Yazar Rehberi

DOSYA YÜKLERKEN
Sisteme makale dosyalarını yüklerken farklı dosya türleri karşınıza çıkacak ve bunların yüklenmesi istenecektir. Aşağıda bu dosya türleriyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.
1. Tam Metin
Tam Metin Planı

• Başlık
• Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler (150-200 kelime aralığında olmalı)
• İngilizce Özet (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Keywords) (140-180 kelime aralığında olmalı)
• Giriş (sorun sunumu-amaç-önem-kapsam, kısıtlılık vb.)
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç ve Değerlendirme
• Kaynakça
• İngilizce Geniş Özet (Extended Abstract 700-1000 kelime aralığında olmalıdır.)

Tam Metin Sayfa Yapısı

• Boyut: A4
• Kenar Boşlukları: Sol 3, alt, üst, sağ 2,5 cm
• Yazı Karakteri: Cambria, 12 punto
• Paragraf Özellikleri: Önce 0 nk Sonra 6 nk ve Tek Satır aralığında
• Çalışma 20 sayfayı aşmamalıdır (Extended Abstract hariç)

Tam Metin Atıf ve Referans Sistemi

• APA Style 7th Edition

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-paper-setup-guide.pdf
Zotero veya Mendeley ile kaleme alınmadan gönderilmiş çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Microsoft Word’un içerisindeki referans yönetim aracı henüz APA 7 desteklememektedir. 
Detaylı bilgi Yazım Kuralları sayfasından edinilebilir.

2. Etik Kurul Onayı

• Nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler için "etik kurul onayı" ek dosya olarak yüklenmelidir.

* TR Dizin 2020 Kriterleri içerisinde yer alan "Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." Maddesi gereğince zorunludur.

3. Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Beyan Formu
Makalenin ortaya çıkmasında yazarlar arasında ya da varsa başkaca hak sahipleri arasında çıkar çatışması durumunu ve çalışmaya katkı oranını beyan eden formun ek dosya şeklinde yüklenmesi zorunludur.

4. Ek Dosya
Başvuru sırasında sistemde sunulan Kimlik Bilgileri Formu’nu doldurup, "Ek Dosya" kısmına yükleyiniz. Dosya adını “kimlik bilgileri” olarak kaydediniz. Yazar sıralamaları sistemde belirttiğiniz sıralama ile uyumlu olmalıdır.

5. Telif Hakkı ve Bilimsel Etiğe Uygunluk Formu
Dosya yükleme aşamasında sunulan Telif Hakkı Formu'nu doldurup imzaladıktan sonra. pdf, .jpg, ya da .png formatında yükleyiniz.

6. Benzerlik Raporu
Erciyes İletişim Dergisi’nde genel benzerlik oranı %15’in üzerinde ve/veya tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3’ün üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yükleyeceğiniz iThenticate raporunda “Exclude Bibliography: ON, Exclude Quotes: OFF, Exclude Matches: OFF olmalıdır.
________________________________________
ÖN KONTROL VE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

• Ön kontrol aşamasında Yazım Kontrol Sorumlusu’nun taleplerini en geç 7 gün içerisinde tamamlayarak sisteme yükleyin.
• Hakem istek ve talepleri doğrultusunda yapılacak değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde hazırlayıp gönderin.
• Hakem istek ve talepleri doğrultusunda yapacağınız değişiklikler 15 günden daha fazla bir süre alacaksa bu konuda editörle iletişime geçin.

________________________________________
DÜZENLEME AŞAMASINDA

• Düzenleme aşamasında size gönderilen çalışmanızın yayın öncesi size yönlendirilen son haline yönelik hazırlanan ‘Tasarım Kontrol Formunu’ doldurun.