Journal of Erciyes Communication
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Erciyes University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim


open-access-logo-1024x416.png      by-nc-nd.eu.png     ithenticate-badge-rec-positive.png 

Yoğun ilginize teşekkür ederiz.

Dergimiz DOAJ'da taranmaya başlamış olup; tüm metaverileri yüklenmiştir.

Ocak 2021 sayısı için son gönderim tarihi, Temmuz 2020 sayımız yayına verildikten sonra ilan edilecektir. 

Erciyes İletişim Dergisi Yayın Kurulu’nun, derginin nitelik ve kalitesini daha da artırmak, tarandığı indekslerde gelişim sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aldığı kararlar ve bunlarla ilgili açıklamalar için tıklayınız.

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

Temmuz 2020 itibariyle 24. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad, DOAJ ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Journal of Erciyes Communication

ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Erciyes University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim
Cover Image


open-access-logo-1024x416.png      by-nc-nd.eu.png     ithenticate-badge-rec-positive.png 

Yoğun ilginize teşekkür ederiz.

Dergimiz DOAJ'da taranmaya başlamış olup; tüm metaverileri yüklenmiştir.

Ocak 2021 sayısı için son gönderim tarihi, Temmuz 2020 sayımız yayına verildikten sonra ilan edilecektir. 

Erciyes İletişim Dergisi Yayın Kurulu’nun, derginin nitelik ve kalitesini daha da artırmak, tarandığı indekslerde gelişim sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aldığı kararlar ve bunlarla ilgili açıklamalar için tıklayınız.

