Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 810 - 816 2021-04-30

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında İşverenin Yükümlülüğü
Employer's Liability within the Scope of Occupational Health and Safety Law and Regulation on Emergency Situations in Workplaces

Mustafa Kağan İZMİRLİ [1] , Zeynep Feride OLCAY [2] , Ahmet Ebrar SAKALLI [3]


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ‘‘İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’’, işverenlere acil durumlarla ilgili olumsuz etkilerden çalışanları ve işyerini korumak için bir takım düzenlemeler yapmasını zorunlu kılmıştır. Acil durumlarla ilgili araştırmalarda mesleki uygulamanın nasıl geliştirilmesi gerektiği ile ilgili odaklanan çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenlerin genel yükümlülükleri ile işyerinde ilgili mevzuat bünyesinde gerçekleşen acil durumlar ile ilgili yükümlülükleri ve acil durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan ve önemli bir yere sahip olan acil durum eylem planının nasıl hazırlanması gerektiği irdelenmiştir. Bunun yanında dünyada acil durumlarla ilgili güncel yaklaşımlar verilmiştir.
The Occupational Health and Safety Law and the regulation on workplace emergencies issued in depending this law obliges employers to make some regulations to protect employees and the workplace from negative effects related to emergencies. There are very few studies that focus on how professional practice should be improved in research on emergencies. In this study, it is examined the general obligations of employers within the scope of occupational health and safety law no. 6331, their obligations regarding emergencies that occur within the relevant legislation in the workplace and how to prepare the emergency action plan, which has an important place. In addition, current approaches to emergencies around the world are given.
  • Süzek, Sarper, İş Güvenliği Hukuku, Ankara 1985
  • Korkmaz, A., Avsallı, H., (2012), Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem:6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 153- 167.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5849-4697
Author: Mustafa Kağan İZMİRLİ
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5720-7350
Author: Zeynep Feride OLCAY (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0445-0722
Author: Ahmet Ebrar SAKALLI
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA İzmirli, M , Olcay, Z , Sakallı, A . (2021). İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında İşverenin Yükümlülüğü . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 810-816 . DOI: 10.31590/ejosat.907275