Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İNCELEMESİ

Year 2016, Volume 2, Issue 3, 27 - 44, 15.12.2016

Abstract

Yenilik ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, öncelikle öğrenciler ve öğretmenlere ücretsiz olarak sunulmuş olan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” sisteminin incelenmesini amaçlayan bu çalışma, 2016 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma modeli benimsenmiş ve EBA sisteminde yer alan özellikler doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir. EBA incelendiği zaman, EBA’nın eğitsel bakımdan birçok özellik sunduğu görülmektedir. EBA içerisinde yer alan özellik ve içeriklere bakıldığında, ders, içerik, yarışma, uygulamalar, EBA dosya, e-kurs gibi eğitsel içeriklerin yer aldığı görülmüştür. EBA üzerindeki içerikler genel olarak herkes tarafından ulaşılabilirken EBA ders gibi bazı bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilmektedir. EBA’nın içerisinde yazı, resim, ses ve video gibi farklı türdeki bilgi kaynaklarını barındırdığı görülmektedir. Öğretmenler EBA’ya giriş yaptıklarında öğretmenlere özgü bazı özelliklerin de geldiği görülmektedir. Örneğin, EBA öğretmen alanı paylaşım kısmında öğretmenler; diğer kullanıcılarla haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi paylaşabilmektedirler. 

References

  • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eba(eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin
  • görüşleri üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal
  • Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Year 2016, Volume 2, Issue 3, 27 - 44, 15.12.2016

Abstract

References

  • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eba(eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin
  • görüşleri üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal
  • Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Details

Journal Section Article
Authors

Sayım AKTAY>

0000-0002-5301-0099


Tuba KESKİN This is me

Publication Date December 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Aktay, S. & Keskin, T. (2016). EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İNCELEMESİ . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 27-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/28248/300311