Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE’DEKİ CITTASLOW KENTLERİ ve 50.000 KİŞİLİK NÜFUS KRİTERİ

Year 2017, Volume 7, Issue 1, 25 - 31, 31.10.2017

Abstract

Günümüzde insanlar büyük şehirlerde yaşamı olumsuz etkileyen çevre kirliliği, trafik, gürültü, kalabalık vb. uzaklaşmak ve daha doğal yaşanabilir yerler aramaktadırlar. Doğal ve huzurlu bir yaşam arayışında olan insanlar için özgün yapısı, temiz coğrafyası, bozulmamış tarihi ve doğal güzellikleri ile Cittaslow kentleri bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Cittaslow kentlerinin çekici tarafları pek çok insanın buralara göç etmesi, yaşam alanı olarak buraları seçme ihtimalini doğurmaktadır. Böylesi bir göç ise Cittaslow olma kriterlerinden olan 50.000 kişilik sınırın aşılması ve Cittaslow kimliğinin kaybedilmesi tehdidini akla getirmektedir. Türkiye de ki Cittaslow Kentleri ile sınırlandırılmış bu çalışmada ilgili kentlerin göç alıp almadığı ve üst sınır olan 50.000 kişilik nüfusu aşıp aşmadığı incelenmiştir. Çalışmada öncelikle göç kavramı üzerinde durulmuş, Türkiye de ki göç hareketi ve sebepleri, olumlu ve olumsuz taraflarına değinilmiş, Türkiye de ki Cittaslow Kentleri tanıtılmış, Cittaslow Kentlerimizin Cittaslow olmadan önceki yıldan başlayarak günümüze kadar ki nüfus sayıları incelenmiştir. Sonuç kısmında ise Cittaslow Kentlerimizin göç alıp almadığı tespit edilmiş ve 50.000 kişilik sınıra yaklaşan kentlere çözüm için öneriler getirilmiştir.

References

 • Akman, E., Nergiz, N. ve Akman, Ç. (2013). Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et (Festina Lente). Yerel ve Bölgesel Kalkınma Küresel ve Yerel Bakış Açıları. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, 1. (1), 37-54.
 • Alper, A., M. (2005). İşçi Dövizlerini Belirleyen Makro Ekonomik Etkenler: Türkiye Örneği. Uzman Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü, Ankara. http://www3.tcmb.gov.tr/ kutuphane/TURKCE/tezler/ahmetmuratalper.pdf adresinden 29 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Bilgi, M. G. (2013). Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 45-59.
 • Göçkan, E. (2012). İzmir İli Yavaş Şehir Seferihisar Örneğinde Doğal ve Kültürel Yapı Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 315654).
 • Güven, E. (2011). Yavaş Yemek’ten Yavaş Medya’ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi. Selçuk İletişim Dergisi, 7(1), 113-121.
 • Güzel Akyaka’mız. (2014). www.akyaka.bel.tr adresinden 10 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Halfeti’nin Tarihi. (2015). www.halfeti.bel.tr adresinden 03 Nisan 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Hekimci, F. (2013). Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Örneği; Yavaş Şehirler. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Verimlilik Genel
 • Müdürlüğü Ulusal Verimlilik Kongresi, (10-12 Aralık 2013), Ankara, 4(1), 27, http://vgm. sanayi.gov.tr/Files/Documents/iv-ulusal-verimlilik-kong-301220 13105001.pdf, adresinden 03 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Kaya, E., Şentürk, H., Danış, O. ve Şimşek, S. (2008). Modern Kent Yönetimi – I. İstanbul: Okutan Yayıncılık
 • Kaygalak, S. (2009). Kentin Mültecileri Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme. Ankara: Dipnot Yayınları
 • Keskin, E., B. (2010). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 273355).
 • Kostulska, G., Holowiecka, B. ve Kwiatkowski, G. (2011). Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea? ss. 186-192, http://www.researchgate.net/profile/Elzbieta Grzelak-Kostulska/ publication/260255736 Cittaslow International Network an Example of a Globalization Idea/links/00b7d53 5abebc3dcea000000.pdf, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Miele, M. (2008). Cittaslow: Producing Slowness Against The Fast Life. Space and Polity, 12(1), 135-156, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562570801969572?journalCode=cspp20#.VaAGPxvtmk o, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Nilsson, J., H. ve öte. (2011). Cittaslow’ Eco-gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development. Current Issues in Tourism, 14(4), 373-386, http://www. researchgate.net/publication/233349235 Cittslow eco-gastronomic heritage as a tool for destination development, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekin Kitabevi
 • Perşembe’nin Tarihi. (2014). www.persembe.bel.tr adresinden 13 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları, 5(1) , 34-44. http://turkoloji. cu.edu.tr/GENEL/serdar_saglam_turkiyede_ic_goc_olgusu_kentlesme.pdf adresinden 29 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Schneider, S. (2008). Good, clean, fair: The rhetoric of the Slow Food Movement. College English, 70(4), 384-402.
 • Seferihisar’ın Tarihi. (2014).www.seferihisar.bel.tr adresinden 10 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Semmens, J. and Freemen, C. (2012). The value of Cittaslow as an approach to local sustainable development: A New Zealand perspective. International Planning Studies, 17(4), 353-375.
 • Şavşat Tarihi. (2016). http://savsat.bel.tr/tarihce adresinden 30 Aralık 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Taraklı’nın Tarihi. (2014). www.tarakli.bel.tr adresinden 11 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Tokuçoğlu, B. (1993). Çevre Sorunları ve Kentleşme. Çevre Dergisi, 6(1), 19-21
 • Toplu, İ., H. (2012). Yavaş Şehirler (Cittaslow/Slow Cities) ve Halk Sağlığı, Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 315655).
 • Uzundere Hakkında. (2017). http://www.uzundere.bel.tr/islemler.asp?x=8 adresinden 12 Ocak 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Vize’nin Tarihi. (2014). www.vize.bel.tr adresinden 12 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Walter, L. (2009). Slow Food and Home Cooking: Toward a Relational Aesthetic of Food and Relational Ethic of Home. The Journal of The Center for Food in Community and Culture, 1(1), 1-23, http://www.uwgb.edu / cfcc / files / pdf / Slow Food & Home Cooking. pdf, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • www.nufusu.com/ilceler adresinden 30 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Yalvaç’ın Tarihi. (2013). www.yalvac.bel.tr adresinden 11 Aralık 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Yenipazar. (2014). www.yenipazar.gov.tr adresinden 09 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Yurtseven, H., R. (2007). Slow Food ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.

