İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Faruk Temel
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
faruktemel@erciyes.edu.tr
+90 352 207 66 66 - 36061

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Yavuz Kanbur
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
yavuzkanbur@erciyes.edu.tr
+90 352 207 66 66 - 36012

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Elif Yavalar
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
deyavalar@erciyes.edu.tr
+90 352 207 66 66 - 36065

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Alan Editörü

Dr. Ömer Faruk Koçak
ERCIYES UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
okocak@erciyes.edu.tr
+90 352 207 66 66 - 36104

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Alan Editörü

Arş. Gör. Kadir Macit
ERCIYES UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
kadmacit@gmail.com

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Alan Editörü

Dr. Arş. Gör. Burak Ünlü
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
burakunlu@erciyes.edu.tr
+90 352 207 66 66 - 36153

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY