Year 2018, Volume 14 , Issue 4, Pages 360 - 375 2018-12-30

Leading Violin Schools Around the World and Schools Applied in Turkey
Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller

Özlem AKIN ŞİŞMAN [1]


Art has a very different and unique place specific to itself in the cognitive, affective and psycho-motor development of the world, and therefore human beings, whose evolution was completed in millions of years.  One of the most important branches of art, which has a very significant place in human life, is undoubtedly the art of music. In this study, the history of the violin, which has taken its place in music, is examined and important violin schools which have come to prominence in Europe and in the world are investigated. Expert opinions were used to determine the situation in Turkey, interviews were held with faculty members of Dokuz Eylül University and Anadolu University State Conservatoires, and with instructors in the Music Education Department of Fine Arts Education in Gazi University, Niğde University and Mehmet Akif Ersoy University. The experts were asked four open-ended questions and the situation in Turkey was explained while conclusions and suggestions related to the topic were presented in the light of the findings.

Milyonlarca yıl içerisinde gelişimi ve evrimi tamamlanan dünyanın ve dolayısıyla insanoğlunun bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişiminin oluşmasında sanatın çok farklı ve kendine özgü bir yeri vardır. İnsanın yaşamında çok önemli bir yere sahip olan sanatın en önemli dallarından biri kuşkusuz müzik sanatıdır. Bu çalışmada, müzik sanatının içerisinde kendine yer edinmiş olan kemanın tarihçesine göz gezdirilmiş, Avrupa’da ve dünyada öne çıkmış önemli keman okulları araştırılmıştır. Türkiye’deki durumu belirlemek üzere uzman görüşlerine başvurulmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarları, Gazi Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları keman öğretim elemanları ile görüşme yapılmıştır. Uzmanlara dört açık uçlu soru sorulmuş, bulgular ışığında Türkiye’deki duruma ilişkin saptamalarda bulunularak, konuyla ilgili sonuç ve öneriler sunulmuştur.

 • Doğanay, H. (2015). Cihat Aşkın artık melekleri hissetme vaktidir, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Erdal, A. (2010). XVIII. yüzyıl ve erken XIX. yüzyıl müziğinin keman tekniği ve yorumculuğuna getirdiği yenilikler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Keman Programı, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi.
 • Göküstün, M. (2012), Galamian yöntemi’nin keman çalma performansı üzerindeki etkisi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi.
 • Hornbostel, E.M., Sachs, C. (1961). Classification of musical instruments, The Galpin Society Journal, Vol. 14 (Mar., 1961), pp. 3-29. (Çev: Anthony Baines and Klaus P. Wachsmann), (Özgün çalışma: 1914).
 • Karakaya, E. (2015). G. B. Viotti, Fransız keman okulundaki yeri ve 23 nolu keman konçertosunun analizi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kerimov, R. (2015). Kemanın oluşum süreci bağlamında eski yaylı çalgıların etkisi üzerine genel bir değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDoi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3167, Number: 40, p. 247-258, Winter I 2015.
 • Miller, H. M. (1973). History of music, New York: Barnes Noble Books.
 • Mustan Dönmez, B. (2015). Müziğin kökeni üzerine, Bağlam Yayınları.
 • Nelson, S. (2003). The violin and viola history, structure, techniques, New York: Dover Publications Inc.
 • Öztürk, Ö.D. (2012). 20. Yüzyıl rus keman ekolünde pedagojik yaklaşımlar ve sağ el teknikleri ile ilgili uygulamalar, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi.
 • Sachs, C. (2006). The history of musical instruments, New York: Dover Publications, Inc.
 • Sevsay, E. (2013). The cambridge guide to orchestration, New York: Cambridge University Press.
 • Stowell, R. (2004). The early violin and viola a practical guide, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Türkçe Sözlük (2005). Türk Dil Kurumu,
 • Ulucan Weinstein, S. (2011). Türk keman okulu’nun oluşumu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Keman Programı, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi.
 • Zaslaw, N. (1990). The italian violin school in the 17th century, early music, Vol.18, No: 4 (Nov.1990), pp. 515-518).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2115-8416
Author: Özlem AKIN ŞİŞMAN (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { eku420858, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {360 - 375}, doi = {10.17244/eku.420858}, title = {Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller}, key = {cite}, author = {Akın Şi̇şman, Özlem} }
APA Akın Şi̇şman, Ö . (2018). Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 14 (4) , 360-375 . DOI: 10.17244/eku.420858
MLA Akın Şi̇şman, Ö . "Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 360-375 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/41979/420858>
Chicago Akın Şi̇şman, Ö . "Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 360-375
RIS TY - JOUR T1 - Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller AU - Özlem Akın Şi̇şman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.420858 DO - 10.17244/eku.420858 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 360 EP - 375 VL - 14 IS - 4 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.420858 UR - https://doi.org/10.17244/eku.420858 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller %A Özlem Akın Şi̇şman %T Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 14 %N 4 %R doi: 10.17244/eku.420858 %U 10.17244/eku.420858
ISNAD Akın Şi̇şman, Özlem . "Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 4 (December 2019): 360-375 . https://doi.org/10.17244/eku.420858
AMA Akın Şi̇şman Ö . Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller. Journal of Theory and Practice in Education. 2018; 14(4): 360-375.
Vancouver Akın Şi̇şman Ö . Dünyadaki Önemli Keman Ekolleri ve Türkiye’de Uygulanan Ekoller. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2018; 14(4): 360-375.