Hakemlik Süreci

Erciyes İletişim Dergisi kör hakemlik sistemini kullanır. Kör hakemlik, bilimsel yayınların etik standartlar içerisinde yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların objektif bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir.

Erciyes İletişim Dergisine gönderilen yazılar önce dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından yayın kurulu ve editörlerce incelenir ve uygun bulunan iki hakeme gönderilir. Yazılar gerekli görüldüğü takdirde editör tarafından uygun bulunan üçüncü bir hakeme daha gönderilebilir.

Çift körleme yöntemi gereğince çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Yazıların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir.