Başeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
E-posta: mtneken@gmail.com
Telefon: +90 352 207 66 66 - 36010
Adres:

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Burak Ünlü
E-posta: burakunlu@erciyes.edu.tr
Telefon: +90 352 207 66 66 - 36153
Adres:

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Ömer Faruk Koçak
E-posta: okocak@erciyes.edu.tr
Telefon: +90 352 207 66 66 - 36104
Adres:

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY


Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Ahmet Biçer
E-posta: ahmetbicer@erciyes.edu.tr
Telefon: +90 352 207 66 66 - 36153
Adres:

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, No 78A 38280 Talas/Kayseri, TURKEY