Year 2016, Volume 12 , Issue 3, Pages 11 - 17 2016-12-01

Literature Research: Bruxism
Literatür İncelemesi: Bruxism

Kutlucan GÖRÜR [1] , M. Recep BOZKURT [2] , M. Serdar BAŞÇIL [3] , Feyzullah TEMURTAŞ [4]


Bruxism is the ineffective rubbing of the lower teeth into the upper teeth. In daily use among people, it is called tooth grinding disease. Bruxism is usually a phenomenon that occurs during exercise or when the person feels nervous at the moment when strong jaw movements cause jaw tightening and teeth grinding. It is common in our society, but in general, individuals are not aware of these habits. “Diurnal Bruxism”, which was grasped in the daysqueezed shape of the teeth unintentionally, it is called "Nocturnal Bruxism" during night. The reason why Bruxism is well classified like that is due to the difference in treatment to be applied. Bruxism is generally seen in 5-10% of the total population according to different studies. The most common problem with Bruxism is abnormal abrasion in the teeth. With regard to muscles and temporomandibular joints, pain, stiffness and fatigue in the muscles, impaired coordination, limitation in jaw movements, "click" noise in the joints and locking in the jaw can lead to locking. Bruxism is generally a research topic of the psychiatric and dentistry science branch in terms of treatment methods and psychological formation on teeth. But engineering is a very untouched field especially in the field of ElectronicComputer Engineering science branches. Our aim in this study is to make a literature review of Bruxism's disease in terms of diagnosis-treatment methods in Electronic-Computer Engineering and to provide a source for future studies.
Bruxism, işlevsel olmayan bir şekilde alt dişlerin üst dişlere sürtünmesidir. Günlük kullanımda veya halk arasında diş gıcırdatma hastalığı diye isimlendirilmektedir. Bruxism genellikle uygu esnasında oluşan veya kişinin kendini gergin hissettiği anlarda güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma olayıdır. Toplumumuzda sık rastlanmaktadır fakat genelde bireyler bu alışkanlıklarının farkında değillerdir. Dişlerinin istek dışı olarak gündüzleri gıcırdatılan-sıkılan şekline “Diornal Bruxism”, gece uykuda meydana gelen şekline “Nokturnal Bruxism” denmektedir. Bruxism‟in iyi farklı şekilde sınıflandırılmasının nedeni, uygulanacak tedavideki farklılıktan dolayıdır. Bruxism, toplam nüfus içinde farklı araştırmalara göre genelde % 5-10 arasında görülmektedir. Bruxism‟in en sık yol açtığı sorun dişlerdeki anormal aşınmadır. Kaslar ve temporomandibuler eklem ile ilgili olarak, kaslarda ağrı, sertlik ve yorgunluk, koordinasyon bozukluğu, çene hareketlerinde kısıtlılık, eklemde "klik" sesi ve çenede kilitlenmeye yol açabilmektedir. Bruxism genel olarak diş hekimleri ve psikolojik oluşma ve tedavi yöntemleri açısından psikiyatr bilim dalının araştırma konusudur. Fakat mühendislik özellikle Elektronik-Bilgisayar mühendisliği bilim dalları açısından oldukça bakir bir alan olarak literatürde ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada amacımız, Bruxism hastalığını Elektronik-Bilgisayar mühendisliği bilim dalları açısından teşhis-tedavi yöntemleri yönüyle literatür incelemesini yapmak ve sonraki çalışmalara kaynak oluşturmaktır
Other ID JA74FH76TU
Journal Section Articles
Authors

Author: Kutlucan GÖRÜR

Author: M. Recep BOZKURT

Author: M. Serdar BAŞÇIL

Author: Feyzullah TEMURTAŞ

Dates

Application Date : December 1, 2016
Acceptance Date : September 29, 2020
Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @ { else313700, journal = {Electronic Letters on Science and Engineering}, issn = {1305-8614}, address = {Bozok University, Electrical and Electronics Engineering, Erdoğan Akdag Kampus, 66200, Yozgat, TURKEY.}, publisher = {Fevzullah TEMURTAŞ}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {11 - 17}, doi = {}, title = {Literature Research: Bruxism}, key = {cite}, author = {Görür, Kutlucan and Bozkurt, M. Recep and Başçıl, M. Serdar and Temurtaş, Feyzullah} }
APA Görür, K , Bozkurt, M , Başçıl, M , Temurtaş, F . (2016). Literature Research: Bruxism . Electronic Letters on Science and Engineering , 12 (3) , 11-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/29301/313700
MLA Görür, K , Bozkurt, M , Başçıl, M , Temurtaş, F . "Literature Research: Bruxism" . Electronic Letters on Science and Engineering 12 (2016 ): 11-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/29301/313700>
Chicago Görür, K , Bozkurt, M , Başçıl, M , Temurtaş, F . "Literature Research: Bruxism". Electronic Letters on Science and Engineering 12 (2016 ): 11-17
RIS TY - JOUR T1 - Literature Research: Bruxism AU - Kutlucan Görür , M. Recep Bozkurt , M. Serdar Başçıl , Feyzullah Temurtaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Electronic Letters on Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 17 VL - 12 IS - 3 SN - 1305-8614- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Electronic Letters on Science and Engineering Literature Research: Bruxism %A Kutlucan Görür , M. Recep Bozkurt , M. Serdar Başçıl , Feyzullah Temurtaş %T Literature Research: Bruxism %D 2016 %J Electronic Letters on Science and Engineering %P 1305-8614- %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Görür, Kutlucan , Bozkurt, M. Recep , Başçıl, M. Serdar , Temurtaş, Feyzullah . "Literature Research: Bruxism". Electronic Letters on Science and Engineering 12 / 3 (December 2016): 11-17 .
AMA Görür K , Bozkurt M , Başçıl M , Temurtaş F . Literature Research: Bruxism. Electronic Letters on Science and Engineering. 2016; 12(3): 11-17.
Vancouver Görür K , Bozkurt M , Başçıl M , Temurtaş F . Literature Research: Bruxism. Electronic Letters on Science and Engineering. 2016; 12(3): 11-17.

Authors of the Article
Kutlucan GÖRÜR [1]
M. Recep BOZKURT [2]
M. Serdar BAŞÇIL [3]
Feyzullah TEMURTAŞ [4]