Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 589 - 600 2021-04-30

Furniture is the elements that provide the communication and interaction between the user, designer and the space. There are also furniture that is designed and produced professionally, as well as user-specific furniture, passed down from generation to generation within the family. Its symbolic function takes precedence over the service function or it can be a part of a company's serially produced collection. With these features, furniture turns into a communication and interaction tool in the space. It functions the space, directs and shapes the circulation inside the space. It presents the socio-cultural structure, taste and preferences and economic level of its user. Furniture from past to present; it has become a communication and interaction tool and status indicator. Considering the history of furniture, acquiring a furniture is only possible by having a status. For this reason, it still has the characteristic of being a status indicator. On the other hand, the concern of giving an order to the items brought about by a series of motivated needs as a result of factors such as socio-cultural motivations and fashion of the current period triggers more furniture and furniture is preferred as a sign of saturation. Today, a hierarchical order between furniture continues. The furniture design process is formed, shaped and implemented with various factors from the first stage. There are many factors and effects that affect and determine the process from the creation of the first idea to its use in the stages of a furniture design. Many of these factors and effects are intertwined interactions with each other. Alternative design solutions, the effects of the place where the furniture affecting these solutions will be used, the location of the furniture in that space and the service function, material alternatives, color and textural differences, dimensions that can differ depending on the user and space in an anthropometric framework, the designer identity, the user's tastes and preferences, the socio-cultural structure (the aesthetic and symbolic function of furniture) and its economic level, whether there are additional functions expected from the furniture and special conditions, such as stacking and storage, the designer do the design by making decisions and then start the production. In these decisions, the form is re-created and re-created. After the final design is approved by the user and the designer, it goes into production. After the product takes its position in the space and is associated with other elements in the space, it defines both the space and itself within the framework of its features.
Kullanıcı, tasarımcı ve mekân arasındaki iletişimi ve etkileşimi sağlayan öğeler mobilyalardır. Profesyonel ellerce tasarlanıp üretilen, kullanıcısına özel mobilyalar olabildiği gibi, aile içinde nesilden nesle aktarılan simgesel işlevi hizmet işlevinin önüne geçmiş veya bir firmanın seri olarak ürettiği bir koleksiyonunun parçası da olabilmektedir. Bu özellikleri ile aslında mobilya kullanıldığı mekân içinde bir nevi iletişim ve etkileşim aracına dönüşmektedir. Mekâna işlev vermekte, mekân içi sirkülasyonu yönlendirmekte ve biçimlendirmektedir. Kullanıcısının sosyo-kültürel yapısını, beğeni ve tercihlerini ve hatta kullanıcının ekonomik düzeyi hakkında da bilgi sunmaktadır. Geçmişinden bu güne mobilyalar; bir iletişim ve etkileşim aracı olma özelliği taşımış ve statü göstergesi olmuştur. Mobilya tarihine bakıldığında bir mobilya sahibi olabilmek ancak bir statü ile mümkün olduğu için bir bakıma halen bir