Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 547 - 551 2021-04-30

Kuvars Kumunun Kırılma Hızının Tanımlanmasında Öğütücü Ortam Boyutunun Etkisinin Araştırılması

Serhan HANER [1]


Seramik endüstrisinde hammadde hazırlama süreçlerinin ilk aşamasını öğütme üniteleri oluşturmaktadır. Değirmen fazını oluşturan feldispat ve kuvars kumu gibi özsüz hammaddelerin belirli bir tane boyutunun altına indirilmesi uzun süreler almaktadır. Bu durum da zaman ve enerji tüketimi açısından olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu gibi endüstrilerde kullanılan kuvars kumunu, talep edilen tane boyutuna optimum sürede getirebilmek için doğru bilya boyutunun seçilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada kuvars kumu örneğinin kırılma hızı değerlerinin değişimi, iki farklı boyuttaki alümina bilya kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla, 0.090-0.053 mm aralığında 4√2 elek serisine göre üç dar tane boyut fraksiyonu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu üç fraksiyondaki kuvars kumu, 10 ve 30 mm boyutlarındaki alümina bilyalar ile farklı sürelerde öğütülmüştür. Öğütme periyotları sonunda elde edilen tane boyut dağılımlarından özgül kırılma hızı değerleri elde edilmiştir. Öğütme testleri sonucunda, bilya boyutu artmasına bağlı olarak kırılma hızında da azalma gözlenmiştir.
Kuvars kumu, Ufalama, Kırılma hızı, İnce öğütme
 • Austin, L.G., Shoji, K. and Luckie, P.T., 1976. The effect of ball size on mill performance, Powder Technology, 4, 71-79.
 • Austin, L.G., Bagga, R. and Çelik, M., 1981. Breakage properties of some materials in a laboratory ball mill, Powder Technology, 28, 235-241.
 • Austin, L.G., Klimpel, R.R. and Luckie, P.T., 1984. Process Engineering of Size Reduction: Ball Milling, New Jersey: American Institute of Mining Metallurgical and Petroleum Engineers Inc..
 • Bond, F.C., 1958. Grinding ball size selection, Mining Engineering, 592–595.
 • Coghill W.H. and Devaney, F.D., 1937. Ball Mill Grinding. https://play.google.com/books/reader?id=k4MbYBy8674C&hl=tr&pg=GBS.PP1. (15.12.2019).
 • DPT, 2001. Devlet Planlama Teşkilatı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Toprak Sanayii Hammaddeleri III, 2613-624, Ankara.
 • Haner, S., 2016. Seramik sağlık gereçleri hammaddelerinin öğütme ve pişirim şartlarının ürünlerin kalitesi üzerine etkileri. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 293.
 • Haner, S., 2020. The effects of ball size on the determination of breakage parameters of nepheline syenite, Journal of Mining Science, 56, 5, 2020.
 • Klimpel, R.R., 1997. Introduction to the Principles of Size Reduction of Particles by Mechanical Means, Instructional Module Series, NSF Engineering Research Center for Particle Science & Technology, Florida.
 • Liddell, K.S., 1986. Machines for fine milling to improve the recovery of gold from calcines and pyrite, Proceeding of the International Conference on Gold, Johannesburg, 405-417.
 • Vardar, M. ve Bozkurtoğlu, E., 2009. Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler Mineraller ve Kayaçlar, İnşaat Jeolojisi, 20 s., 2009-2010 Ders Yılı Notları.
 • Yusupov, T.S. Kirillova, E.A. and Denisov, G.A., 2003. Dressing of quartz-feldspar ores on the basis of selective grinding and mechanical activation, Journal of Mining Science, 39, 2, 174-177.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8579-078X
Author: Serhan HANER (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DİNAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Haner, S . (2021). Kuvars Kumunun Kırılma Hızının Tanımlanmasında Öğütücü Ortam Boyutunun Etkisinin Araştırılması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 547-551 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/60692/884565