Research Article
BibTex RIS Cite

Family as the Core of Society: Examining the Concept of Family, Roles of Family Members and Activities in Primary School Life Sciences Textbooks

Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 72 - 84, 29.04.2022

Abstract

This study aimed to examine the concept of family covered by Life Sciences textbooks. To that end, how frequently the concepts regarding family are used, roles of family members and activities in the subjects about family in the Life Sciences textbooks on the primary school first, second, and third grade levels were examined. In this study conducted in the qualitative research design, document review was employed, and the data obtained were subjected to a descriptive analysis. In light of the data obtained, it was seen that many concepts about nuclear and extended families are addressed in the unit of Life at Home in the primary school first and second grades. However, other units only include the concepts about nuclear family. It was found that no data are included in the primary school first and second-grade textbooks about the roles of maternal grandmother, paternal grandmother, grandmother, grandfather, and dede (a generic word used either for maternal or paternal grandfather in the Turkish culture). The primary third-grade textbook includes the roles of dede and paternal grandmother only in the unit of Life at Home. Regarding the activities about family in the primary school first, second and third-grade textbooks, few activities that activate the student in the classroom are included in the textbooks, and the textbooks generally involve activities based on expressing child’s thoughts and feelings.

References

 • Akyüz, Y. (2012). Türk eğitim tarihi (23. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Altan, S. & Tarhan, S. (2018). Büyükanneden toruna: Yaşam boyu öğrenme sürecinde değer ve beceri aktarımı. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 26-42.
 • Arıcı, F. A. (2016). Erken çocukluk dil gelişiminde ailenin rolü. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 66-78.
 • Arpacı, F. & Tezel-Şahin, F. (2015). Yaşlı bireylerin yaşlı ve çocuk etkileşimine ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 231-246.
 • Barrett, D. P. (1993). Adolescents' attitudes and perceptions towards their grandparents. All Graduate Theses and Dissertations, 2372. https://digitalcommons.usu.edu/etd/2372
 • Celikbas, E., Gurel, F. & Ozcan, N. (2018). İlkokul hayat bilgisi ders kitabi 3. sinif. Ankara: MEB.
 • Coşkun-Keskin, S. (2012). Değer eğitiminde geçmişten günümüze bir ışık: ‘Aile bilgisi dersi’ model önerisi. Değerler eğitimi dergisi, 10(23), 117-156.
 • Demir, E. (2018). İlkokul hayat bilgisi ders kitabi 1. sinif. Ankara: Kök-e.
 • Dumains, S. A. (2006). Elementary school students’ extracurricular activities: The effects of participation on achievement and teachers’ evaluations. Sociological Spectrum, 26, 117-147.
 • Guzdial, M., Rick, J. & Kehoe, C. (2001). Beyond adaptation to invention: teacher-created collaborative activities in higher education. The Journal of the Learning Sciences, 10(3), 265-279.
 • Güngörmüş, O. (2001). Father-child relationship. In H. Yavuzer (Eds.), Parent school (pp. 241-250). Istanbul: Remzi.
