, T. Eren, Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi, Pamukkale Üniversitesi Müh. Bilim Derg., 23 (4), 437-443, 2017.
 • [16] A. Aktepe ve S. Ersöz, AHP-VIKOR ve MOORA yöntemlerinin depo yeri seçim probleminde uygulanması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt 25, sayı 1-2, 2-15, 2012.
 • [17] S. Arslankaya, Catering company selection with Fuzzy AHP; ELECTRE and VIKOR method for a company producing trailer, European Journal of Science and Technology, No.18, 413-423, 2020.
 • [18] X. Sang, W. Liu, J. Qin, An analytical solution to Fuzzy TOPSIS and its application in personnel selection for knowledge-intensive enterprise, Applied Soft Computing, 3, 190-204, 2015.
 • [19] H.T. Lin, Personnel selection using analytic process and Fuzzy data envelopment analysis approaches, Computers&Industrial Engineering, 59, 937-944, 2010.
 • [20]M. Dursun ve E.E. Karsak, A Fuzzy MCKV approach for personnel selection, Expert Systems with Application, 37, 4324-4330, 2010.
 • [21] R.P. Kusumawardani ve M. Agintiara, Application of fuzy AHP-TOPSIS method for decision making in human resource manager selection process, Procedia Computer Science, 72, 638-646, 2015.
 • [22]A. Balezˇentis, T. Balezˇentis, W.K.M. Brauers, Personnel selection based on computing with words and Fuzzy MULTIMOORA, Expert Systems with Applications, 39, 7961-7967, 2012.
 • [23]M, Kabak, S. Burmaoğlu, Y. Kazançoğlu, A Fuzzy hybrid MCKV approach for professional selection, Expert Systems with Applications, 39, 3516-3525, 2012.
 • [24]Z. Güngör, G. Serhadlıoğlu, S.E. Kesen, A Fuzzy approach to personnel selection problem, Applied Soft Computing, 9, 641-646, 2009.
 • [25]S.F. Zhang and S.Y. Liu, A GRA-based intuitionistic Fuzzy multi-criteria group decision making method for personnel selection, Expert Systems with Applications, 38, 11401-11405, 2011.
 • [26]A. Kelemenis and D. Askounis, A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection, Expert System with Applications, 37, 4999-5008, 2010.
 • [27]A. Yıldız ve M. Deveci, Fuzzy VIKOR yöntemine dayalı personel seçim süreci, Ege Akademik Bakış, Cilt: 13, Sayı: 4, 427-436, Ekim 2013.
 • [28]F. Öztürk and G.K. Kaya, Personnel selection with Fuzzy VIKOR: An application in automotive supply industry, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Part: C: Tasarım ve Teknoloji, 8(1): 94-108, 2020.
 • [29]J. Jassbi, F. Mohamadnejad, H. Nasrollahzadeh, A Fuzzy DEMATEL framework for modeling cause effect relationship of strategy map, Expert Systems with Applications, 38, 5967-5973, 2011.
 • [30]L.A. Zadeh, Fuzzy Sets, Information and Control, 8, 338-353, 1965.
 • [31]P.S. Parmar and T.N. Desai, Evaluating sustainable lean six sigma enablers using Fuzzy DEMATEL: A case of an Indian manufacturing organization, Journal of Cleaner Production, 265, 2020.
 • [32]O. Ahmadi, S.B. Mortazavi, H.A. Mahabadi, M. Hosseinpouri, Development of a dynamic quantitative risk assessment methodology using Fuzzy DEMATEL-BN and leading indicators, Process Safety and Environmental Protection, 142, 15-44, 2020.
 • [33]K.P. Lin, M.L. Tseng, P.F. Pai, Sustainable supply chain management using approximate Fuzzy DEMATEL method, Resources, Conservation and Recycling, 128, 134-142, 2018.
