Year 2020, Volume 16 , Issue 2, Pages 171 - 183 2020-12-30

INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS

Hüseyin GÖKÇE [1] , Çağatay ERSİN [2]


Bu çalışmada Custom 450 paslanmaz çelik malzeme kuru şartlarda delme deneylerine tabi tutulmuş ve delik delme sürecinde oluşan ses şiddeti (SŞ) ve titreşim değerleri (TD) ölçülmüştür. Taguchi L16 dikey dizisi deney tasarımı kullanılarak yapılan deneylerde 4 farklı matkap ucu, kesme hızı (15 – 30 – 45 – 60 m/dak) ve ilerleme miktarı (0,005 – 0,020 – 0,035 – 0,050 mm/dev) kullanılmıştır. Deneylerde benzer geometrideki Ø4,5 mm çapında karbür matkaplar kullanılmıştır. SŞ ve TD ölçümleri arduino uno mikrodenetleyici geliştirme kartı üzerine entegre edilen piezo titreşim sensörü ve ses sensör ile gerçekleştirilmiştir. Deney sonucunda elde edilen veriler ışığında regresyon analizi yapılmış ve matematiksel modeller geliştirilmiştir. Varyans analizi (ANOVA) ile delme değişkenlerinin SŞ ve TD üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucu elde edilen determinasyon katsayıları (R2) SŞ için % 81,5 ve TD için % 91,0 olarak hesaplanmıştır. Regresyon analizi sonucunda SŞ üzerinde kesme hızının (Vc), TD üzerinde ise Vc ve ilerleme miktarının (f) sonuçlar üzerinde istatiksel açıdan önemli olduğu görülmüştür (P<0,05). Taguchi metodu ile yapılan optimizasyon sonuçlarına göre optimum delme şartları SŞ ve TD için aynı değerlerde elde edilmiştir (15 m/dak Vc, 0,005 mm/dev kesme parametrelerinde 1 numaralı matkap ucu). Elde edilen sonuçlara göre 0,05 anlamlılık düzeyinde yapılan optimizasyonun uygun olduğu görülmüştür.
Stainless steel, drilling, loudness, vibration
 • 1. Basmacı, G., "Optimization of Processing Parameters of AISI 316 Ti Stainless Steels", Academic Platform Journal of Engineering and Science 6-3, 01-07, 2018.
 • 2. Darwin, J.D., Lal, D.M., Nagarajan, G., "Optimization of cryogenic treatment to maximize the wear resistance of 18%Cr martensitic stainless steel", Journal of Materials Processing Technology, vol.195, pp. 241-247, 2008.
 • 3. Outeiro, J.C., Umbrello, D., M'Saoubi, R., "Experimental and numerical modelling of the residual stresses induced in orthogonal cutting of AISI 316L steel", International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol.46, pp. 1786--1794, 2006.
 • 4. İnternet: https://www.spacematdb.com/spacemat/manudatasheets/custom%20450.pdf
 • 5. Gökçe, H. "Optimisation of Cutting Tool and Cutting Parameters in FaceMilling of Custom 450 through the Taguchi Method" Advances in Materials Science and Engineering, https://doi.org/10.1155/2019/5868132, 2019
 • 6. Altınkaya, E. ve Güllü, A. "AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi" Journal of Polytechnic, Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 2008
 • 7. Basmacı, G., Ay, M. ve Kırbaş, İ. "Optimisation of Machining Parameters ın Turning 17-4 Ph Stainless Steel Using the Grey-Based Taguchi Method" Erzincan University Journal of Science and Technology 2017, 10(2), 243-254
 • 8. Selaimia, A., Yallese, M.,A., Bensouilah, H., Meddour, I., Khattabi, R. and Mabrouki, T. "Modeling and optimization in dry face milling of X2CrNi18-9 austenitic stainless steel using RMS and desirability approach" Measurement 107 (2017) 53—67
 • 9. Kuram, E. and Ozçelik, B. "Micro-milling performance of AISI 304 stainless steel using Taguchi method and fuzzy logic modelling" J Intell Manuf (2016) 27:817--830
 • 10. Shao, H., Liu, L. and Qu, H.L. "Machinability study on 3%Co--12%Cr stainless steel in milling" Wear 263 (2007) 736--744
 • 11. Tonshoff, H.L., Spintig, W., Konig, W., Neises, A., “Machining of Holes Developments in Drilling Techonolgy”, Annals of the CIRP, 43 (2): 551-560, (1994).
 • 12. Çakır, A., Bahtiyar, O. ve Şeker, U. “Farklı Soğutma Şartları ile Farklı Kesme Parametrelerinin AA7075 ve AA2024 Alüminyum Alaşımlarında Delik Delme İşlemlerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi” 16. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 30 Haziran – 03 Temmuz 2014, İzmir, Türkiye.
 • 13. Şahinoğlu, A. “KESME PARAMETRELERİNİN SES ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI” doktora tezi, gazi üniversitesi fen bilimler enstitüsü, 2017, Ankara
 • 14. Kazuhiro, K. (2011).To suppress chatter, "harmonic spindle speed control" searches for the optimum cutting conditions. Users's Voice Machining Navi,8,1-2.
 • 15. Yamashita, Y. (20011). Our best machinists produce prototypes from diverse materials eager to tackle the more complex and difficult jobs. User's Voice, 8, 3-4.
 • 16. Nagasawa, T. (2011). Experience the difference with the "Machining Navi" even on a face mill and quickly find the optimum conditions and significant extend the tool life. User's Voice, 8, 6.
 • 17. Hamada, H. (2011). Continuing to raise the bar by using the detection and control function for chattering, by reducingthe number of tools used and machining processes and by cutting the tool costs. User's Voice,8, 9-10.
 • 18. Altıntaş, Y. (2012). Manufacturing automation: metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC design. New York: Cambrige University Press.
 • 19. Carolan, T., Kidd, S., Hand, D., Wilcox, S., Wilkinson, P., Barton, J., Jones J., Reuben, R. (2005). Acoustic emission monitoring of tool wear during the face milling of steels and aluminium alloys using a fi. Proceeding of the Institution of Machanical Engineers, 219, 803-810.
