Sahibi

Prof. Dr. Hakan AYDIN

Turkey
haydin@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5358-6776
Kurum: Erciyes Üniversitesi

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN

Turkey
mtneken@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8564-5902
Kurum: Erciyes Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ

Turkey
burakunlu@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1163-3749
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dr. Ömer Faruk KOÇAK

Turkey
okocak@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0152-5875
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Dr. Ahmet BİÇER

Turkey
ahmetbicer@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7548-5450
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörü

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KOÇER

Turkey
mkacur@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7380-6684
Hakkında: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kurum: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Şükrü BALCI

Turkey
sukrubalci@selcuk.edu.tr
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ

Turkey
metecan@istanbul.edu.tr
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Aytekin CAN

Turkey
aytekcan@selcuk.edu.tr
Kurum: Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Zakir AVŞAR

Turkey
zakiravsar@gmail.com
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Vahit İLHAN

Turkey
vilhan@erciyes.edu.tr
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