Amaç

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi "Erciyes İletişim Dergisi", iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı akademik standartlara uygun kaleme alınmış, hakem değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmiş özgün, nitelikli çalışmalara yer vererek bilgi birikimine katkı sunmayı ve yayın yaptığı ilgili alanda araştırma yapanların ilk başvuru yaptığı kaynaklar arasında yer almayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik yayın organı “Erciyes İletişim Dergisi”, iletişim bilimleriyle alakalı (halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema vb.) özgün bir taşıyan derleme, araştırma makalesi ve diğer çalışma türlerine yer verir.

“Erciyes İletişim Dergisi”, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır (özel sayılar hariç), Türkçe veya İngilizce çalışmaları kabul eder (diğer dillerdeki çalışmalar yayın kurulunun iznine tabidir), yayınların kabul edilebilmesi için çalışmaların hakem değerlendirme sürecini başarıyla tamamlaması beklenir.