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

Temmuz 2020 itibariyle 24. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad, DOAJ ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Volume 7 - Issue 1 - Jan 24, 2020
 1. Hegemonik Erkeklik Krizi ve Yeni Türk Sineması’nda Erkeklik Halleri
  Pages 1 - 24
  Doğan AYDOĞAN
 2. Danıştay’ın Andımız Kararının Ana Haber Bültenlerinde Sunumunun Ulusal Kimlik Bağlamında Değerlendirilmesi
  Pages 25 - 52
  Ülhak ÇİMEN
 3. Aile Üyelerinin Aile İletişim Kalıpları Algıları Arasındaki İlişki
  Pages 53 - 74
  Ömer ERDOĞAN
 4. Banka Tercihini Etkileyen Halkla İlişkiler Değişkenleri: Kurum İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması
  Pages 75 - 106
  Ahmet TARHAN , Salih GÜRBÜZ
 5. Eskişehir’in Turistik Destinasyon Çekim Unsurlarının Yerel Basındaki Sunumu
  Pages 107 - 122
  Çağdaş AYDIN , Ceren AYDIN
 6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi
  Pages 123 - 148
  Fatih ÇELİK
 7. Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medyada İlişki Kurma ve İletişim Stratejileri: Yeşilay Türkiye Facebook Sayfası Örneği
  Pages 149 - 168
  Esra BOZKANAT
 8. Sosyal Medya Alanına Bourdieucü Bir Yaklaşım: Facebook Üzerine Bir İnceleme
  Pages 169 - 188
  Selver DİKKOL
 9. Toplumsal Cinsiyet ve Medya: Şule Çet’in Şüpheli Ölümü Üzerine Haberlerin Eleştirel Söylem Analizi
  Pages 189 - 216
  Zeynep Burcu ŞAHİN , Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU
 10. Basın Bülteni ve Duyurularında Etik Konusunun Örnek Olaylarla Eleştirel Olarak İrdelenmesi
  Pages 217 - 242
  Hicabi ARSLAN
 11. Küyerelleşmenin Dijital Platformların İçerik Tanıtımına Etkisi: Netflix Örneği
  Pages 243 - 260
  Ümit SARI , Petek SANCAKLI
 12. Halkla İlişkilerin Gazetelerde Sunumuna Yönelik Bir Analiz
  Pages 261 - 278
  Özgür KILINÇ
 13. Yazılı Medyada Veganlığın ve Vejetaryenliğin Sunumu
  Pages 279 - 296
  Hasan Hüseyin ÇAKICI , Tezcan ÖZKAN KUTLU , Hakan YILMAZ
 14. Katharsis Bir Duygu Olarak Şiddetin Marka Tutumuna Yansıması
  Pages 297 - 320
  Mevlüt Sedat DÖNMEZ
 15. Siyasal İletişim ve Algı Yönetimi İlişkisinin İdeolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği
  Pages 321 - 344
  M. Evrim GÜLSÜNLER , Şerif TAHMAZ
 16. Fotojenik Makyajdan Plastik Makyaja 2000’li Yıllar Öncesi Türk Sinemasında Makyaja Genel Bir Bakış
  Pages 345 - 368
  Ferhat ZENGİN
 17. Akıllı Cep Telefonu Bağımlılığı: Kişilik Özellikleri ve Kullanım Örüntülerinin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
  Pages 369 - 394
  Enes BAL , Şükrü BALCI
 18. Dijital Sorunlara İlişkin Eğitici Kısa Filmlere Eleştirel Bir Bakış
  Pages 395 - 414
  Fikret YAZICI , Mustafa TEMEL
 19. Yeni Medyada Kimlik İnşası: YouTuber Kimliğine İlişkin Bir İnceleme
  Pages 415 - 434
  İbrahim Etem ZİNDEREN
 20. Does “It” Work in Turkey? A Network Agenda-Setting Research
  Pages 435 - 450
  Erkan YÜKSEL , Ali Emre DİNGİN
 21. Sivil Toplum Örgütleri ve Dijital Dönüşümler: Kuzey Kıbrıs Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 451 - 472
  Dilan CIFTCI
 22. Reklamdan Kaçınma Bağlamında Geleneksel ve Modern Film İzleme Ortamlarının Genç İzleyiciler Üzerinden Karşılaştırılması: Netflix ve Sinema Salonları Örneği
  Pages 473 - 486
  Semra AKINCI , Emrah BAŞER
 23. Yazının Dijital Ortamda Rezonansı ve İçeriğin Yüzeyselleşmesi
  Pages 487 - 506
  Rıdvan YÜCEL
 24. Medya ve Gerçeklik İlişkisini Küresel Biyopolitik Dijital Çağda Yeniden Düşünmek
  Pages 507 - 532
  Murat ÖZDEMİR , Şeyma YILDIRIM
 25. Medya ve İktidar İlişkisi Bağlamında Demokrat Parti’nin İlan ve Reklam Politikaları
  Pages 533 - 556
  Fatma Gökçen ATUK
 26. Olumlu ve Olumsuz Mesaj Stratejileri Bağlamında Siyasi Liderin Seçmen Algısı Üzerine Etkisi: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi Örneği
  Pages 557 - 578
  Efe Numan CAN , Hasan GÜLLÜPUNAR
 27. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Platformlarındaki Politik Mesajlara Tepkileri; Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Yapılan Kantitatif Bir Araştırma
  Pages 579 - 602
  Ömer Faruk ÖZGÜR
 28. Toplumsal Dayanışma Ağlarının Gazetecilikte Kullanımı: Sosyal Sermayenin Kamusal Habercilikteki Rolünün İncelenmesi
  Pages 603 - 628
  Ahmet BİÇER , Mustafa KOÇER
 29. Yeni Dönem Alman Gerçekçi Televizyon Dramalarında Postmodern Ögeler
  Pages 629 - 652
  Hasan GÜRKAN , Betül DOĞAN
 30. Kamu Kurumlarının Kriz Yönetimi Becerileri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 653 - 678
  Caner ÖZARSLAN , Ersin DİKER
 31. Siyasal İletişimin Amerikanlaşması Bağlamında Ak Parti’nin Siyasal İletişim Çalışmalarının Gazeteler Üzerinden İncelenmesi
  Pages 679 - 702
  Ahmet ÖZTEKİN
 32. User Central Content Design in the Age of Interactive Television
  Pages 703 - 722
  Birgül TAŞDELEN , Mehmet KESİM
Indexes and Platforms

logo_cropped.jpg