Year 2017, Volume 7, Issue 1, 25 - 31, 31.10.2017

Abstract

References

 • Akman, E., Nergiz, N. ve Akman, Ç. (2013). Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et (Festina Lente). Yerel ve Bölgesel Kalkınma Küresel ve Yerel Bakış Açıları. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, 1. (1), 37-54.
 • Alper, A., M. (2005). İşçi Dövizlerini Belirleyen Makro Ekonomik Etkenler: Türkiye Örneği. Uzman Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü, Ankara. http://www3.tcmb.gov.tr/ kutuphane/TURKCE/tezler/ahmetmuratalper.pdf adresinden 29 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Bilgi, M. G. (2013). Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 45-59.
 • Göçkan, E. (2012). İzmir İli Yavaş Şehir Seferihisar Örneğinde Doğal ve Kültürel Yapı Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 315654).
 • Güven, E. (2011). Yavaş Yemek’ten Yavaş Medya’ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi. Selçuk İletişim Dergisi, 7(1), 113-121.
 • Güzel Akyaka’mız. (2014). www.akyaka.bel.tr adresinden 10 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Halfeti’nin Tarihi. (2015). www.halfeti.bel.tr adresinden 03 Nisan 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Hekimci, F. (2013). Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Örneği; Yavaş Şehirler. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Verimlilik Genel
 • Müdürlüğü Ulusal Verimlilik Kongresi, (10-12 Aralık 2013), Ankara, 4(1), 27, http://vgm. sanayi.gov.tr/Files/Documents/iv-ulusal-verimlilik-kong-301220 13105001.pdf, adresinden 03 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Kaya, E., Şentürk, H., Danış, O. ve Şimşek, S. (2008). Modern Kent Yönetimi – I. İstanbul: Okutan Yayıncılık
 • Kaygalak, S. (2009). Kentin Mültecileri Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme. Ankara: Dipnot Yayınları
 • Keskin, E., B. (2010). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 273355).
 • Kostulska, G., Holowiecka, B. ve Kwiatkowski, G. (2011). Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea? ss. 186-192, http://www.researchgate.net/profile/Elzbieta Grzelak-Kostulska/ publication/260255736 Cittaslow International Network an Example of a Globalization Idea/links/00b7d53 5abebc3dcea000000.pdf, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Miele, M. (2008). Cittaslow: Producing Slowness Against The Fast Life. Space and Polity, 12(1), 135-156, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562570801969572?journalCode=cspp20#.VaAGPxvtmk o, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Nilsson, J., H. ve öte. (2011). Cittaslow’ Eco-gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development. Current Issues in Tourism, 14(4), 373-386, http://www. researchgate.net/publication/233349235 Cittslow eco-gastronomic heritage as a tool for destination development, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekin Kitabevi
 • Perşembe’nin Tarihi. (2014). www.persembe.bel.tr adresinden 13 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları, 5(1) , 34-44. http://turkoloji. cu.edu.tr/GENEL/serdar_saglam_turkiyede_ic_goc_olgusu_kentlesme.pdf adresinden 29 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Schneider, S. (2008). Good, clean, fair: The rhetoric of the Slow Food Movement. College English, 70(4), 384-402.
 • Seferihisar’ın Tarihi. (2014).www.seferihisar.bel.tr adresinden 10 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Semmens, J. and Freemen, C. (2012). The value of Cittaslow as an approach to local sustainable development: A New Zealand perspective. International Planning Studies, 17(4), 353-375.
 • Şavşat Tarihi. (2016). http://savsat.bel.tr/tarihce adresinden 30 Aralık 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Taraklı’nın Tarihi. (2014). www.tarakli.bel.tr adresinden 11 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Tokuçoğlu, B. (1993). Çevre Sorunları ve Kentleşme. Çevre Dergisi, 6(1), 19-21
 • Toplu, İ., H. (2012). Yavaş Şehirler (Cittaslow/Slow Cities) ve Halk Sağlığı, Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 315655).
 • Uzundere Hakkında. (2017). http://www.uzundere.bel.tr/islemler.asp?x=8 adresinden 12 Ocak 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Vize’nin Tarihi. (2014). www.vize.bel.tr adresinden 12 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Walter, L. (2009). Slow Food and Home Cooking: Toward a Relational Aesthetic of Food and Relational Ethic of Home. The Journal of The Center for Food in Community and Culture, 1(1), 1-23, http://www.uwgb.edu / cfcc / files / pdf / Slow Food & Home Cooking. pdf, adresinden 15 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
 • www.nufusu.com/ilceler adresinden 30 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Yalvaç’ın Tarihi. (2013). www.yalvac.bel.tr adresinden 11 Aralık 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Yenipazar. (2014). www.yenipazar.gov.tr adresinden 09 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Yurtseven, H., R. (2007). Slow Food ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Aykut PAJO>
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Publication Date October 31, 2017
Application Date May 1, 2017
Acceptance Date October 24, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Pajo, A. (2017). TÜRKİYE’DEKİ CITTASLOW KENTLERİ ve 50.000 KİŞİLİK NÜFUS KRİTERİ . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 7 (1) , 25-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/36665/309856