Research Article
PDF BibTex RIS Cite

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İNCELEMESİ

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 27 - 44, 15.12.2016

Abstract

Yenilik ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, öncelikle öğrenciler ve
öğretmenlere ücretsiz olarak sunulmuş olan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu
olan “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” sisteminin incelenmesini amaçlayan bu
çalışma, 2016 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada nitel
araştırma modeli benimsenmiş ve EBA sisteminde yer alan özellikler doküman
analizi tekniğiyle incelenmiştir. EBA incelendiği zaman, EBA’nın eğitsel
bakımdan birçok özellik sunduğu görülmektedir. EBA içerisinde yer alan özellik
ve içeriklere bakıldığında, ders, içerik, yarışma, uygulamalar, EBA dosya, e-kurs
gibi eğitsel içeriklerin yer aldığı görülmüştür. EBA üzerindeki içerikler genel
olarak herkes tarafından ulaşılabilirken EBA ders gibi bazı bölümlere kullanıcı
adı ve şifre ile giriş yapılabilmektedir. EBA’nın içerisinde yazı, resim, ses ve
video gibi farklı türdeki bilgi kaynaklarını barındırdığı görülmektedir.
Öğretmenler EBA’ya giriş yaptıklarında öğretmenlere özgü bazı özelliklerin de
geldiği görülmektedir. Örneğin, EBA öğretmen alanı paylaşım kısmında
öğretmenler; diğer kullanıcılarla haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve
dergi paylaşabilmektedirler. 

References

  • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eba(eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin
  • görüşleri üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal
  • Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 27 - 44, 15.12.2016

Abstract

References

  • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eba(eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin
  • görüşleri üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal
  • Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Details

Journal Section Article
Authors

Sayım AKTAY


Tuba KESKİN This is me

Publication Date December 15, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Aktay, S. & Keskin, T. (2016). EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İNCELEMESİ . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 27-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/28248/300311