 • Gürcan, A. (2011). Asagem araştırmaları: ailenin sorunları ve çözümler. Savrulan Dünyada aile, Sorunlar, İmkanlar ve Çözümler Sempozyumu. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi: Ankara.
 • Güven, S. (2010). İlköğretim hayat bilgisi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Education & Science, 35(156), 84-95.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kafalı, M. S. (2019). Our living history: our grandparents. In Ş. Mertol Ilgar (Ed.), Grandma grandpa school (pp. 153-164 ). Ankara: Pegem.
 • Kılıç, K. L. & Eyüp, B. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3),130-148.
 • Kosky, C. (2008). An action research exploration integrating student choice and arts activities in a sixth grade social studies classroom. Journal of Social Studies Research, 32(1), 22-27.
 • Kuskaya, C. (2018). İlkokul hayat bilgisi ders kitabi 2. sinif . Ankara. SDR İpekyolu.
 • Malone-Beach, E. E., Hakoyama, M. & Arnold, S. (2018). The good grandparent: perspectives of young adults. Marriage & Family Review, 54(6), 582-597.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.
 • Ministry of National Education (MoNE). (2018). Life Studies Course Curriculum: 1st, 2nd and 3rd Grades. Ankara: Ministry of National Education Publishing.
 • Nirun, N. (1994). Sistematik sosyoloji yönünden aile ve kültür. Ankara: Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel arastırma ve degerlendirme yontemleri. Bütün, M., Demir, S. B. (Cev. Ed.). Ankara: Pegem.
 • Rani, R. & Sharma, S. (2004). Attitude of teenagers towards their grandparents, J. Hum. Ecol., 15(3), 183-185.
 • Sarıtaş, E. & Şahin, Ü. (2018). Hayat bilgisi ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 463-477.
 • Seçilmiş, S. (1996). Anaokuluna giden ve gitmeyen erken çocukluk dönemindeki çocukların dil gelişimi ile ilgili becerilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Skehan, P. (1996). A framework for the implementation of task-based instruction. Applied Linguistics, 17(1), 38-62.
 • Swan, M. (2007). The impact of the task-based professional development on teachers' practices and beliefs: a design research study. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 217-237.
 • Şentürk, Ü. (2006). Parçalanmış aile çocuk ilişkisinin sebep olduğu sosyal problemler (Malatya uygulaması). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Türker, A. V. (2019). Having a common attitude with his mother and father while raising grandchildren. In Ş. Mertol İlgar (Ed.), Grandma grandpa school (pp. 67-74). Ankara: Pegem.
 • Ütkür, N. (2018). Comparison of the activities in Turkish life sciences course books: actıvıty suggestions by teachers. Acta Didactica Naposencia, 11(2), 57-70. DOI: 10.24193/adn.11.2.5.
 • Yağbasan, M. & İmik, N. (2006). Öğretmenlerin aile içi iletişimi (Malatya İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 227-245.
 • Yapıcı, Ş. (2008). Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarda dil gelişimi. Eğitime Bakış Dergisi, 12, 54-61.
 • Yavuz, G. A. (2007). İlköğretimde kullanılan ders kitaplarının öğretime yardımcı unsurlar açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 72 - 84, 29.04.2022

