Year 2018, Volume 5 , Issue 4, Pages 123 - 142 2018-07-30

Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya
You Will Pass Through An Imaginary Threshold: Fantasy in “A Magical Holiday” Advertisement Film

Neslihan GÖKER [1] , Göksel GÖKER [2]


Fantastik, edebiyatta bir tür olarak kendine yer bulurken; sinemada, televizyon dizilerinde ve reklam filmlerinde de kullanılan bir anlatı türü olarak giderek popülerleşmektedir. Fantastik anlatı; başka, bilinmeyen ve düşsel diyarlarda geçen bir olay örgüsüyle dikkat çekmektedir. Sıklıkla gerçeklikten bir kopuşu ve düşsel âlemde bir arayışı içeren fantastik olay örgüsü; farklı mekânlar, başka bir zaman algısı ve içerisindeki hayalî karakterlerle şekillenmektedir. Fantastik anlatıyı ayırıcı kılan bir diğer özellik ise gerçek ile hayali dünya arasında gidiş gelişleri sağlayan eşik metaforudur. Fantastiğin edebiyatta ve sinemada popüler bir beğeniye dönüşmesi, reklam filmlerinde de fantastik anlatı formatının kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Fantastiğin uyandırdığı merak duygusu, reklamlara olan ilgiyi arttırmakta, böylelikle izleyiciye reklam mesajı daha kolay bir şekilde ulaştırılmaktadır. Bu çalışmada İsveçli giyim markası H&M’nin yılbaşı reklamı olarak hazırlanan A Magical Holiday reklam filmi göstergebilimsel analiz yöntemi esas alınarak çözümlenmiştir. Çözümlemede reklamın anlatı yapısı, fantastik ögeler, temel zıtlıklar ve gösteren-gösterilen ilişkisi analiz edilmiştir.
Fantastic, while finding a place as a genre in literature; is becoming increasingly popular as a type of narrative that is also used in cinema, television series and advertisement films. Fantastic narrative draws attention with its plot that passing in other, unknown and imaginary world. Fantastic plot that often containing a break from reality and a searching in imaginary world, shaped by different places, another time sense and imaginary characters in it. Another feature that distinguishes fantasy narrative is the threshold metaphor that provides the transition between reality and the imaginary world. The transformation of fantastic into a popular likeness in literature and cinema has brought about the use of a fantastic narrative format in advertisement films. A curious sense of fantastic increases the interest in the ads, so the advertising message is delivered to the audience more easily. In this study, Swedish clothing brand H&M’s advertisement that named A Magical Holiday which was prepared as Christmas advertisement, analyzed on the basis of the method of semiotic analysis. In the analysis, the narrative structure of the advertisement, fantastic items, basic contrasts and showing-shown relationship have been analyzed.
 • Aslan, P. (2010). Osmanlı Türk Modernleşmesinin Gölgesinde Varla Yok Arası Bir Tür: Fantastik Roman (1875-1960), Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Atwood, M. (2014). Başka Dünyalar& BilimKurgu ve Hayal Gücü (S. Siral, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Campbell, J. (2013). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (S. Gürses, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Çetin, N. (2007). Roman Çözümleme Yöntemi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Davies, M. (1993). Developing Combination of Message Appeals for Campaign Management. European Journal of Marketing, 27 (1), 45-63.
 • Elden, M. (2005). Reklam Yazarlığı (3.bs.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Elden, M. ve Bakır, U. (2010). Reklam Çekicilikleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Elden, M., Ulukök, Ö. ve Yeygel, S. (2014). Şimdi Reklamlar (6. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Eliade, M. (2001). Mitlerin Özellikleri (S. Rifat, Çev.). İstanbul: Om Yayınevi.
 • Ertekin, A. (2007). Fantastik Yazın Nedir. Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 33-47.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (S. İrvan çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Fulford, R. (2014). Anlatının Gücü (E. Kardelen, Çev.). İstanbul: Kolektif Yayıncılık.
 • Furby, J. ve Hines, C. (2014). Fantastik (S. Yavuz, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Jackson, R. (2003). Fantasy: The Literature of Subversion. London: Routledge. Jourde, P. ve Tortorese, P. (2003). Fantastik: Mantık İçin Bir Skandal (E. Erdoğan, Çev.). Kitaplık, 66, 79-81.
 • Kıran, A. ve Kıran, Z. (2003). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kırtunç, A. (1987). Yepyeni Şahane Yalanlar: Çağdaş Amerikan Romanında Fantastik Öğeler, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Küçükerdoğan, R. (2009). Reklam Nasıl Çözümlenir. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Le Guin, U. (2009). Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar (D. Erksan, B. Somay, M. Gürsoy Sekmen, Haz.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mathews, R. (2002). Fantasy: The Liberation of Imagination. New York and London: Routledge.
 • Moran, B. (2009). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-3 (13. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (2012). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (22. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Parsa, A. (2008). ‘Mutluluk Paradoksu’ Greimas’ın Eyleyensel Örnekçesiyle. Seyide Parsa (Der.) Film Çözümlemeleri (s. 67-88). İstanbul: Multilingual.
 • Rabkin, E. (1979). Fantastic Worlds Myths, Tales and Stories. America: Oxford University.
 • Rifat, M. (2007). Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları. İstanbul: YKY
 • Rifat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sezer, M. Ö. (2012). Masallar ve Toplumsal Cinsiyet (3. bs.). İstanbul: Evrensel Basım.
 • Sobchack, V. (2008). Fantastik Film. G.N. Smith (Ed.) Ahmet Fethi (Çev.) Dünya Sinema Tarihi (s. 362-371). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Steinmetz, J. (2006). Fantastik Edebiyat (H. F. Nemli, Çev.). Ankara: Dost Yayınları.
 • Todorov, T. (2012). Fantastik, Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım (N. Öztokat, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Tolkien, J.R.R. (1999). Peri Masalları Üzerine (S. Erincin Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
 • Yılmaz, Z. (2006). Fantastik Edebiyata Genel Bir Bakış: Stefano Benni ve Stranalandia. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 127-142.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Türkçe Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-8294-8916
Author: Neslihan GÖKER
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Göksel GÖKER
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : July 30, 2018