statü göstergesi olma özelliğini taşımasına neden olmaktadır. Bir diğer yandan içinde bulunulan dönemin sosyo-kültürel motivasyonları, moda gibi faktörler sonucu bir dizi güdülenmiş gereksinimin ortaya çıkardığı eşyalara bir düzen verme endişesi de daha çok mobilyaya sahip olmayı tetiklemekte ve yine statü göstergesi olarak mobilya tercih edilmektedir. Günümüzde de mobilyalar arası hiyerarşik bir düzen devam etmektedir. Mobilya tasarım süreci ilk aşamasından itibaren çeşitli etkenler ile oluşmakta biçimlenmekte ve hayata geçmektedir. Bir mobilyanın tasarlanması aşamalarında daha ilk fikrin oluşturulmasından, kullanımına kadar ki süreci etkileyen ve belirleyen pek çok etken ve etki vardır. Bu etken ve etkilerin birçoğu birbiri ile iç içe geçmiş etkileşimlerdir. Alternatif tasarım çözümleri, bu çözümleri etkileyen mobilyanın kullanılacağı mekânın etkileri, mobilyanın o mekân içindeki konumu ve hizmet işlevi, malzeme alternatifleri, renk ve dokusal farklılıklar, antropometrik çerçevede kullanıcı ve mekâna bağlı farklılaşabilen boyutlar, tasarımcı kimliği, kullanıcısının beğeni ve tercihleri, sosyo-kültürel yapısı (mobilyanın estetik ve simgesel işlevi) ve ekonomik düzeyi, mobilyadan beklenen ek işlevlerin olup olmadığı ve istiflenebilme ve depolanması gibi özel şartlar gibi etken ve etkileri düşünülerek, tasarımcı tasarlama ve sonrasında üretilmesi işlemlerini gerçekleştirir. Bu kararlar aşamasında biçim yeri gelince yeniden de oluşturulmaktadır. Son tasarım kullanıcı ve tasarımcı tarafından onaylandıktan sonra üretime geçmektedir. Çıkan ürün mekân içinde konumunu aldıktan ve mekân içindeki diğer öğelerle ilişkilendirildikten sonrasında da taşıdığı özellikler çerçevesinde hem mekânı hem de kendini tanımlamaktadır.
 • Ash, D., Brunhammer, Y., Buffet-Challié, L.,Butler, T. J., Ciechanowiecki, A., Christie, A, Coleridge, A., Grandjean, S., Handley-read, C., Harris, R. J., Hayward, H., Hillier, J., Honour, H.,Hunt, J., Huth, H., Joy, E.T.,Liversidge, J., Maszkowsak, B., Medley, M., Meister,W. P., Musgrave, C., Scheurleer, Th. H. L., Schefer, H., Smith, C. R., Thorton, P. “World Furniture”, Leefung-Asco basımevi, The Hamlyn Publishing Group Limited yayınevi, ISBN NO: 0600039552, 1965, İngiltere
 • Baudrillard, J. (2011) Nesneler Sistemi. (O. Adanır. ve A. Karamollaoğlu, Çev.). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul
 • Boyla, O., 2016. Mobilya Tarihi. http://www.youblisher.com/p/589306-Mobilya-Tarihi-ekitaplarim-tr-gg/ (E.T.: 04.04.2016)
 • Hinchman, M. “History of Furniture: A Global View”, 1 Eylül 2010, 1. Baskı, Fairchild Books, ISBN 13: 9781563675447, Amerika Birleşik Devletleri.
 • Onur. S., (2000). “Mobilya Biçimlenmesine Etki Eden faktörler ve Tasarımcı kullanıcı faktörü üzerine bir yöntem önerisi”, Sanatta Yeterlilik Tezi. İstanbul. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Önder, T., 1998. Dr. Öğr. Üyesi Önder Turan’a ait (Güz yarıyılı) Mobilya Tasarımı Ders Notları (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İstanbul.
 • Onur, S., 2000. Dr. Öğr. Üyesi Senem Onur’a ait (Güz- Bahar yarıyılı) Mobilya Tasarımı I-II Ders Notları (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İstanbul.
 • Önder, T., 1998. Dr. Öğr. Üyesi Önder Turan’a ait (Güz yarıyılı) Mobilya Tasarımı Ders Notları (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İstanbul.
 • Önder, T., (1989). “Mekân Örgütlenmesi açısından Mobilya-Mobilya İlişkileri”. Antik&Decor dergisi Antika, Dekorasyon Ve Sanat Dergisi, sayı:1,ss: 24-26.
 • Önder, T., (1989). “Tanım-Tasarım-Yapım-Tüketim açısından Mobilya %...”. Antik&Decor dergisi Antika, Dekorasyon Ve Sanat Dergisi, sayı:2,ss: 22-24.
