Erciyes İletişim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |


DUYURU

YAYIN KURULUMUZ, DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER KAPSAMINDA, GÖNDERİLEN ÇALIŞMALARIN YAYINLANABİLMESİ İÇİN EN AZ 750 KELİMELİK İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET (EXTENDED ABSTRACT) İÇERMESİ GEREKTİĞİ KARARINI ALMIŞTIR. BU KARAR 7.CİLTLE BİRLİKTE (OCAK 2020 ) UYGULAMAYA GEÇECEKTİR. İLAN OLUNUR. 

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir. Ocak 2020 itibariyle 23. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Sahibi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına

Dekan / Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ 

 Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ

Arş.Gör. Ceyhun BAĞCI

Tasarım ve Dizgi

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ
Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Ocak-Temmuz)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce

Kaynakça Gösterim Biçimi

APA

ISSN / e ISSN

1308-3198 / 2667-5811

Yayın İdare Adresi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280

Talas/KAYSERİ 

Tel: +90 (352) 437 52 61-36110
e-posta: eid@erciyes.edu.tr

Erciyes İletişim Dergisi

ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi


DUYURU

YAYIN KURULUMUZ, DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER KAPSAMINDA, GÖNDERİLEN ÇALIŞMALARIN YAYINLANABİLMESİ İÇİN EN AZ 750 KELİMELİK İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET (EXTENDED ABSTRACT) İÇERMESİ GEREKTİĞİ KARARINI ALMIŞTIR. BU KARAR 7.CİLTLE BİRLİKTE (OCAK 2020 ) UYGULAMAYA GEÇECEKTİR. İLAN OLUNUR. 

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir. Ocak 2020 itibariyle 23. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Sahibi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına

Dekan / Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ 

 Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ

Arş.Gör. Ceyhun BAĞCI

Tasarım ve Dizgi

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ
Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Ocak-Temmuz)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce

Kaynakça Gösterim Biçimi

APA

ISSN / e ISSN

1308-3198 / 2667-5811

Yayın İdare Adresi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280

Talas/KAYSERİ 

Tel: +90 (352) 437 52 61-36110
e-posta: eid@erciyes.edu.tr

Cilt 6 - Sayı 2 - Tem 2019
 1. 24 Haziran Genel Seçimlerinde Ak Parti, CHP ve MHP’nin Televizyon Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 815 - 826
  Zühal FİDAN BARİTCİ
 2. Davranışsal İçgörü ve Halkla İlişkilerin Kesişim Noktası: Çocuk Gelin Sorununda Medyada Farkındalık ve Davranışsal Halkla İlişkiler
  Sayfalar 827 - 844
  Filiz BALTA PELTEKOĞLU , Zuhal AKBAYIR
 3. Değişen Kadın Rollerinin Kadınlara Yönelik Yapılan Reklamlara Yansıması
  Sayfalar 845 - 862
  Yelda ÜLKER
 4. Dijimodern Çağda Yalnızlaşan Birey Eleştirisi: Lipton Reklam Filmi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 863 - 880
  Fikret YAZICI
 5. Dolaysızlık ve Glitch Arasındaki İlişkiye Bir Bakış
  Sayfalar 881 - 898
  Yağız AYDIN
 6. Eğitimde Şiddet ve Şiddeti Azaltma
  Sayfalar 899 - 912
  Hacı Hüseyin TAŞAR
 7. Göstergebilimsel Açıdan Fotoğraf İncelemesi: Pulitzer Ödüllü Savaş Fotoğrafları
  Sayfalar 913 - 928
  Mehmet Sefa DOĞRU , Abdulgani ARIKAN
 8. İletişim Becerilerini İnşa Eden Faktörlerle İlgili İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 929 - 954
  Hamza ÇAKIR , Uğur ÜNAL
 9. Instagram Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları ile Narsisizm Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Örneği
  Sayfalar 955 - 974
  Şükrü BALCI , Enes BAL , Özlem DELAL
 10. İran’da Basının Doğuşu ve Gazeteler
  Sayfalar 975 - 994
  Hülya ÖZKAN , Mohammad Rigiderakhshan
 11. “Karşılıklılık İlkesi” ve “Kentsel Toplum” Kavramları Çerçevesinde Çukur Dizisi Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 995 - 1012
  Göksel AYMAZ
 12. Konfigürasyonel Teori Bağlamında Kurumsal İtibar ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Eğitim Kurumları Üzerinden Karşılaştırmalı Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 1013 - 1028
  Aslı İCİL TUNCER
 13. Mobbing Perspektifiyle Transmedya Hikâyeciliği ve Örgütsel Davranış: “The Devil Wears Prada” Filmi Örneği
  Sayfalar 1029 - 1044
  Şefik ÖZDEMİR
 14. Modernlik-Postmodernlik Ekseninde Serseri Âşıklar ve Mavi Kadife Filmlerinin Göstergebilimsel Karşılaştırılması
  Sayfalar 1045 - 1064
  Aslıhan DUMLU , Nedret ÇAĞLAR
 15. Müze Pazarlaması Bağlamında Dünyada ve Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen Müzelerin Ziyaretçi Odaklı Web Tasarımları
  Sayfalar 1065 - 1078
  Kübra ÖZARSLAN
 16. Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları: “Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme
  Sayfalar 1079 - 1100
  Mehmet Ozan GÜLADA , Mehmet Ali GAZİ , Caner ÇAKI
 17. Otomobil Markalarının Çevre Dostu Paylaşımları: Küresel ve Yerel Sosyal Medya Karşılaştırması
  Sayfalar 1101 - 1120
  Feyyaz KAYA , Yusuf Zafer Can UĞURHAN
 18. Özçekim (Selfie) Fotoğrafları Sosyal Ağlarda Paylaşma ve Paylaşmama Nedenleri
  Sayfalar 1121 - 1140
  Kadriye UZUN , Dilek Melike ULUÇAY
 19. Reklamlarda Toplumsal Sınıf: Otomobil Reklamları Üzerinden Bir Söylem Analizi
  Sayfalar 1141 - 1164
  Süheyla AYVAZ , Tuba LİVBERBER
 20. Sağlık Programlarında Gerçeklik Sorunu: Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Programlara İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1165 - 1190
  Birol DEMİRCAN , Eda TURANCI
 21. Sanal Üretim ve Sanal Tüketim Bağlamında Bilgisayar Oyunları ve Boş Zaman Kavramı: Farmvılle Örneği
  Sayfalar 1191 - 1208
  Onur TAYDAŞ , Enderhan KARAKOÇ
 22. Sosyal Medyada Ünlü Kullanımı: “Nusr-Et Steakhouse”
  Sayfalar 1209 - 1228
  Sevil BAYÇU , Dilek MERİÇ
 23. Tek Parti Dönemi Çocuk Dergilerinde ‘İdeal Türk Çocuğu’nun İnşası: Yavrutürk ve Cumhuriyet Çocuğu Dergileri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1229 - 1254
  Hülya ÖZTEKİN
 24. Türk İmgesinin Öteki Olarak İnşası: Broken Hill Saldırısı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1255 - 1268
  Samet KAVOĞLU
 25. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Dair Kamuoyunun Tutumu ile Medyanın Genel Yayın Politikası Arasındaki İlişki: 2008’den 2017’ye Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 1269 - 1290
  Hakan SAĞLAM
 26. Türkiye’deki Kitle Fonlama Web Sitelerinin Kullanılabilirlik ve Görsel Estetik Kavramları Bağlamında Görsel İletişim Tasarımı Değerlendirmesi
  Sayfalar 1291 - 1308
  Behiç Alp AYTEKİN
 27. Türkiye’de Hastanelerin Instagram Kullanımı: Medical Park, Acıbadem ve Memorial Sağlık Grupları Örneği
  Sayfalar 1309 - 1324
  Senem GÜNGÖR
 28. Ülke Marka Kişilikleri Üzerine Bir Analiz: “Turkey Home” Kampanyası
  Sayfalar 1325 - 1340
  Burcu ZEYBEK
 29. Üniversite Öğrencilerinin İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1341 - 1358
  Hasan ÇİFTÇİ
 30. Üniversite Öğrencilerinin Sahte ve Kaynağı Belirsiz Facebook İletilerini Medya Okuryazarlığında Beş Anahtar Soru Çerçevesinde Sorgulama ve Paylaşma Süreçleri
  Sayfalar 1359 - 1382
  Emel DİKBAŞ TORUN
 31. Yeni İletişim Ortamı Olarak Dijital Oyunlarda Deneyim İçerikli Yeni Bir Reklam Uygulaması: Skillful Finger Örneği
  Sayfalar 1383 - 1404
  PELİN ÖZÜÖLMEZ
 32. ‘Yol Ayrımı’ Filminin Politik Eleştirisi
  Sayfalar 1405 - 1426
  Barış KILINÇ
 33. Zeki Demirkubuz Filmlerindeki Kadın Temsillerinin Feminist Film Eleştirisi Çerçevesinde İncelenmesi: C Blok, Masumiyet, Üçüncü Sayfa
  Sayfalar 1427 - 1444
  Müge KARABAĞ
 34. Determining the Factors that Affect University Students and Academicians’ Social Media Usage & Gratifications
  Sayfalar 1445 - 1460
  Murat GÜLMEZ , Yonca BİR , Şefika Nilay ONATÇA ENGİN , Emre Kadir ÖZEKENCİ
 35. Dijital Propaganda ve Politik Başarı: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Twitter Analizi
  Sayfalar 1461 - 1482
  Nurettin GÜZ , Ceren YEGEN , Bayram Oğuz AYDIN
 36. “İdeal”in Sınırında Bir Mücadele: Beden Olumlama Hareketi Üzerine Bir Alımlama Analizi
  Sayfalar 1483 - 1506
  Beste Nigar ERDEM , Ceren BAŞAL YILDIZ
 37. Instagramdan Hikaye Reklamlar: Tüketici Tutum ve Davranış Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1507 - 1524
  Yasemin BOZKURT
 38. Y Kuşağının Geleneksel Reklamlara Yönelik Tutumları ile Oyun Reklamlara Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 1525 - 1550
  Anıl DAL CANBAZOĞLU
 39. Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Medya: TRT World Örneği
  Sayfalar 1551 - 1576
  Fatih BARİTCİ , Hediyetullah AYDENİZ
 40. Muhafazakâr Tutumların Reklamlara Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 1577 - 1596
  Fatma UÇAR
Dizinler