 • 20. Rafezi, H., Behzad, M., Akbari, J. (2012). Time domain and frequency spectrum analysis of sound signal for drill wear detection. International Journal of Computer and Electrical Engineering, 4 (5),722-725.
 • 21. Zdenek, F., Miroslav, P., Ales, J. (2013). On The Analysis of The Sound Spectrum At Machining Of The Glass - Polyester Composite Material. On The Analaysis Of The Sound Spectrum, 458-459.
 • 22. Wayal, V., Ambhore, N., Chinchanikar, S., Bhokse, V. (2015). Investigation on Cutting Force and Vibration Signals in Turning: Mathematical Modeling Using Response Surface Methodology. Journal of Mechanical Engineering and Automation, 5, 64-68.
 • 23. Mousumi, G., Darrel, S., Binny, V.,and Sugandha, M. (2017). Nois levels and sound pollution assosiated with various operative procedures and equipments in a pediatric dental environment - A Clinical Study. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research, 293, 6-26.
 • 24. http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=3da8f1cd94994fe8b34df5a23d6f6e03&ckck=1
 • 25. Başar, G., & Kahraman, F. (2017). Delik işleme prosesinde kesme parametrelerinin Taguchi metodu ve regresyon analizi kullanılarak modellenmesi ve optimizasyonu. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 688-695.
 • 26. Aydemir, M.E. (2014). Bazı optimizasyon yöntemlerinin yama anten problemlerindeki performansı. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. 29(3). 579-588.
 • 27. Çiftçi, İ. ve Gökçe, H., (2019). Optimisation of cutting tool and cutting parameters in machining of molybdenum alloys through the Taguchi Method. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. 34(1). 201-213.
 • 28. Saat, M., (2000). Kalite denetiminde Taguchi yaklaşımı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3. 97-108.
 • 29. Gökçe, H., Çiftçi, İ. and Demir, H. “Cutting parameter optimization in shoulder milling of commercially pure molybdenum”, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40:360, 2018.
 • 30. Korkmaz, M.E., Çakıroğlu, R., Yaşar, N., Özmen, R., Günay, M. “Al2014 Alüminyum Alaşımının Delinmesinde itme Kuvvetinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi”, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 6:1, 193-199, 2019.
 • 31. Çaydaş, U., Çelik, M. “AA 7075-T6 alaşımının delinmesinde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü, takım sıcaklığı ve ilerleme kuvvetine etkilerinin araştırılması”, Journal of Polytechnic, 20(2): 419-425, 2017
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2113-1611
Author: Hüseyin GÖKÇE
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5018-9313
Author: Çağatay ERSİN (Primary Author)
Institution: CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 6, 2020
Acceptance Date : December 28, 2020
Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { else805660, journal = {Electronic Letters on Science and Engineering}, issn = {1305-8614}, address = {Bozok University, Electrical and Electronics Engineering, Erdoğan Akdag Kampus, 66200, Yozgat, TURKEY.}, publisher = {Fevzullah TEMURTAŞ}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {171 - 183}, doi = {}, title = {INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS}, key = {cite}, author = {Gökçe, Hüseyin and Ersi̇n, Çağatay} }
APA Gökçe, H , Ersi̇n, Ç . (2020). INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS . Electronic Letters on Science and Engineering , 16 (2) , 171-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/58236/805660
MLA Gökçe, H , Ersi̇n, Ç . "INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS" . Electronic Letters on Science and Engineering 16 (2020 ): 171-183 <https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/58236/805660>
Chicago Gökçe, H , Ersi̇n, Ç . "INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS". Electronic Letters on Science and Engineering 16 (2020 ): 171-183
RIS TY - JOUR T1 - INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS AU - Hüseyin Gökçe , Çağatay Ersi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Electronic Letters on Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 183 VL - 16 IS - 2 SN - 1305-8614- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Electronic Letters on Science and Engineering INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS %A Hüseyin Gökçe , Çağatay Ersi̇n %T INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS %D 2020 %J Electronic Letters on Science and Engineering %P 1305-8614- %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Gökçe, Hüseyin , Ersi̇n, Çağatay . "INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS". Electronic Letters on Science and Engineering 16 / 2 (December 2020): 171-183 .
AMA Gökçe H , Ersi̇n Ç . INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS. Electronic Letters on Science and Engineering. 2020; 16(2): 171-183.
Vancouver Gökçe H , Ersi̇n Ç . INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS. Electronic Letters on Science and Engineering. 2020; 16(2): 171-183.
IEEE H. Gökçe and Ç. Ersi̇n , "INVESTIGATION OF THE LOUDNESS AND VIBRATIONS OCCURRED DURING THE DRILLING OF CUSTOM 450 STAINLESS STEEL IN TERMS OF CUTTING PARAMETERS", Electronic Letters on Science and Engineering, vol. 16, no. 2, pp. 171-183, Dec. 2021