Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması
Study on Development of “Education Program Success Test” For The Preservice Teacher

Berfu KIZILASLAN TUNÇER [1]


Öğrenme öğretme sürecinin en önemli ögelerinden biri eğitim programlarıdır. Bir eğitim sisteminin nasıl bir öğrenci yetiştirmeyi hedeflediği, bu hedefe ulaşmak için nasıl yöntemler izleyeceği ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini hangi yöntemlerle ölçeceği eğitim programı yoluyla belirlenir. Eğitim programını uygulayacak olan öğretmenlerdir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının meslek hayatlarında bu denli önem taşıyacak olan eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek önemlidir. Bu çalışmada Eğitim Programlarına ilişkin geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirmek amaçlanmıştır. Eğitim Programı Başarı Testi geliştirilirken eğitim programlarına ilişkin konularının kapsamı dikkate alınarak 29 sorudan oluşan bir başarı testi hazırlanmıştır. Hazırlanan testin dilinin anlaşılırlığı ve maddelerin geçerliğinin belirlenmesi amacıyla eğitim programları alanında uzman iki öğretim üyesinden ve Türkçe öğretimi alanında uzman bir öğretim üyesinden olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Testin ön uygulaması Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalında ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan 150 öğretmen adayından toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının testte yer alan sorulara verdikleri cevaplar incelenerek, tüm maddelerin ayırt edicilik ve güçlük indeksleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Madde analizi sonucunda, madde ayırt edicilik indeksleri 0,30 ve altında olan 9 madde testten çıkarılmış, bir maddenin seçenekleri yeniden düzenlenmiş ve “Eğitim Programı Başarı Testi” 20 sorudan oluşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Testin madde analizinden elde edilen veriler SPSS 16.0 paket istatistik programı ile analiz edilmiştir.

Education programs are one of the most important elements of the learning teaching process. Teachers who will apply the training program. How an education system aims to educate a student, how to follow the methods to achieve this goal and the methods used to measure the students’ learning levels are determined through the training program. For this reason, it is important to determine the level of knowledge of the preservice teachers about the education program which will be so important in their professional lives. In this study, it is aimed to develop a valid and reliable success test for education programs. A success test consisting of 29 questions was prepared by considering the scope of the subjects related to the education programs while developing the “Education Program Success Test”. To determine the language of the test prepared and to determine the validity of the substances, expert opinion from a total of three faculty members from two faculty members in the field of educational programs and a faculty member in the field of Turkish education. The preliminary application of the test was carried out with data collected from 150 preservice teachers studying in the Computer Education and Instructional Technology Department and Science Education Department of Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education. The answers of the preservice teachers to the questions in the test were examined and the discrimination and difficulty indices of all items were calculated separately. As a result of item analysis, 9 items with item discrimination indexes of 0.30 and below were excluded from the test; rearranged options of a item and Education Program Success Test has been rearranged to be composed of 20 questions. The data obtained from the item analysis of the test were analyzed by SPSS 16.0 package statistics program.

  • Akınoğlu, O. ve Doğan, S. (2012). Eğitimde Program Geliştirme Alanına Yeni bir Kavram Önerisi: Program Okuryazarlığı. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
  • Bayrakçeken, S. (2007) Test Geliştirme. E.Karip (Ed.) Ölçme ve Değerlendirme içinde (ss.241-272). Ankara: Pegema Yayıncılık.
  • Bolat, Y. (2017). “Eğitim Programı Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18): 121-138.
  • Burton, S.J., Sudweeks, R. R., Merrill, P.F., Wood, B. (1991). How to Prepare Better Multiple-Choice Test Items: Guidelines for University Faculty. Brigham Young University Testing Services and The Department of Instructional Science.
  • Büyüköztürk, Ş. (2007) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
  • Demircioğlu, G. (2007) Geçerlik ve Güvenirlik. E.Karip (Ed.) Ölçme ve Değerlendirme içinde (ss.51-79). Ankara: Pegema Yayıncılık.
  • Erkuş, A; Sünbül, Ö, Sünbül, S.Ö., Yormaz S., Aşiret, S. (2017) Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri. Erkuş, A; Sünbül, Ö, Sünbül, S.Ö., Yormaz S., Aşiret, S. (Ed.) Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme II. Ankara: Pegema Yayıncılık.
  • Tan, Ş. (2014) Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme. KPSS El Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
  • Yılmaz, A. (2007) Ölçme-Değerlendirmede Testler. E.Karip (Ed.) Ölçme ve Değerlendirme içinde (ss.11-191). Ankara: Pegema Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5184-4869
Author: Berfu KIZILASLAN TUNÇER (Primary Author)
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 26, 2019

Bibtex @research article { eku488661, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {49 - 58}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Kızılaslan Tunçer, Berfu} }
APA Kızılaslan Tunçer, B . (2019). Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (Özel Sayı 1) , 49-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/44193/488661
MLA Kızılaslan Tunçer, B . "Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 49-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/44193/488661>
Chicago Kızılaslan Tunçer, B . "Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 49-58
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması AU - Berfu Kızılaslan Tunçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 58 VL - 15 IS - Özel Sayı 1 SN - -1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması %A Berfu Kızılaslan Tunçer %T Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N Özel Sayı 1 %R %U
ISNAD Kızılaslan Tunçer, Berfu . "Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / Özel Sayı 1 (March 2019): 49-58 .
AMA Kızılaslan Tunçer B . Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(Özel Sayı 1): 49-58.
Vancouver Kızılaslan Tunçer B . Öğretmen Adaylarına Yönelik “Eğitim Programı Başarı Testi” Geliştirme Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(Özel Sayı 1): 49-58.