 • Söğüt. M. A., (2004). “Oturma elemanının tasarımında strüktür ve yüzey kaplama malzemesinin biçime etkisi”, Sanatta Yeterlilik Tezi. İstanbul. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Suri. L., (2020). “Değişim Sürecinde Konut ve Çevre İlişkileri”. Journal of StrategicResearch in Social Science, 6(1), 51-64., Doi: 10.26579/josrss.107 (Yayın No: 6302048)
 • Suri. L., (2020). “Uygulama Süreci ve Uygulama Aracı Seçiminde Etkin Kriterler”. Journal of Strategic Research in Social Science, 6(1), 45-62., Doi: 10.26579/jocrest.55 (Yayın No: 6302099)
 • Toka, C. (1978). “İnsan Araç Bağlantısında Ergonomik Tasarım İlkeleri”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi. İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı Kürsüsü
 • Url-1: https://www.thesefourwallsblog.com/interiors/new-finds-may-2019/ (E.T.: 01.05.2019)
 • Url-2:https://ammann-gallery.com/artist/ron-arad/(E.T.: 04.2014)
 • Url-3: https://www.archiproducts.com/en/products/gufram/polyurethane-sofa-bocca_129429 (E.T.: 04.2014)
 • Url-4:http://mdbarchitects.com/1880_-rocking-chair-by-michael-thonet/ (E.T.:10.2013)
 • Url-5:https://www.architonic.com/en/product/cassina-lc4/1001968 (E.T.: 29.12.2016)
 • Url-6: http://www.elementa.no/archive/2016/3/11/opsvikonmovement (E.T.: 11.03.2016)
 • Url-7: https://tr.pinterest.com/pin/746260600749860733/
 • Url-8:https://www.trendhunter.com/trends/membrane-chair (E.T.: 08.05.2013)
 • Url-9: https://minordetails.typepad.com/md_weblog/2011/05/stacksitrepeat.html (E.T.: 16.05.2011)
 • Url-10:https://tr.pinterest.com/pin/634233560005287963/
 • Url-11:https://tr.pinterest.com/pin/818529301007161418/
 • Url-12: https://www.1stdibs.com/furniture/seating/armchairs/iconic-le-corbusier-jeanneret-perriand-lc2-lounge-chairs/id-f_22403552/
 • Url-13:https://www.architonic.com/en/product/cassina-lc2-armchair/1110473
 • Url-14: https://m.facebook.com/normcph/photos/a.10153904792464920/10156670981254920/?type=3&source=54 (E.T.: 11.10.2018)
 • Url-15:https://istanbul.for91days.com/2013/06/28/the-imperial-harem-of-topkapi-palace/ (E.T.: 28.06.2013)
 • Url-16:https://www.pinterest.es/pin/46021227431313321/
 • Url-17: http://www.pontdesarts.biz/category/furniture/armchair/#gallery1-19
 • Url-18:http://emlakhaber.club/tag/zaha-hadid-kimdir/(E.T.: 30.11.2018)
 • Url-19: https://www.connox.com/categories/furniture/beds/rolf-heide-stacking-bed-coloured-lacquered.html?itm=127010
 • Url-20:https://www.messynessychic.com/2020/01/30/a-brief-compendium-of-the-conversation-chair/ (E.T.: 30.01.2020)
 • Url-21:https://vahidesign.blogspot.com/2014/05/new-version-of-icon-of-chairs-poster.html?m=1 (E.T.: 14.05.2014)
 • Url-22:https://vahidesign.blogspot.com/2014/03/tea-coffee-set-timeline.html?m=1 (E.T.: 19.03.2014)
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6439-4817
Author: Yaprak ÖZEL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3994-5883
Author: Zerrin Funda ÜRÜK
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Özel, Y , Ürük, Z . (2021). Mobilya- Biçim- Tercih . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 589-600 . DOI: 10.31590/ejosat.888726