 • [34]F. Acuña-Carvajal, L. Pinto-Tarazona, H. Lopez-Ospina, R. Barros-Castro, L. Quezada, K. Palacio, An integrated method to plan; structure and validate a business strategy using Fuzzy DEMATEL and the balanced scorecard, Expert Systems with Applications, 122, 351-368, 2019.
 • [35]S. Mahmoudi, A. Jalali, M. Ahmadi, P. Abasi, N. Salari, Identifying critical success factors in Heart Failure Self-Care using Fuzzy DEMATEL method, Applied Soft Computing Journal, 84, 2019.
 • [36]H. Li, W. Wang, L. Fan, Q. Li, X. Chen, A novel hybrid MCKV model for machine tool selection using Fuzzy DEMATEL, entropy weighting and later defuzification VIKOR, Applied Soft Computing Journal, 91, 2020.
 • [37]F. Zhou, X. Wang, M.K. Lim, Y. He, L. Li, Sustainable recycling partner selection using Fuzzy DEMATEL-AEW-FVIKOR: A case study in small-and-medium enterprises (SMEs), Journal of Cleaner Production, 196, 489-504, 2018.
 • [38]A. Organ, Fuzzy DEMATEL yöntemiyle makine seçimini etkileyen kriterlerin değerlendirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, 157-172, 2013.
 • [39]I. Mohammadfam, M.M. Aliabadi, A.R. Soltanian, M. Tabibzadeh, Investigating interactions among vital variables affecting situation awareness based on Fuzzy DEMATEL method, International Journal of Industrial Ergonomics, 74, 2019.
 • [40]I. Vardopoulos, Critical sustainable development factors in the adaptive reuse of urban industrial buildings. A Fuzzy DEMATEL approach, Sustainable Cities and Society, 50, 2019.
 • [41] Ö. Albayrak, B. Erkayman, Fuzzy DEMATEL ve EDAS yöntemleri kullanılarak sporcular için akıllı bileklik seçimi, Ergonomi, 1(1), 92-102, 2018.
 • [42]A.C. GökKısa ve S. Perçin, Bütünleşik Fuzzy DEMATEL-Fuzzy VIKOR yaklaşımının makine seçimi problemine uygulanması, Journal of Yasar University, 12/48, 249-256, 2017.
 • [43]S. Opricovic, Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning, Expert Systems with Application, 38, 12983-12990, 2011.
 • [44]K. Koppiahraj, S. Bathrinath, S. Saravanasankar, A Fuzzy approach for selection of ergonomic assessment method, Materials Today: Proceedings, Article in Press, 2020.
 • [45]S. Parvez, Application of Fuzzy VIKOR and cluster analysis for performance evaluation of original equipment manufacturers, Materials Today: Proceedings, Article in Press, 2020.
 • [46]R.K.A. Bhalaji, S. Bathrinath, S.Saravanasankar, A Fuzzy VIKOR method to analyze the risks in lean manufacturing implementation, Materials Today, Proceedings, Article in Press, 2020.
 • [47]H.C. Liu, J.X. You, X.Y. You, M.M. Shan, A novel approach for failure mode and effects analysis using combination weighting and Fuzzy VIKOR method, Applied Soft Computing, 28, 579-588, 2015.
 • [48]S. Yavuz ve M. Deveci, Fuzzy TOPSIS ve Fuzzy VIKOR yöntemleriyle alışveriş merkezi kuruluş yeri seçimi ve bir uygulama, Ege Akademik Bakış, Cilt: 14, Sayı: 3, 463-479, 2014.
 • [49]E. Demirci and H.S. Kılıç, Personnel selection based on integrated multi-criteria decision making techniques, Int. J. Adv. Eng., Pure Sci., 2, 163-178, 2019.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6693-7873
Author: Tülay KORKUSUZPOLAT (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4801-3658
Author: Nurcan KARA
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Korkusuzpolat, T , Kara, N . (2021). Personel Seçiminde Bulanık DEMATEL ve Bulanık VIKOR Yöntemlerinin Uygulanması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 376-385 . DOI: 10.31590/ejosat.874671