Amaç ve Kapsam

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik yayın organı "Erciyes İletişim Dergisi (EİD)”, iletişim bilimleri ve ilişkili farklı disiplinlerde akademik standartlara uygun kaleme alınmış, hakem değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmiş, özgün çalışmalara yer vererek bilime ve topluma katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede EİD, akademik dergi faaliyetlerinde alanında en iyi noktaya taşınarak, araştırmacıların ilk başvuru yaptığı kaynaklar arasında yer almayı hedeflemektedir.

Erciyes İletişim Dergisi’nde, iletişim bilimleri alanında ve ilişkili disiplinlerde özgün nitelik taşıyan derleme, araştırma makalesi ve diğer çalışma türlerine yer verilmektedir. EİD, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa (özel sayılar hariç) yayınlanmaktadır. Türkçe ya da İngilizce çalışmaların yayımlandığı (diğer dillerdeki çalışmalar yayın kurulunun iznine tabidir) dergide, makalelerin yayınlanmaya hak kazanabilmesi için editöryal inceleme ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlaması beklenmektedir.