Journal of Erciyes Communication
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Erciyes University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim


open-access-logo-1024x416.png      by-nc-nd.eu.png     ithenticate-badge-rec-positive.png 


Erciyes İletişim Dergisi Yayın Kurulu’nun, derginin nitelik ve kalitesini artırmak, tarandığı indekslerde gelişim sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aldığı kararlar ve açıklamalar için tıklayınız.

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisi'ne gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

"Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, EBSCO, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad, DOAJ, Index Copernicus International ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Journal of Erciyes Communication

ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Erciyes University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim
Cover Image


open-access-logo-1024x416.png      by-nc-nd.eu.png     ithenticate-badge-rec-positive.png 


Erciyes İletişim Dergisi Yayın Kurulu’nun, derginin nitelik ve kalitesini artırmak, tarandığı indekslerde gelişim sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aldığı kararlar ve açıklamalar için tıklayınız.

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisi'ne gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

"Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, EBSCO, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad, DOAJ, Index Copernicus International ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Volume 8 - Issue 1 - Jan 29, 2021
 1. Halkla İlişkilerde Şeffaf İç İletişim ve Dönüşümcü Liderliğin Kurumsal Değişim ve Kurumsal Güven İnşasındaki Rolü
  Pages 63 - 85
  Gonca YILDIRIM
 2. Pandemi Sürecinde Yabancı Medya Ajanslarının Twitter Paylaşımlarının İçerik Analizi: BBC Türkçe, DW Türkçe ve Independent Türkçe Örnekleri
  Pages 87 - 112
  Turgay YERLİKAYA, İbrahim EFE, Kevser Hülya AKDEMİR
 3. İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolü ve Medya Mahallesi Haber Programının Alımlama Analizi
  Pages 113 - 128
  Hakkı AKGÜN, Emel ARIK
 4. Seçmenlerin Oy Tercihlerinin Belirlenmesinde Etkili Faktörler ve Aday İmajının Bu Süreçteki Etkisi: 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Sivas Örneği
  Pages 129 - 152
  Onur TAYDAŞ
 5. İdeolojik Bir Aygıt Olarak Sinema: American Sniper Filmi Bağlamında Başat İdeolojinin İmaja ve Söyleme Tezahürü
  Pages 153 - 175
  Burak MEDİN, Ali KAYMAK
 6. Netflix’teki Türk Dizilerinin Sembolik Etkileşimcilik ve Kahramanların Toplumsal Cinsiyet Açısından Ele Alınması: Atiye ve Hakan Muhafız Dizileri Karşılaştırılması
  Pages 177 - 203
  Dilan CIFTCI
 7. Film Festivalleri ve Turizm İlişkisi: Belgesel Film Yönetmenleri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 205 - 230
  Burak TÜRTEN
 8. COVİD-19 Pandemi Süresince Türkiye’nin Aldığı Ekonomik Tedbirlere Yönelik Haberlerin Söylem Analizi
  Pages 231 - 255
  Mustafa ÖZTUNÇ
 9. İdeolojik Bir Söylem Olarak Slogan Üzerine Düşünmek: Türkiye’de Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kullanılan Parti Sloganları Üzerine Kıyaslayıcı Bir Analiz
  Pages 257 - 275
  Mikail BATU, Akan YANIK, Onur TOS
 10. Genç Yetişkinlerin Televizyondaki Dini Programlara Yönelik Tutumları ve Güven Düzeylerinin Belirlenmesi: Ampirik Bir Araştırma
  Pages 277 - 293
  İsmailcan DOĞAN
 11. Kadim Bilgelik Miti ve Tüketim Toplumu İkonu Olarak Geyik Sembolizmi
  Pages 295 - 323
  Oya AYAN
 12. Televizyon Haber Retoriğine Türk Kimliğinin Etkisi
  Pages 325 - 345
  Ahmet Selman SEYHAN, Ömer Faruk ZARARSIZ
 13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Modada Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik: Göstergebilimsel Bir Analiz
  Pages 347 - 371
  Eda TURANCI
 14. Müzakereci Demokrasi Modelinden İletişimsel Demokrasi İdealine: “Nuremberg Mahkemesi” Filmini Retorik Ekseninde Okumak
  Pages 373 - 397
  Merve CAN MARAŞLI, Hülya DEMİR YALEZE
 15. TV8’in “Gerçeksi Gösterilerinde” Kimlik İnşası
  Pages 399 - 419
  Candan KOÇAK
 16. Hooking Consumers with Stories: Sequential Mediation Analyses On Ad Credibility and Purchase Intentions
  Pages 1 - 21
  Mehmet Safa ÇAM
 17. Hedonic and Utilitarian Consumption in COVID-19 Process
  Pages 23 - 36
  Merve ÇERÇİ, Murat SEYFİ
 18. Social Media Usage of Non-Governmental Organizations: Red Cross Societies of the G7 Countries and the Turkish Red Crescent
  Pages 37 - 61
  Hayriye GÖRKEMLİ, Eda DEMİR
 19. Dijital Annelerin Feminist Sesi: Annelik İnşasının Tartışmaya Açılmasında Web Siteleri ve Blog İçeriklerinin Rolü
  Pages 421 - 440
  Derya GÜL ÜNLÜ
 20. İnternete Pesimist Bir Bakış Açışı Olarak Makro ve Mikro Kapatılma
  Pages 441 - 459
  Ahmet Faruk ÇEÇEN
Indexes and Platforms
Also Indexed by

logo_cropped.jpg

ici2.png

EBSCOhost_logo_horizontal.png