Abstract

References

 • Akyüz, Y. (2012). Türk eğitim tarihi (23. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Altan, S. & Tarhan, S. (2018). Büyükanneden toruna: Yaşam boyu öğrenme sürecinde değer ve beceri aktarımı. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 26-42.
 • Arıcı, F. A. (2016). Erken çocukluk dil gelişiminde ailenin rolü. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 66-78.
 • Arpacı, F. & Tezel-Şahin, F. (2015). Yaşlı bireylerin yaşlı ve çocuk etkileşimine ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 231-246.
 • Barrett, D. P. (1993). Adolescents' attitudes and perceptions towards their grandparents. All Graduate Theses and Dissertations, 2372. https://digitalcommons.usu.edu/etd/2372
 • Celikbas, E., Gurel, F. & Ozcan, N. (2018). İlkokul hayat bilgisi ders kitabi 3. sinif. Ankara: MEB.
 • Coşkun-Keskin, S. (2012). Değer eğitiminde geçmişten günümüze bir ışık: ‘Aile bilgisi dersi’ model önerisi. Değerler eğitimi dergisi, 10(23), 117-156.
 • Demir, E. (2018). İlkokul hayat bilgisi ders kitabi 1. sinif. Ankara: Kök-e.
 • Dumains, S. A. (2006). Elementary school students’ extracurricular activities: The effects of participation on achievement and teachers’ evaluations. Sociological Spectrum, 26, 117-147.
 • Guzdial, M., Rick, J. & Kehoe, C. (2001). Beyond adaptation to invention: teacher-created collaborative activities in higher education. The Journal of the Learning Sciences, 10(3), 265-279.
 • Güngörmüş, O. (2001). Father-child relationship. In H. Yavuzer (Eds.), Parent school (pp. 241-250). Istanbul: Remzi.
 • Gürcan, A. (2011). Asagem araştırmaları: ailenin sorunları ve çözümler. Savrulan Dünyada aile, Sorunlar, İmkanlar ve Çözümler Sempozyumu. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi: Ankara.
 • Güven, S. (2010). İlköğretim hayat bilgisi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Education & Science, 35(156), 84-95.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kafalı, M. S. (2019). Our living history: our grandparents. In Ş. Mertol Ilgar (Ed.), Grandma grandpa school (pp. 153-164 ). Ankara: Pegem.
 • Kılıç, K. L. & Eyüp, B. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3),130-148.
 • Kosky, C. (2008). An action research exploration integrating student choice and arts activities in a sixth grade social studies classroom. Journal of Social Studies Research, 32(1), 22-27.
 • Kuskaya, C. (2018). İlkokul hayat bilgisi ders kitabi 2. sinif . Ankara. SDR İpekyolu.
 • Malone-Beach, E. E., Hakoyama, M. & Arnold, S. (2018). The good grandparent: perspectives of young adults. Marriage & Family Review, 54(6), 582-597.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.
 • Ministry of National Education (MoNE). (2018). Life Studies Course Curriculum: 1st, 2nd and 3rd Grades. Ankara: Ministry of National Education Publishing.
 • Nirun, N. (1994). Sistematik sosyoloji yönünden aile ve kültür. Ankara: Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel arastırma ve degerlendirme yontemleri. Bütün, M., Demir, S. B. (Cev. Ed.). Ankara: Pegem.
 • Rani, R. & Sharma, S. (2004). Attitude of teenagers towards their grandparents, J. Hum. Ecol., 15(3), 183-185.
 • Sarıtaş, E. & Şahin, Ü. (2018). Hayat bilgisi ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 463-477.
 • Seçilmiş, S. (1996). Anaokuluna giden ve gitmeyen erken çocukluk dönemindeki çocukların dil gelişimi ile ilgili becerilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Skehan, P. (1996). A framework for the implementation of task-based instruction. Applied Linguistics, 17(1), 38-62.
 • Swan, M. (2007). The impact of the task-based professional development on teachers' practices and beliefs: a design research study. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 217-237.
 • Şentürk, Ü. (2006). Parçalanmış aile çocuk ilişkisinin sebep olduğu sosyal problemler (Malatya uygulaması). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Türker, A. V. (2019). Having a common attitude with his mother and father while raising grandchildren. In Ş. Mertol İlgar (Ed.), Grandma grandpa school (pp. 67-74). Ankara: Pegem.
 • Ütkür, N. (2018). Comparison of the activities in Turkish life sciences course books: actıvıty suggestions by teachers. Acta Didactica Naposencia, 11(2), 57-70. DOI: 10.24193/adn.11.2.5.
 • Yağbasan, M. & İmik, N. (2006). Öğretmenlerin aile içi iletişimi (Malatya İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 227-245.
 • Yapıcı, Ş. (2008). Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarda dil gelişimi. Eğitime Bakış Dergisi, 12, 54-61.
 • Yavuz, G. A. (2007). İlköğretimde kullanılan ders kitaplarının öğretime yardımcı unsurlar açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

Nur Ütkür Güllühan This is me 0000-0003-2062-5430

Şengül İlgar This is me 0000-0002-1930-160X

Publication Date April 29, 2022
Submission Date April 7, 2021
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Ütkür Güllühan, N., & İlgar, Ş. (2022). Family as the Core of Society: Examining the Concept of Family, Roles of Family Members and Activities in Primary School Life Sciences Textbooks. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(1), 72-84.