Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices
İngilizce Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

BORA DEMİR [1]


Community service applications is a course provided by faculties of education in order to give the prospective teachers the chance to identify social problems related their field, develop project focused on social problems, analyze general needs of the society, become acquainted with public institutions, debate social problems, and develop positive attitude towards participating to community service practices. The aim of this study is to find out prospective language teachers’ teaching experiences and opinions about their community service applications. 20 prospective teachers from an English language teaching department of a state university participated in this qualitative study. The participants were given a semi-structured questionnaire with questions related to their teaching experience at a kindergarten. After 10 weeks and 10 hours of teaching experience the participants’ reports were analyzed according to content analysis approach. The results indicated that most of the participants developed positive attitudes towards teaching in such a public service and reported this activity as inspiring for their future teaching. The study concluded that more importance should be given to community service appliances since it is much helpful for prospective teachers’ teaching experiences and at the same time it provides opportunity for students to identify social related issues and hence develop a bridge between the university and the society.

Topluma hizmet uygulamaları dersi eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarına toplumdaki sosyal sorunları tanıma, sosyal projeler geliştirme, toplumun genel ihtiyaçlarını analiz etme, kamu kuruluşlarını tanıma, sosyal sorunları tartışma ve topluma hizmet uygulamalarına karşı olumlu tutum geliştirme imkânı sunan bir derstir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının topluma hizmet dersi için gerçekleştirdikleri öğretmenlik deneyimlerini ve görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu nitel çalışmaya, bir devlet üniversitesinin İngiliz dili eğitimi bölümünden 20 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan, bir devlet anaokulundaki öğretmenlik deneyimleriyle ilgili yarı yapılandırılmış sorular içeren bir dönem sonu raporu yazmaları istenmiştir. 10 haftalık ve 10 saatlik öğretmenlik deneyim ve gözlemlerini paylaştıkları bu rapordaki veriler, içerik analizi yöntemine göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar, katılımcılarının büyük çoğunluğunun topluma hizmet uygulamaları kapsamında İngilizce öğretmeye karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ve böylesine bir etkinliğin gelecekteki kariyerleri için ilham verici olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda, topluma hizmet uygulamalarına, öğretmen adaylarına öğretmenlik deneyimi kazandırması ve onların toplumla ilgili sosyal konularda farkındalık yaratması ve böylece üniversite ile toplum arasında bir bağ kurulması açısından daha fazla önem verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 • Arcagök S.& Şahin Ç. (2013). Öğretim Elemanları ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.32(2).
 • Astin, A. W., & Sax, L. J. (1998). How undergraduates are affected by serviceparticipation.Journal of College Student Development, 39(3), 251-263.
 • Aydın, Y , Dilmaç, O . (2018). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin. TheTurkish Online Journal of Design Art and Communication, 8 (2), 276-296.
 • Boran, M., Karakuş, F. (2017).An Investigation of Teacher Candidates' Perceptions on Community Service Practices (CSP) Course.Erciyes Journal of Education, 1(1), 22-41
 • Çetin, T. & Sönmez, O.F. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin amaç ve içeriğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 851-875.
 • Can, A. A. (2012). An evaluation of the music teacher candidates’ views regarding the projects carried on in the social service practice course. Procedia- Socialand Behavioral Sciences. 31 (31), 695-703
 • Gökçe, N. (2011). Sosyal bilgiler öretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2), 176-194.
 • Hallman, H.L. & Burdick, M.N. (2011). Service learning and the preparation of English teachers. English Education, 43(4), 341-368.
 • Hildenbrand, S. & Schultz, S. (2015). Implementing Service Learning in Pre-service Teacher Coursework. Journal of Experiential Learning. 38.3, 262-279.
 • Keleş, P.U.& Aydın, S. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 169-184.
 • Kılınç, E. & Dere, İ. (2014). Sosyal bilgiler öretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 40.
