Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

“Covid-19” Salgını Sürecinde Uygulamaya Konulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Ders Uygulamasına Yönelik Bir İnceleme

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 301 - 313, 31.12.2021

Abstract

Pandemi sürecinde yasakların gelmesiyle salgına hazırlıksız yakalanan eğitim sektörü, altyapısı henüz yeterli olmayan uzaktan eğitim sürecine geçmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerin hayatına Eğitim Bilişim Ağı alt yapısını kullanan Canlı Ders Uygulaması dahil olmuştur. Bu araştırma, Covid-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan EBA Canlı Ders Uygulamasına yönelik görüntü özellikleri ve ara yüzü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan araştırmada nitel araştırma modeli benimsenerek, EBA Canlı Ders Uygulamasındaki program ara yüzünü tanıtan iş akışı verileri doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmada, EBA Canlı Ders Uygulamasına yönelik olarak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin izlemesi gereken iş akışı tanıtılmıştır. Araştırma sonunda teknolojik imkanı olmayan öğretmenlere ders ataması yapılmaması, bir ders süresinin 30 dakikadan oluşması, Windows 7 sürümünün kullanıldığı bilgisayarlarda gerekli güncellemelerin yapılması yönünde bulgular öne çıkmıştır. Tablet benzeri cihazlarda Canlı Derslerin sorunsuz şekilde yapılabilmesi için son sürümlerin yüklü olması gerekmektedir. Araştırmadaki sonuçlara göre; EBA kullanıcılarının http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ linkini ziyaret etmeleri durumunda daha basit bir iş akışının sağlanacağı düşünülmektedir. Canlı derslerin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için bilgisayarlarda Windows 8 ve üzeri sürüm kullanılması gerekmektedir. Cep telefonlarında IOS 11 ve üzeri, Android cihazlarda 5.0 ve üzeri sürümlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

References

 • Akdemir, O. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 69-71.
 • Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arkan, A., & Kaya, E. (2018). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve 2023 eğitim vizyonu. Seta Perspektif, 221, 1-6.
 • Arslan, Y., & Şumuer, E. (2020). Covid-19 döneminde sanal sınıflarda öğretmenlerin karşılaştıkları sınıf yönetimi sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 201-230. https://doi.org/10.37669/milliegitim.791453
 • Ateş, M., Çerçi, A. & Derman, S. (2015). Eğitim Bilişim Ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798
 • Başaran, M., Ülger, I. G., Demirtaş, M., Kara, E., Geyik, C., & Vural, Ö. F. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin teknoloji kullanım durumlarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 4619-4645. https://doi.org/10.26466/opus.903870
 • Bertiz, Y. (2017). Çevrimiçi sosyal eğitim platformlarının kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi örneği. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 1(2), 62-76.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakın, M., & Akyavuz, E. K. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186. https://doi.org/10.24289/ijsser.747901
 • Çakmak, Z. & Taşkıran, C. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin perspektifinden eğitim bilişim ağı (EBA) platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (9), 284-295.
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620
 • Dinçer, S. (2006). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. Akademik Bilişim, 9(11).
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA Sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Durmuşçelebi, M., & Temircan, S. (2017). MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 632-652. doi: 10.26466/opus.357033
 • Fidan, N. K., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal Of International Social Research, 9(45), 626-637.
 • Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system. https://www. aa. com. tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-educationsystem/1771350 adresinden 04.09.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Goldschmidt, K., & Msn, P. D. (2020). The COVID-19 pandemic : Technology use to support the wellbeing of children. Journal of Pediatric Nursing, 53, 88-90. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.013
 • Gören, S. Ç., Gök, F. S., Yalçın, M. T., Göregen, F., & Çalışkan, M. (2020). Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787145
 • Jena, P. K. (2020). Online learning during lockdown period for covid-19 in India. International Journal of Multidisciplinary Educational Research (IJMER), 9, 82-92.
 • Kabapınar, Y., Kanyılmaz, B. M., Koçhan, N. Ö. & Atik, U. (2021). Öğretmen ve velilerin gözünden öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının öyküleri:“Uzaktan eğitim mi, uzakta kalan eğitim mi?”. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-98. https://doi: 10.29228/mutead.6
 • Kapıdere, M., & Çetinkaya, H. N. (2017). Eğitim bilişim ağı (EBA) mobil uygulamasının değerlendirilmesi. International Journal of Active Learning, 2(2), 1-14.
 • Karaçorlu, A. T., & Atıcı, B. (2019). EBA platformundaki kavram haritaları ve infografiklerin kullanımına dair öğretmen ve öğrenci görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 83-105. doi: 10.30855/gjes.2019.os.01.006
 • Kerres, M. (2020). Against all odds: Education in Germany coping with Covid-19. Postdigital Science and Education, 2(3), 690-694. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00130-7
 • Mulenga, E. M., & Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the Gateway for digital learning in mathematics education?. Contemporary Educational Technology, 12(2), 269-280. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Özarslan, M., Kubat, B. & Bay, Ö.F. (2007). Uzaktan eğitim için entegre ofis dersinin web tabanlı içeriğinin geliştirilmesi ve üretilmesi. Akademik Bilişim Konferansı Bildiri Kitabı, Kütahya, 159-166.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. doi: 10.24106/kefdergi.722280
 • Pala, F. K., Arslan, H., & Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanılabilirliğinin incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Şahin, M., & Erman, E. (2019). Tarih dersi öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’na (eba) ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49), 256-275. doi: 10.21764/ maeuefd.425608
 • Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVİD-19 Pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Special Issue on COVID 19), 142-153. doi: 10.21673/anadoluklin.721864
 • Timur, B., Yilmaz, Ş. & İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri/secondary school students’opınıon for usıng the system of educatıon ınformatıon network (EBA). Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244- 254.
 • Tüysüz, c., & Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 278-296.
 • Ventayen, R. J. M. (2018). Teachers’ readiness in online teaching environment: a case of department of education teachers. PSU Journal of Education, Management and Social Sciences, 2(1), 94-106.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık .
 • Yılmaz, B. A. (2013). Eğitimde FATİH projesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA). akademik bilişim. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 23-25 Ocak. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Yurdakal, I. H. (2019). Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin öğrenci görüşleri. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019). 24-27 Nisan. Muğla, Bodrum.
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management. 13, (55), 1-6. Erişim adresi: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/55 doi:10.3390/jrfm13030055
 • Zhou, L., Wu, S., Zhou, M. & Li, F.(2020). 'School’s out, but class’ open', the largest online education in the world today: Taking China’s practical exloration during the COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evid Chin Edu. 4(2):501-519. Erişim adresi: https://ssrn.com/abstract=3555520

