Erciyes İletişim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim


open-access-logo-1024x416.png      by-nc-nd.eu.png     ithenticate-badge-rec-positive.png 

Ocak 2021 sayısı için Son Başvuru Tarihi30 Ekim 2020

Erciyes İletişim Dergisi Yayın Kurulu’nun, derginin nitelik ve kalitesini daha da artırmak, tarandığı indekslerde gelişim sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aldığı kararlar ve bunlarla ilgili açıklamalar için tıklayınız.

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

Temmuz 2020 itibariyle 24. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad, DOAJ ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Erciyes İletişim Dergisi

ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim
Kapak Resmi


open-access-logo-1024x416.png      by-nc-nd.eu.png     ithenticate-badge-rec-positive.png 

Ocak 2021 sayısı için Son Başvuru Tarihi30 Ekim 2020

Erciyes İletişim Dergisi Yayın Kurulu’nun, derginin nitelik ve kalitesini daha da artırmak, tarandığı indekslerde gelişim sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aldığı kararlar ve bunlarla ilgili açıklamalar için tıklayınız.

Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

Temmuz 2020 itibariyle 24. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad, DOAJ ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Cilt 7 - Sayı 2 - 24 Tem 2020
 1. Egemen Söylemin Kıyısındakiler: Alternatif Bir Platform Olarak YouTube’da Gazetecilik ve Gazeteciler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 727 - 748
  Serkan BULUT
 2. İlköğretimde Eğitim Materyali Olarak İnfografik Kullanımı
  Sayfalar 749 - 766
  Volkan YAVUZ
 3. Kamusal Alanın Yeni Yüzü Ekşi Sözlük Üzerinden Toplumsal Cinsiyet, İktidar ve Beden Analizi
  Sayfalar 767 - 788
  Tuğba METİN AÇER
 4. Netnografik Analizle Türkiye’de YouTuberlar ve Değişen Ahlaki Panik Fenomeni
  Sayfalar 789 - 811
  Işıl TOMBUL
 5. Sosyalleşme ve Sosyalleşmenin Sosyal Medya Mecralarındaki Anlamsal ve İşlevsel Dönüşümü
  Sayfalar 813 - 832
  Saniye VATANDAŞ
 6. Tüketim Karşıtı Yeni Yaşam Biçimi Köye Dönüşün Medyada Sunumu: Yeni Köylüler Örneği
  Sayfalar 833 - 852
  Şefika ÖZDEMİR
 7. Sahil ve Kırsal Bölge İkileminde Mekân Değişikliğinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Kapadokya MYO Örneği
  Sayfalar 853 - 869
  Hasan GÜLLÜPUNAR , Merve ÖZDEMİR
 8. Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz
  Sayfalar 871 - 894
  Aslı ELGÜN
 9. Reklam Mecrası Instagram: TOGG ve GÜNSEL Elektrikli Otomobil Markaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 895 - 915
  Alper YILMAZ
 10. Nadine Labaki Sinemasında Kadın Temsili
  Sayfalar 917 - 938
  Emre AŞILIOĞLU , Mehmet IŞIK
 11. Batı Dijital Medyasının Türkiye’ye Yönelik Algı Manipülasyonu: Koronavirüs Haberleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 939 - 963
  Mehmet ULAŞ , Abuzer YEŞİL
 12. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalının Üç Hali: Grimm Kardeşler, Walt Disney Ve Ertem Göreç
  Sayfalar 965 - 988
  Zeynep GÜLTEKİN AKÇAY
 13. Genç Nüfusun Seçim Dönemlerinde Medya Kullanımı: Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri
  Sayfalar 989 - 1010
  Faruk TEMEL
 14. Yeni Medya ile Yeni Gazetecilik Anlayışı: Haber Ajanslarının Sosyal Medya Gazeteciliği Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1011 - 1031
  Aylin TUTGUN-ÜNAL