 • Kocadere, A. & Seferoğlu, S. (2013). Topluma hizmet uygulama dersinin işlenişi: Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 75-89.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Korkmaz, S. (2015).Prospective English Language teachers’ view on the implementation process and the outcomes of community service practices course.Unpublished Master’s Thesis, ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Küçükoğlu, A., Ozan, C.&Taşgın, K. (2016) Examining Community Service-Learning Process Through Reflective Journals. Elementary Education Online, 15(3):787-803
 • Küçükoğlu, &Koçyiğit, S. (2015) Topluma hizmet uygulamalarının öğretmen yetiştirmede etkililiği. Journal of Theory&Practice in Education. 11 (2).
 • McClam, T.;Diambra, J.F.; Burton, B.; Fuss, A.; &Fudge, D. L. (2008). An Analysis of a Service- Learning Projects: Students. Expectations, Concerns, andReflections, Journal of ExperientialEducation,30(3), 236-249.
 • McLeod, S. A. (2017). Kolb - learning styles. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
 • Mirzeoğlu, D., Özcan, G. , Aktaş, I. &Çoknaz, H. (2011). Üniversite-toplum bütünleşmesi: Topluma hizmet uygulamaları dersi: Projeler, kazanımlar ve sorunlar (Bolu örneği). 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Van.
 • Moely, B. E.,McFarland, M., Miron, D., Mercer, S., &Ilustre, V. (2002). Changes in College students’ attitudes and intentions for civic involvement as a function of service learning experiences. Michigan Journal of Community Service Learning, 7, 18-26.
 • Moon, J. (2004). A Handbook of Reflective and Experiential Learning:Theory and Practice. London: Routledge Falmer.Sevim, O. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Düşünceleri: Atatürk Üniversitesi Örneği. EKEV Akademi Dergisi, 48, 293-302.
 • Sharma, R.S. (2015). Role of Universities in Development of Civil Society and Social Transformation. Proceedings of International Academic Conferences 2604181, International Institute of Social and Economic Sciences.
 • Smith, L. R. (2013). Higher Education : Recent Trends, Emerging Issues and Future Outlook. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Tilki, F.,Hergüner, G. ve Yaman, N. (2011). Beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamalarını algılama düzeyleri. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 114-122.
 • Tosun, N. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin proje tabanlı topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22 No:3 961-980.
 • Topkaya, Y.,Tangülü, Z.,Coskun, K. (2018). Social studies prospective teachers' views on community service practicum course. Educational Policy Analysis and Strategic Research, v13, n1, p81-91.
 • Tuncel, G., Kop, Y. & Katılmış, A. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalar Dersine Yönelik Görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Educationand Their Implications. Antalya, Türkiye.
 • Tülüce, H. S. (2014) Pre-service English language teachers’ views on their attainment in community service practices course. İnönü University Journal of the Faculty of Education. Volume 15, Issue 2, pp. 01-18
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8187-3206
Author: BORA DEMİR (Primary Author)
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Foreign Languages
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 26, 2019

Bibtex @research article { eku488171, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {11 - 23}, doi = {10.17244/eku.488171}, title = {Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices}, key = {cite}, author = {Demi̇r, BORA} }
APA Demi̇r, B . (2019). Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (Özel Sayı 1) , 11-23 . DOI: 10.17244/eku.488171
MLA Demi̇r, B . "Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 11-23 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/44193/488171>
Chicago Demi̇r, B . "Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 11-23
RIS TY - JOUR T1 - Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices AU - BORA Demi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.488171 DO - 10.17244/eku.488171 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 23 VL - 15 IS - Özel Sayı 1 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.488171 UR - https://doi.org/10.17244/eku.488171 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices %A BORA Demi̇r %T Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N Özel Sayı 1 %R doi: 10.17244/eku.488171 %U 10.17244/eku.488171
ISNAD Demi̇r, BORA . "Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / Özel Sayı 1 (March 2019): 11-23 . https://doi.org/10.17244/eku.488171
AMA Demi̇r B . Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(Özel Sayı 1): 11-23.
Vancouver Demi̇r B . Prospective English Language Teachers’ Opinions About Community Service Practices. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(Özel Sayı 1): 11-23.