ISSN: 1010-6960
e-ISSN: 2536-491X
Founded: 1977
Publisher: Türkiye Entomoloji Derneği
Cover Image

The Turkish Journal of Entomology is a quarterly  journal which has been published by Entomological Society. Turkish Journal of Entomology publishes original research articles in the fields of entomology and agricultural zoology in English. Authors whose native language is not English should have their paper edited professionally prior to submission. Before preparing the typescript for submission, examine the format of manuscripts already published in Turkish Journal of Entomology.

Submission of a manuscript to Turkish Journal of Entomology implies that it consists of unpublished new information and does not contain any material that has been published or is under review or consideration for publication elsewhere; and that it has been approved for submission by all of the authors.

Abstracted/Indexed in Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record.

Each author of the articles to be published in our journal should save their biography to https://orcid.org/signin website and upload the xxxx-xxxx-xxxx-xxxx (16 digit) ORCID ID number to the system.

2023 - Volume: 47 Issue: 4 - Year: 2023 Volume: 47 Issue: 4

Scimago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Yükseköğretim Genel Kurulu ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Aldıkları Kararlar


Yükseköğretim Genel Kurulu ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Aldıkları Kararlar

Yükseköğretim Genel Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının “Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında” aldıkları aşağıdaki kararlar çerçevesinde Türkiye Entomoloji Dergisi, Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler grubundadır. Aşağıdaki duyurunun 1 maddesinin c fıkrasındaki tanımlama dergimize uymaktadır.


DUYURU

(25 Ocak 2022)

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.

1. Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:

a) WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),

b) WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,

c) WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,

2. Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (yağmacı / şaibeli dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılamaz.

Bu karar Doçentlik Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca 2022 Mart başvuru döneminden başlamak üzere uygulanacaktır.

İlgililere Duyurulur
Erişim Adresi: https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmac%C4%B1-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf


ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

Scimago Journal & Country Rank

We are thankfully to our esteemed authors, referees and other valuable scientists that refer to articles published in our journal, raising the index value of Turkish Journal of Entomology's Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900191601&tip=sid&clean=0).

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900191601&tip=sid&clean=0Submission

Online Submissions

Already have a Username/Password for Turkish Journal of Entomology?
GO TO LOGIN

Need a Username/Password?
GO TO REGISTRATION

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.