Year 2019, Volume 15 , Issue 4, Pages 283 - 296 2019-12-30

Dil Okullarında Yöneticinin Rolü
The Role of the Directors in Language Schools

Belgin AYDIN [1] , Andy HOCKLEY [2]


Bu çalışma, Türkiye'deki yabancı dil okullarında çalışan yöneticilerin rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yöneticilerin ne yaptıkları ve zamanlarını neye odaklanarak geçirdikleri, yöneticilerin ve öğretmenlerin bakış açıları ile belirlenmiştir. Araştırmaya 39 yönetici ve 270 öğretmen katılmıştır. Katılımcılardan kendilerinin veya yöneticilerinin farklı yönetim alanlarına ne kadar zaman harcadıklarını belirlemeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlar, katılımcıların unvanları, deneyimleri ve eğitim bilgileri dikkate alınarak hem tanımlayıcı istatistik yöntemleri, hem de nitel içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Sonuçlar, yönetimin her iki grup tarafından da zor bir iş olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır. Yöneticiler, öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğretim programı hazırlama, ölçme değerlendirme ve öğrenci motivasyonu gibi akademik konulara daha fazla odaklanmak istediklerini belirtmişlerdir. Bürokratik evrak işleri ve gerçekçi olmayan beklentileri karşılamak zorunda olmaları ise temel şikayet noktaları olarak belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin düşük olmasının, üst düzey yöneticilerin desteğinin olmamasının ve finansal kısıtlamaların yöneticilerin karşılaştıkları başlıca zorluklar olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, yöneticilerin özellikle insan ilişkileri ve çatışma yönetimi konusunda üst yönetimlerinden destek almaları gerektiğini göstermektedir.    

This study aims at examining the role of directors working at the schools of foreign languages in Turkey. The perceptions of the directors and other administrative staff as well as the teachers, on what directors do and where they focus their attention in a less than effective way were identified. 39 directors and 270 teachers participated in the study. Respondents were asked to identify how much time they or their directors spent on the different areas of management. Their responses were analyzed considering their job titles, experience and educational background both through descriptive statistics and qualitative content analysis. The results revealed that management is accepted as a challenging job by both groups. Directors stated their desire to focus more on academic issues including professional development of their teachers, curriculum planning, testing and student motivation. Bureaucratic paperwork and having to meet the unrealistic expectations have been identified as their main complaints. It was also revealed that dealing with low motivation levels of students and teachers, lack of support from top administrators and financial restrictions were the main challenges faced. The results of this study imply that directors need support from their higher administration especially regarding human relations and conflict management.    

 • Aydın, B. (2017a). Türkiye'de hazırlık okullarında yaşanan sorunlara bir çözüm önerisi: Anadolu Üniversitesi örneği. Ankara: Pegem.
 • Aydın, B. (2017b). YÖK’e yöneltilecek konuların görüşülmesi /soruların derlenmesi/görüşme temsilcilerinin seçimi. 11. YDYO Yöneticileri Toplantısı. 26-27 Ekim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara.
 • Beinecke, R. H. (2009). Introduction: Leadership for wicked problems. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 14(1), 1-17.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Education.
 • Fowle, C. (2000). The skills transfer process from elt teacher to educational manager. ELT Management, 29, 16-18.
 • Hockley, A. (2004). From language teacher to language teaching manager. ELT Management, 35, 16-18.
 • Jarošová, E., Lorencová, H., Půbalová, K., & Šedivý, L. (2017). Teaching methods in MBA and lifelong learning programmes for managers. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 10(3), 86-92.
 • Mandal, H. (2017). Mevzuat tartışmaları –soru/cevap. 11. YDYO Yöneticileri Toplantısı, 26-27 Ekim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara.
 • Mattacott, H. (1995). 101 things to consider as a director of studies. ELT Management Newsletter, 18, 11-13.
 • McGrath, J., & Bates, B. (2013). The little book of big management theories and how to use them. Edinburgh: Pearson Education Limited.
 • Mehdinezhad, V., & Sardarzahi, Z. (2015). A study of the leadership behaviors reported by principals and observed by teachers and its relation with principals management experience. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 8(2), 48-53.
 • Mintzberg, H. (2009). Managing. Edinburg: Pearson Education Limited.
 • Nicholson, N. (2003). How to motivate your problem people? Harvard Business Review, January. Access: https://hbr.org/2003/01/how-to-motivate-your-problem-people
 • OECD Report (2009). The professional development of teachers: Creating effective teaching and learning environments (First Results from TALIS) – ISBN 978-92-64-05605-3.
 • Quirke, P., & Allison, S. (2007). DREAM management: Involving and motivating teachers. The Newsletter of the ELT Management Special Interest Spring 2007 Group, 38, 3-8.
 • White, R., Hockley, A., Van der Horst Jansen, J., & Laughner, M. (2008) From teacher to manager: Managing language teaching organizations. Cambridge: CUP.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-4719-7440
Author: Belgin AYDIN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4719-7440
Author: Andy HOCKLEY

Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { eku525813, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {283 - 296}, doi = {10.17244/eku.525813}, title = {The Role of the Directors in Language Schools}, key = {cite}, author = {Aydın, Belgin and Hockley, Andy} }
APA Aydın, B , Hockley, A . (2019). The Role of the Directors in Language Schools . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (4) , 283-296 . DOI: 10.17244/eku.525813
MLA Aydın, B , Hockley, A . "The Role of the Directors in Language Schools" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 283-296 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/51511/525813>
Chicago Aydın, B , Hockley, A . "The Role of the Directors in Language Schools". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 283-296
RIS TY - JOUR T1 - The Role of the Directors in Language Schools AU - Belgin Aydın , Andy Hockley Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.525813 DO - 10.17244/eku.525813 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 296 VL - 15 IS - 4 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.525813 UR - https://doi.org/10.17244/eku.525813 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama The Role of the Directors in Language Schools %A Belgin Aydın , Andy Hockley %T The Role of the Directors in Language Schools %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 4 %R doi: 10.17244/eku.525813 %U 10.17244/eku.525813
ISNAD Aydın, Belgin , Hockley, Andy . "The Role of the Directors in Language Schools". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 4 (December 2020): 283-296 . https://doi.org/10.17244/eku.525813
AMA Aydın B , Hockley A . The Role of the Directors in Language Schools. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(4): 283-296.
Vancouver Aydın B , Hockley A . The Role of the Directors in Language Schools. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(4): 283-296.