Bibtex @research article { erciyesiletisim419791, journal = {Erciyes İletişim Dergisi}, issn = {1308-3198}, eissn = {2667-5811}, address = {}, publisher = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {123 - 142}, doi = {10.17680/erciyesiletisim.419791}, title = {Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya}, key = {cite}, author = {Göker, Neslihan and Göker, Göksel} }
APA Göker, N , Göker, G . (2018). Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya. Erciyes İletişim Dergisi , 5 (4) , 123-142 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.419791
MLA Göker, N , Göker, G . "Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya". Erciyes İletişim Dergisi 5 (2018 ): 123-142 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiletisim/issue/38659/419791>
Chicago Göker, N , Göker, G . "Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya". Erciyes İletişim Dergisi 5 (2018 ): 123-142
RIS TY - JOUR T1 - Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya AU - Neslihan Göker , Göksel Göker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.419791 DO - 10.17680/erciyesiletisim.419791 T2 - Erciyes İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 142 VL - 5 IS - 4 SN - 1308-3198-2667-5811 M3 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.419791 UR - https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.419791 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes İletişim Dergisi Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya %A Neslihan Göker , Göksel Göker %T Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya %D 2018 %J Erciyes İletişim Dergisi %P 1308-3198-2667-5811 %V 5 %N 4 %R doi: 10.17680/erciyesiletisim.419791 %U 10.17680/erciyesiletisim.419791
ISNAD Göker, Neslihan , Göker, Göksel . "Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya". Erciyes İletişim Dergisi 5 / 4 (July 2018): 123-142 . https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.419791
AMA Göker N , Göker G . Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya. EİD. 2018; 5(4): 123-142.
Vancouver Göker N , Göker G . Düşsel Bir Eşikten Geçeceksin: “A Magical Holiday” Reklam Filminde Fantazya. Erciyes İletişim Dergisi. 2018; 5(4): 142-123.