A Study on the Educational Informatics Network (EBA) Live Course Application in the “COVID-19” Pandemic Process

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 301 - 313, 31.12.2021

Abstract

The education sector, which was caught unprepared for the pandemic with the coming of the bans during the pandemic process, had to switch to the distance education process, whose infrastructure is not yet sufficient. In this process, the Live Lesson Application, which uses the Education Information Network infrastructure, has been included in the lives of teachers and students. This research was carried out to examine the display features and interface of the EBA Live Course Application, which was put into practice by the Ministry of National Education due to the COVID-19 pandemic. In this respect, the qualitative research model was adopted in the research, and the workflow data that introduced the program interface in the EBA Live Course Application were examined by document analysis technique. In the research, the workflow that administrators, teachers and students should follow for the EBA Live Lesson Application has been introduced. At the end of the research, findings came to the fore in the direction of not assigning lessons to teachers who do not have technological means, a lesson duration of 30 minutes, and the necessary updates to be made on computers using Windows 7 version. The latest versions must be installed in order to perform Live Lessons smoothly on tablet-like devices. According to the results of the research it is thought that a simpler workflow will be provided if EBA users visit the link http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/. In order for the live lessons to be carried out smoothly, it is necessary to use Windows 8 and above on computers. Care should be taken to use IOS 11 and above on mobile phones and 5. 0 and above on Android devices.