 15. Eski Görüntüler, Yeni Görüngüler: Yeşilçam Filmlerinin Üslup Özellikleri İçin Uzak Okuma Denemesi
  Sayfalar 1033 - 1054
  Serkan ŞAVK
 16. Wolverine (2013) Filminin Tekno- Oryantalizm Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 1055 - 1076
  Rifat BECERİKLİ
 17. Sosyal Medyanın En Aktif Markaları: Diyalojik İletişim Teorisi Bağlamında Facebook Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1077 - 1099
  Cudi Kaan OKMEYDAN
 18. Post Apokaliptik Temalı Video Oyunlarında Öteki’nin İnşası: Metro 2033 Adlı Dijital Video Oyununun Göstergebilimsel Analizi
  Sayfalar 1101 - 1125
  Serkan BİÇER , Yeşim ŞENER
 19. Hastanelerin Diyalojik Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Konya’daki Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1127 - 1152
  Özge ÖZÇELİK BALOĞLU
 20. Radyoda Dijitalleşme: Sektör İçin Yarını Anlamak
  Sayfalar 1153 - 1172
  Sedat ÖZEL
 21. Medya Siyaset Etkileşimi Bağlamında Türkiye’de Siyasetin Medya Alanındaki Düzenlemeleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1173 - 1197
  Mustafa AKDAĞ
 22. The Degrees of Separation in Turkish Cinema: The Sühely Eğriboz Number
  Sayfalar 1199 - 1212
  Enes ABANOZ
 23. Social Media Usage, Self-Presentation, Narcissism, and Self-Esteem as Predictors of Instagram Addiction: An Intercultural Comparison
  Sayfalar 1213 - 1239
  Şükrü BALCI , Sinem YELES KARAMAN
 24. Advertising in Digital Games: A Review from the Perspective of Children and Parents
  Sayfalar 1241 - 1261
  Burçe AKCAN , Arzu KAZAZ
 25. Yemek ve Sağlık Programlarında Katılımcı ve Takipçi Yorumlarının Sağlıklı Beslenme Farkındalığı Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1263 - 1284
  Canay UMUNÇ
 26. Dijital Çağda Kırgızistan’da Radyo Yayıncılığı
  Sayfalar 1285 - 1302
  Topchugul NARMAMATOVA , Hamza ÇAKIR
 27. Podcast’in Kısa Tarihi: Doğuşu, Yükselişi, Monetizasyonu
  Sayfalar 1303 - 1319
  Rıdvan YÜCEL
 28. 11 Eylül Sonrası Hollywood Sinemasında İslamofobinin Yeniden Üretimi
  Sayfalar 1321 - 1343
  Mahmut Yavuz TÜRKMEN , Meral ÖZÇINAR
 29. Kamu Diplomasisi Oluşturulmasında Dijital Diplomasinin Etkisi: Türkiye’de Bulunan Büyükelçiliklerin Twitter Kullanımı
  Sayfalar 1345 - 1366
  Özden ÖZLÜ , Gülseli Aygül ERNEK ALAN
 30. Dijital Oyunun Belge Anlatıya Dayalı ve Açık Dünya Tasarımı: Docu-Game
  Sayfalar 1367 - 1382
  Özlem ARDA , Oğuz ŞENTÜRK
 31. Nefret Söyleminin İnşasında Sosyal Medyanın Rolü: Ekşi Sözlük Örneği
  Sayfalar 1383 - 1408
  Hüseyin YAŞA , Onur ÖKSÜZ
 32. Prime-Time’da Yayınlanan Televizyon Dizilerinin Genel İçeriği
  Sayfalar 1409 - 1430
  Hasan Cem ÇELİK , Seçil DEREN VAN HET HOF
 33. Dasein’ı Filmozofik Düşünmek: Bir Film-Zihin Olarak ‘Hayat Ağacı’
  Sayfalar 1431 - 1452
  İ̇kbal BOZKURT AVCI
 34. Reklamın Değişen Yüzünde Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılık: İnternet Kullanıcıları Perspektifinden Bir Araştırma
  Sayfalar 1453 - 1479
  Nilay AKAN , Emel TANYERİ MAZICI
 35. Siyasal Tüketicilik: Türk Tüketicileri Üzerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 1481 - 1499
  Mehmet CANÇELİK , Fazıl KIRKBİR
 36. Ulusal Sinema Hareketi Çerçevesinde Halit Refiğ Sinemasında Doğu-Batı İkilemi
  Sayfalar 1501 - 1523
  Ayşegül ÇİLİNGİR , Aytekin CAN
 37. Medya ve Nihilizm: Türk Medyası Örneği
  Sayfalar 1525 - 1547
  Pınar BASMACI
 38. The Impact of Social Media on Brand Loyalty: Airline Industry in Turkey
  Sayfalar 1549 - 1566
  Sahra ÖZDEMİR
Dizinler

logo_cropped.jpg