References

 • Akdemir, O. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 69-71.
 • Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arkan, A., & Kaya, E. (2018). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve 2023 eğitim vizyonu. Seta Perspektif, 221, 1-6.
 • Arslan, Y., & Şumuer, E. (2020). Covid-19 döneminde sanal sınıflarda öğretmenlerin karşılaştıkları sınıf yönetimi sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 201-230. https://doi.org/10.37669/milliegitim.791453
 • Ateş, M., Çerçi, A. & Derman, S. (2015). Eğitim Bilişim Ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798
 • Başaran, M., Ülger, I. G., Demirtaş, M., Kara, E., Geyik, C., & Vural, Ö. F. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin teknoloji kullanım durumlarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 4619-4645. https://doi.org/10.26466/opus.903870
 • Bertiz, Y. (2017). Çevrimiçi sosyal eğitim platformlarının kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi örneği. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 1(2), 62-76.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakın, M., & Akyavuz, E. K. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186. https://doi.org/10.24289/ijsser.747901
 • Çakmak, Z. & Taşkıran, C. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin perspektifinden eğitim bilişim ağı (EBA) platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (9), 284-295.
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620
 • Dinçer, S. (2006). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. Akademik Bilişim, 9(11).
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA Sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Durmuşçelebi, M., & Temircan, S. (2017). MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 632-652. doi: 10.26466/opus.357033
 • Fidan, N. K., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal Of International Social Research, 9(45), 626-637.
 • Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system. https://www. aa. com. tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-educationsystem/1771350 adresinden 04.09.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Goldschmidt, K., & Msn, P. D. (2020). The COVID-19 pandemic : Technology use to support the wellbeing of children. Journal of Pediatric Nursing, 53, 88-90. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.013
 • Gören, S. Ç., Gök, F. S., Yalçın, M. T., Göregen, F., & Çalışkan, M. (2020). Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787145
 • Jena, P. K. (2020). Online learning during lockdown period for covid-19 in India. International Journal of Multidisciplinary Educational Research (IJMER), 9, 82-92.
 • Kabapınar, Y., Kanyılmaz, B. M., Koçhan, N. Ö. & Atik, U. (2021). Öğretmen ve velilerin gözünden öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının öyküleri:“Uzaktan eğitim mi, uzakta kalan eğitim mi?”. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-98. https://doi: 10.29228/mutead.6
 • Kapıdere, M., & Çetinkaya, H. N. (2017). Eğitim bilişim ağı (EBA) mobil uygulamasının değerlendirilmesi. International Journal of Active Learning, 2(2), 1-14.
 • Karaçorlu, A. T., & Atıcı, B. (2019). EBA platformundaki kavram haritaları ve infografiklerin kullanımına dair öğretmen ve öğrenci görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 83-105. doi: 10.30855/gjes.2019.os.01.006
 • Kerres, M. (2020). Against all odds: Education in Germany coping with Covid-19. Postdigital Science and Education, 2(3), 690-694. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00130-7
 • Mulenga, E. M., & Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the Gateway for digital learning in mathematics education?. Contemporary Educational Technology, 12(2), 269-280. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Özarslan, M., Kubat, B. & Bay, Ö.F. (2007). Uzaktan eğitim için entegre ofis dersinin web tabanlı içeriğinin geliştirilmesi ve üretilmesi. Akademik Bilişim Konferansı Bildiri Kitabı, Kütahya, 159-166.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. doi: 10.24106/kefdergi.722280
 • Pala, F. K., Arslan, H., & Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanılabilirliğinin incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Şahin, M., & Erman, E. (2019). Tarih dersi öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’na (eba) ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49), 256-275. doi: 10.21764/ maeuefd.425608
 • Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVİD-19 Pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Special Issue on COVID 19), 142-153. doi: 10.21673/anadoluklin.721864
 • Timur, B., Yilmaz, Ş. & İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri/secondary school students’opınıon for usıng the system of educatıon ınformatıon network (EBA). Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244- 254.
 • Tüysüz, c., & Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 278-296.
 • Ventayen, R. J. M. (2018). Teachers’ readiness in online teaching environment: a case of department of education teachers. PSU Journal of Education, Management and Social Sciences, 2(1), 94-106.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık .
 • Yılmaz, B. A. (2013). Eğitimde FATİH projesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA). akademik bilişim. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 23-25 Ocak. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Yurdakal, I. H. (2019). Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin öğrenci görüşleri. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019). 24-27 Nisan. Muğla, Bodrum.
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management. 13, (55), 1-6. Erişim adresi: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/55 doi:10.3390/jrfm13030055
 • Zhou, L., Wu, S., Zhou, M. & Li, F.(2020). 'School’s out, but class’ open', the largest online education in the world today: Taking China’s practical exloration during the COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evid Chin Edu. 4(2):501-519. Erişim adresi: https://ssrn.com/abstract=3555520

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Davut ATMACA This is me
Ministry of National Education
0000-0001-7149-2952
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 3

Cite

APA Atmaca, D. (2021). A Study on the Educational Informatics Network (EBA) Live Course Application in the “COVID-19” Pandemic Process . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 301-313 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/67798/1051908